תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנשה מאירוביץ
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
מזכרונותיו של אחרון הביל"ויים מאירוביץ, מנשה BK\70322\ג
לפני שלשים שנה (מסע בארץ-ישראל בשנת תרס"ג) מאירוביץ, מנשה BK\70331\ג