תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנשה מאירוביץ
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב ברכה ליישוב בארץ ישראל מאת מנשה מאירוביץ, שפורסם בעיתון "דבר" A195\36-1t
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל לייב יפה A195\52-3t
2 מכתבים מאת מנשה מאירוביץ' אל אלתר דרויאנוב בעניין פרסום ב"כתבים" לתולדות חיבת ציון וזיכרונות מאירוביץ' על פעילות התאחדות המושבות (1914); בצירוף העתק של מכתב מאת הרב שמואל מוהילבר אל מאירוביץ' A10\27\2-27t
גליון העיתון "הארץ" המוקדש לזכרו של יהודה לייב פינסקר, למלאת 100 שנה להולדתו. מכיל מאמרים מאת יוסף קלוזנר, אלתר דרויאנוב, מנחם אוסישקין, מנשה מאירוביץ', הרב יעקב מזא"ה (1922) A9\175-9t
2 מכתבים מאת מנשה מאירוביץ', ראשון לציון, אל שאול פנחס רבינוביץ' ואל י.מ.[?] מאירסון בוורשה, בעניין תכנית לייסוד מושבה חדשה בארץ ישראל, ובדבר מצבו כאיכר בראשון לציון (על המכתב אל מאירסון חתום גם יחיאל מיכל פינס; לאות שדברי מאירוביץ' נכונים והוא ראוי לתמיכה) [1884] A9\38-6t
מכתב מאת מ.[מנשה?] מאירוביץ', ראשון לציון, אל הוועדה ההיסטורית ("סקציה היסטורית") לתולדות הציונות ברוסיה שליד חברת "קבוץ גלויות", תל אביב, בעניין הצורך להוציא לאור לקסיקון של עסקנים ציוניים (15.07.1930) A9\165-15t
מכתב מאת מנשה מאירוביץ' אל זלמן דוד לבונטין בעניין מסירת קרקע על ידי לבונטין בראשון לציון לתנועת ביל"ו (תרמ"ג - 1882, רוסית) A9\124-8t
מכתב (בכתב יד) מאת מנשה מאירוביץ אל הנהלת קרן היסוד בעניין מימון ספרו "מנחת ערב" KH4\4975-1t
מאמר מאת משה סמילנסקי על מנשה מאירוביץ A325\1-2t
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי KH8\249\1-1t
רשימות בצורת טבלאות על ביל"ויים מאת אמנון הורביץ, תל אביב, שנשלחו על ידי הורביץ אל מנשה בן צבי מאירוביץ, שריד אחרון לביל"ויים, ראשון לציון (ג' ניסן תש"ז - 24.03.1947) F30\6-1t
רישום קרקעות של מנשה מאירוביץ A32\1-3t
תיאור:
מכתב ברכה ליישוב בארץ ישראל מאת מנשה מאירוביץ, שפורסם בעיתון "דבר"
סימול: A195\36-1t
תיאור:
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל לייב יפה
סימול: A195\52-3t
תיאור:
2 מכתבים מאת מנשה מאירוביץ' אל אלתר דרויאנוב בעניין פרסום ב"כתבים" לתולדות חיבת ציון וזיכרונות מאירוביץ' על פעילות התאחדות המושבות (1914); בצירוף העתק של מכתב מאת הרב שמואל מוהילבר אל מאירוביץ'
סימול: A10\27\2-27t
תיאור:
גליון העיתון "הארץ" המוקדש לזכרו של יהודה לייב פינסקר, למלאת 100 שנה להולדתו. מכיל מאמרים מאת יוסף קלוזנר, אלתר דרויאנוב, מנחם אוסישקין, מנשה מאירוביץ', הרב יעקב מזא"ה (1922)
סימול: A9\175-9t
תיאור:
2 מכתבים מאת מנשה מאירוביץ', ראשון לציון, אל שאול פנחס רבינוביץ' ואל י.מ.[?] מאירסון בוורשה, בעניין תכנית לייסוד מושבה חדשה בארץ ישראל, ובדבר מצבו כאיכר בראשון לציון (על המכתב אל מאירסון חתום גם יחיאל מיכל פינס; לאות שדברי מאירוביץ' נכונים והוא ראוי לתמיכה) [1884]
סימול: A9\38-6t
תיאור:
מכתב מאת מ.[מנשה?] מאירוביץ', ראשון לציון, אל הוועדה ההיסטורית ("סקציה היסטורית") לתולדות הציונות ברוסיה שליד חברת "קבוץ גלויות", תל אביב, בעניין הצורך להוציא לאור לקסיקון של עסקנים ציוניים (15.07.1930)
סימול: A9\165-15t
תיאור:
מכתב מאת מנשה מאירוביץ' אל זלמן דוד לבונטין בעניין מסירת קרקע על ידי לבונטין בראשון לציון לתנועת ביל"ו (תרמ"ג - 1882, רוסית)
סימול: A9\124-8t
תיאור:
מכתב (בכתב יד) מאת מנשה מאירוביץ אל הנהלת קרן היסוד בעניין מימון ספרו "מנחת ערב"
סימול: KH4\4975-1t
תיאור:
מאמר מאת משה סמילנסקי על מנשה מאירוביץ
סימול: A325\1-2t
תיאור:
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי
סימול: KH8\249\1-1t
תיאור:
רשימות בצורת טבלאות על ביל"ויים מאת אמנון הורביץ, תל אביב, שנשלחו על ידי הורביץ אל מנשה בן צבי מאירוביץ, שריד אחרון לביל"ויים, ראשון לציון (ג' ניסן תש"ז - 24.03.1947)
סימול: F30\6-1t
תיאור:
רישום קרקעות של מנשה מאירוביץ
סימול: A32\1-3t
מכתב ברכה ליישוב בארץ ישראל מאת מנשה מאירוביץ, שפורסם בעיתון "דבר"
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל לייב יפה
2 מכתבים מאת מנשה מאירוביץ' אל אלתר דרויאנוב בעניין פרסום ב"כתבים" לתולדות חיבת ציון וזיכרונות מאירוביץ' על פעילות התאחדות המושבות (1914); בצירוף העתק של מכתב מאת הרב שמואל מוהילבר אל מאירוביץ'
גליון העיתון "הארץ" המוקדש לזכרו של יהודה לייב פינסקר, למלאת 100 שנה להולדתו. מכיל מאמרים מאת יוסף קלוזנר, אלתר דרויאנוב, מנחם אוסישקין, מנשה מאירוביץ', הרב יעקב מזא"ה (1922)
2 מכתבים מאת מנשה מאירוביץ', ראשון לציון, אל שאול פנחס רבינוביץ' ואל י.מ.[?] מאירסון בוורשה, בעניין תכנית לייסוד מושבה חדשה בארץ ישראל, ובדבר מצבו כאיכר בראשון לציון (על המכתב אל מאירסון חתום גם יחיאל מיכל פינס; לאות שדברי מאירוביץ' נכונים והוא ראוי לתמיכה) [1884]
מכתב מאת מ.[מנשה?] מאירוביץ', ראשון לציון, אל הוועדה ההיסטורית ("סקציה היסטורית") לתולדות הציונות ברוסיה שליד חברת "קבוץ גלויות", תל אביב, בעניין הצורך להוציא לאור לקסיקון של עסקנים ציוניים (15.07.1930)
מכתב מאת מנשה מאירוביץ' אל זלמן דוד לבונטין בעניין מסירת קרקע על ידי לבונטין בראשון לציון לתנועת ביל"ו (תרמ"ג - 1882, רוסית)
מכתב (בכתב יד) מאת מנשה מאירוביץ אל הנהלת קרן היסוד בעניין מימון ספרו "מנחת ערב"
מאמר מאת משה סמילנסקי על מנשה מאירוביץ
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי
רשימות בצורת טבלאות על ביל"ויים מאת אמנון הורביץ, תל אביב, שנשלחו על ידי הורביץ אל מנשה בן צבי מאירוביץ, שריד אחרון לביל"ויים, ראשון לציון (ג' ניסן תש"ז - 24.03.1947)
רישום קרקעות של מנשה מאירוביץ