תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנשה מאירוביץ
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
בולים שונים המוקדשים למנהיגי ציונות רוסיה (יחיאל צ'לנוב, ליאו מוצקין, מנשה מאירוביץ', מנחם אוסישקין), בהוצאת מוסדות ציוניים בעיקר ברוסיה, בפרט מאת הקרן הקיימת לישראל 1915- 1930 F30\1388
קטעי הירחונים "Voskhod", סנקט פטרבורג (1900 - 1902[?]), ו"Yevreiskaya zhizn", סנקט פטרבורג (יולי 1904, אוקטובר 1904, ינואר 1905), המכילים סדרת מאמרים מאת Staryj Palestinetz ('הפלשתינאי הוותיק' - שם כינוי, כנראה של מנשה מאירוביץ'), בענייני החקלאות וההתיישבות בארץ ישראל ופעילות הקרן הקיימת לישראל 1900- 1905 K14\444
פועלי היקב בראשון לציון וענייני השביתה. מכתבים, תזכירים, זכרון דברים, בין השאר מאת מנשה מאירוביץ'; זאב גלוסקין; עובדי בית משפט השלום העירוני ביפו; נציגי תחנת "סמרין" בזכרון יעקב; אגודת פועלי היקבים בראשון לציון; אגודת הכורמים המשותפת של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב (שנת תרפ"א - 1920\1921) A321\10
התכתבות בין צבי בלקובסקי, תל אביב, לבין אנשים שונים בעניינים ציוניים שונים, בפרט תולדות הציונות ברוסיה, הקונגרס הציוני הראשון, פרסומים ונושאים ספרותיים; סקירות, תכניות והצעות מאת בלקובסקי, הזמנות לטקסים, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: אהרן זאב בן ישי, תל אביב (1925); חיים סולובייצ'יק, ניו יורק (1928 - 1929); צבי זית (1925 - 1934); זאב גלוסקין והלל יפה (1934); ארנולד גרוסמן, ברלין, חבר ותיק של בלקובסקי ללימודים באוניברסיטה (1936); יהושע בוכמיל (1936); צפורה ודוד יודלוביץ', ראשון לציון (1939); מנחם אוסישקין, יוסף קלויזנר, משה קליינמן (1934 - 1942); משה שרמן, תל אביב (1941); שלום בן-ברוך (שווארץ), בשם מערכת העיתון היומי "הבוקר", סניף ירושלים (1932), ועורך השבועון "הד ירושלים" (1941); משה מדזיני, ירושלים, בדבר פירסומים בעיתון "הארץ" (1941); לב צנציפר (אריה לייב רפאלי), תל אביב, בעניין הספר לנוער "הציונות ברוסיה" מאת צנציפר (1941 - 1942); משה נובומייסקי (1942); נתן מיכאל גלבר, ירושלים (1943); צבי שמשי, ירושלים (1943); יצחק אלישיב, תל אביב (1944); יהושע השל פרבשטיין, חבר הנשיאות של ועד קהילת ירושלים (1945); ש.[?] וייס בשם מערכת העיתון "הצפה" בתל אביב (1945); הוצאת ראובן מס (Rubin Mass, Publisher) בירושלים (1945); מנשה מאירוביץ', ראשון לציון (1941, 1945); לייב יפה ואחרים 1925- 1945 A171\37
פטירת יהושע טהון, אחיו של יעקב טהון. 72 מכתבי תנחומים, גלויות ומברקים אל יעקב טהון מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים; 18 כרטיסי ביקור מודפסים המכילים הבעת השתתפות בצער בכתב יד. בתוכם מאת: הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, חברת הכשרת היישוב, יהושע חנקין, מרדכי בן הלל הכהן, מנשה מאירוביץ' (נובמבר 1936) 1936- 1936 A148\7
מכתב ברכה לראש השנה מאת מנשה מאירוביץ אל אברהם אוליצור (אוליצקי) 1946- 1946 KH4\30122
מכתב מאת אברהם אוליצור אל מנשה מאירוביץ, י"ט תשרי תש"ז 1946- 1946 A195\54
ראשון לציון. התכתבות בענייני מתיישבים. מאירוביץ' מנשה 1928- 1949 J15\10722
ארכיון המשרד ביפו, ארכיון פקידות יק"א. מכתבים נכנסים אל המשרד ביפו (יצחק לוי, א. שליט) מאת מנשה מאירוביץ, יהושע חנקין, א. בריל, ועד פועלים עבריים, י. אייזנשטדט 1901- 1901 J15\5018
מכתבים וגלויות מאת אנשים שונים אל זלמן קוטלר בעניינים ספרותיים וציבוריים. ביניהם: מנחם מנדל אוסישקין; משה יהודה לייב ליליינבלום; קלמן שולמן; ליאו (יהודה אריה לייב) מוצקין; אבא הלל סילבר; סטיפן וייז; צבי שרפשטיין (1916 - 1917); אז"ר (אלכסנדר זיסקינד בן צבי-הירש רבינוביץ, שנת תרפ"ב); ראובן בריינין (1909); יהואש (שלמה בלומגאַרטן, 1916); נתן אגמון (ביסטריצקי, 1932); מנשה מאירוביץ' (1932); יהושע חנא רבניצקי (תרנ"ז - תר"ס); זלמן אפשטיין (1898, 1903); חיים נחמן ביאליק; שמעון דובנוב; חיים טשרנוביץ (תרע"ח) 1904- 1950 A62\6
קטע מתוך עיתון, שהתפרסם כמוסף וכולל נתונים סטטיסטיים על המושבות העבריות עד מלחמת העולם הראשונה (בעריכת מנשה מאירוביץ) A352\33
תיק משרד ספרי האחוזה, תל אביב, ע"ש מאירוביץ מנשה (Meirovitch Menashe), ראשון לציון, בעניין חלקה מס' 31 בגוש מס' 3940 באדמות ראשון לציון. פדיון משכנתא חלקי 1947- 1948 J15\4072\47