תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנשה מאירוביץ
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב (בכתב יד) מאת מנשה מאירוביץ אל הנהלת קרן היסוד בעניין מימון ספרו "מנחת ערב" KH4\4975-1t
מאמר מאת משה סמילנסקי על מנשה מאירוביץ A325\1-2t
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי KH8\249\1-1t
מכתב ברכה ליישוב בארץ ישראל מאת מנשה מאירוביץ, שפורסם בעיתון "דבר" ז' תשרי תש"ח - 21.09.1947 A195\36-1t
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל לייב יפה, 25.11.1946 A195\52-3t
רשימות בצורת טבלאות על ביל"ויים מאת אמנון הורביץ, תל אביב, שנשלחו על ידי הורביץ אל מנשה בן צבי מאירוביץ, שריד אחרון לביל"ויים, ראשון לציון (ג' ניסן תש"ז - 24.03.1947) F30\6-1t
חשבון מפורט מאת מנשה מאירוביץ ודב לובמן אל ועד התאחדות המושבות ביהודה בעניין הוצאת כספי הפונדים 10-15 במושבות יהודה, 1916 A32\68-2t
רישום קרקעות של מנשה מאירוביץ A32\1-3t
העתק של התכתבות בין שאול פנחס רבינוביץ (שפ"ר) למנשה מאירוביץ, 1883, תרפ"ד-1885 A32\46-1t
הצעה מאת מנשה מאירוביץ בעניין תקנות "הסתדרות מושבות יהודה", תרע"ג A32\52-1t
רשימות ומאמרים מאת מנשה מאירוביץ אודות ראשון לציון A32\93-2t
מאמרים בעיתון "השדה" מאת מנשה מאירוביץ ושמעון דוד יפה A32\102-2t
תיאור:
מכתב (בכתב יד) מאת מנשה מאירוביץ אל הנהלת קרן היסוד בעניין מימון ספרו "מנחת ערב"
סימול: KH4\4975-1t
תיאור:
מאמר מאת משה סמילנסקי על מנשה מאירוביץ
סימול: A325\1-2t
תיאור:
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי
סימול: KH8\249\1-1t
תיאור:
מכתב ברכה ליישוב בארץ ישראל מאת מנשה מאירוביץ, שפורסם בעיתון "דבר" ז' תשרי תש"ח - 21.09.1947
סימול: A195\36-1t
תיאור:
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל לייב יפה, 25.11.1946
סימול: A195\52-3t
תיאור:
רשימות בצורת טבלאות על ביל"ויים מאת אמנון הורביץ, תל אביב, שנשלחו על ידי הורביץ אל מנשה בן צבי מאירוביץ, שריד אחרון לביל"ויים, ראשון לציון (ג' ניסן תש"ז - 24.03.1947)
סימול: F30\6-1t
תיאור:
חשבון מפורט מאת מנשה מאירוביץ ודב לובמן אל ועד התאחדות המושבות ביהודה בעניין הוצאת כספי הפונדים 10-15 במושבות יהודה, 1916
סימול: A32\68-2t
תיאור:
רישום קרקעות של מנשה מאירוביץ
סימול: A32\1-3t
תיאור:
העתק של התכתבות בין שאול פנחס רבינוביץ (שפ"ר) למנשה מאירוביץ, 1883, תרפ"ד-1885
סימול: A32\46-1t
תיאור:
הצעה מאת מנשה מאירוביץ בעניין תקנות "הסתדרות מושבות יהודה", תרע"ג
סימול: A32\52-1t
תיאור:
רשימות ומאמרים מאת מנשה מאירוביץ אודות ראשון לציון
סימול: A32\93-2t
תיאור:
מאמרים בעיתון "השדה" מאת מנשה מאירוביץ ושמעון דוד יפה
סימול: A32\102-2t
מכתב (בכתב יד) מאת מנשה מאירוביץ אל הנהלת קרן היסוד בעניין מימון ספרו "מנחת ערב"
מאמר מאת משה סמילנסקי על מנשה מאירוביץ
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי
מכתב ברכה ליישוב בארץ ישראל מאת מנשה מאירוביץ, שפורסם בעיתון "דבר" ז' תשרי תש"ח - 21.09.1947
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל לייב יפה, 25.11.1946
רשימות בצורת טבלאות על ביל"ויים מאת אמנון הורביץ, תל אביב, שנשלחו על ידי הורביץ אל מנשה בן צבי מאירוביץ, שריד אחרון לביל"ויים, ראשון לציון (ג' ניסן תש"ז - 24.03.1947)
חשבון מפורט מאת מנשה מאירוביץ ודב לובמן אל ועד התאחדות המושבות ביהודה בעניין הוצאת כספי הפונדים 10-15 במושבות יהודה, 1916
רישום קרקעות של מנשה מאירוביץ
העתק של התכתבות בין שאול פנחס רבינוביץ (שפ"ר) למנשה מאירוביץ, 1883, תרפ"ד-1885
הצעה מאת מנשה מאירוביץ בעניין תקנות "הסתדרות מושבות יהודה", תרע"ג
רשימות ומאמרים מאת מנשה מאירוביץ אודות ראשון לציון
מאמרים בעיתון "השדה" מאת מנשה מאירוביץ ושמעון דוד יפה