תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מעברות (קבוצה). אישורי העברת תשלומים, בניית לולים, בית ילדים 1938- 1942 S14\292
הסרטים "מעברה" ו"דייג בישראל" מאת מיכאל אלקינס (Michael Elkins). תוכניות ותסריטים, דו"חות, זכרון דברים, אישורים והתכתבות בעיקר בין מוסדות קרן היסוד בירושלים ובניו יורק לבין נציגי החברה "American Film Producers", ניו יורק 1952- 1954 KH4\5241
מעברות 1950- 1951 S43\136
הקליטה במעברות - סקירות, דו"חות, הצעות לתכנית פעולות עבור התנועה לעלייה וקליטה מארצות אמריקה הלטינית, מאת המחלקה לקליטה חברתית ותרבותית של המשרד לקליטת העלייה והתאחדות עולי אמריקה הלטינית בישראל 1966- 1989 A450\21
"התקופה השנייה - הקליטה במעברות (15.05.1950 - 15.05.1952)"; "תקופת ההפוגה" (מאי 1952 - אוגוסט 1954)"; "התקופה הרביעית - העלייה מהאנייה לכפר ולאזורי הפיתוח (01.08.1954 - 01.10.1956)"; "קליטת העלייה המוגנת בתקופה החמישית. העלייה לפי ארצות (01.10.1956 - 01.05.1959)": העתקי דו"חות מאת אריה גלעד, הלשכה לקליטת עולים, משרד הקליטה - חולון (מודפסים במכונת כתיבה) 1952- 1959 A450\16
"התקופה השנייה - הקליטה במעברות (15.05.1950 - 15.05.1952)"; "תקופת ההפוגה" (מאי 1952 - אוגוסט 1954)"; "התקופה הרביעית - העלייה מהאנייה לכפר ולאזורי הפיתוח (01.08.1954 - 01.10.1956)"; "קליטת העלייה המוגנת בתקופה החמישית. העלייה לפי ארצות (01.10.1956 - 01.05.1959)": העתקי דו"חות מאת אריה גלעד, הלשכה לקליטת עולים, משרד הקליטה - חולון (מודפסים במכונת כתיבה) 1952- 1959 A450\17
פנקסים המכילים רשימות ותקצירים בקצרנות מאת יעקב מימון, בעניינים שונים, בין היתר: בית דין הקונגרס הציוני בדבר משפט נגד מאיר גרוסמן; ועדה כלכלית בלונון (09.08.1945); אזכרה ליוסף אהרונוביץ' ביום הלוויתו (מרץ 1937) 1937- 1945 A108\1
קרית שמואל מעברה. גוש 11572 חלקה 175. מכתב לעו"ד ד[?] זהבי מקרן היסוד על ויתור על החלקה הזו תמורת שטח אחר בקרית ים שעליו הוקם מרכז קליטה 1979- 1979 KH4\40746
התכתבות בעניין אי מתן חינוך דתי לילדים במחנות העולים ובמעברות 1949- 1950 S39\394
התכתבות בעניין הלוואה למטרת שיכון שהעניקה קרן היסוד לדב שלמי (פרידמן) (מעברת דוד, בחיפה) 1952- 1952 KH4\41947
מעברות. חברת ילדים שעברו לחברת הנוער הרביעית בתאריך 1.7.1948 1944- 1948 S75\2828
מעברות, קיבוץ "השומר הצעיר" בעמק חפר. החזקת בניין בית הספר. תכניות הבניין והתכתבות עם הנהלת המוסד החינוכי של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר" - "במעברות" 1949- 1950 J17\3016