תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
נקרולוגים ומאמרי הספד, קטעי עיתונים, מכתבי תנחומים ומודעות אבל לרגל פטירתו של עקיבא אטינגר. בין המנחמים והכותבים: יעקב ויץ; "רבי בנימין"; קרן קימת לישראל; הסתדרות האגרונומים בארץ-ישראל; "אגרא" אגודה יצרנית חקלאית שתופית בע"מ אבן-יהודה; ועד עובדי התחנה לחקר החקלאות רחובות; ועד אגודת היער; הטכניון העברי בחיפה; קיבוץ מעברות; בית גורדון לטבע ולחקלאות; חנה ושמואל טולקובסקי; שמואל אוסישקין; אלכס ביין; א. בר-תנא מנהל הגמנסיה העברית בירושלים 1945- 1945 A111\181
מעברות וכפרי עבודה 1951- 1951 S32\818
התכתבות בעניין מעברות ויישוב מעברות בין היתר בעניין קריאה לחיסול המעברות 1957- 1961 S80\257
מעברות 1961- 1965 S65\224
דוח על פעילות תל"מ (תיאטרון למעברות) בשנת 1956 1957- 1957 S36\74
אלבום תצלומים, ובו מכתבים, פרקי זכרונות וקטעי עיתונים בעניין תפקידיו השונים של ברוך קרישנר (קיזנר) במחלקת העליה והקליטה של הסוכנות היהודית בעיקר באזור חיפה, בין היתר בבית העולים בקרית אליהו וטירה, בניהול מעברות רמת ישי, בית שערים, טירה, מחנה דוד ואחוזה, וכמנהל אולפן מוצקין 1948- 1966 AK903\1
אילת. מעברה 1952- 1952 S14\1507
הר טוב. מעברה. תכנית כללית להגשה לוועדת בנין ערים 1950- 1950 S14\1515
ידיעה מעיתון והתכתבות בעניין תקציב המעברות 1950- 1951 S43\136
ידיעות מעיתונים, סקירות והתכתבות בעניינים כספיים ובעניין סגירת המעברות 1952- 1954 S42\288
ידיעות מעיתונים, נתונים סטטיסטיים והתכתבות בעניין פיזור העולים המתגוררים במעברות 1954- 1956 S42\289
התכתבות עם נציגים ממעברת תלפיות ועם נציגי ישובים 1951- 1960 S115\122