תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מקומות היסטוריים ועתיקים. התכתבות בעניין שימור מעין "עין-איל גין", מכתבים נכנסים בעניין הקמת מעברה ליד "תל שימרון", גיליון "חדשות המחלקה" של מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות, מאי 1951 - ינואר 1955 1951- 1955 S61\340
תעודות אישיות של בני משפחת סוקולוב: דכרון פולני של צלינה סוקולוב (1925); מכתבים וחשבונות מאת החברה "Freimann & Kreser - Innenarchitekten", ברלין, אל רגינה סוקולוב, ברלין - גרינוולד, בעניין רכישת רהיטים (אפריל - מאי 1922); תוצאות בדיקת שתן כללית של רגינה סוקולוב והלנה סוקולוב-צ'פלינסקי - מבחן מעברה כימית בקרלסבאד (ספטמבר 1923); פנקס רשימות-יומן - לוח שנה תש"ח (1947\1948) בהוצאת ויצ"ו בתל אביב, שייך לצלינה סוקולוב 1922- 1947 A18\2273
מכתב מאת שרה בורשטיין, ארכיון הקיבוץ מעברות בעמק חפר, אל אריה יפה, מנהל "יד רחה פרייאר" בקיבוץ יקום, בעניין העברת חומר הנמצא בארכיון הקשור לחברת הנוער הגרמנית; ורשימת השמות של חברי הקבוצה שעדיין מתגוררים בקיבוץ מעברות, ואלה שנפטרו, ואלה שמתגוררים מחוץ לקיבוץ (08.10.1993) 1993- 1993 A256\32
התכתבות בעניין הופעות של חניכי תנועות נוער במעברות וביישובי עולים ביום העצמאות תשי"ב ופרוטוקול מהישיבה המסכמת של הוועדה המחוזית לחגיגות יום העצמאות תשי"ב בירושלים 1952- 1952 S32\2068
התכתבות בעניין הופעות של חניכי תנועות נוער במעברות ביום העצמאות תשי"ב 1952- 1952 S32\2067
העתקי מכתבים יוצאים בעניין הסמינר למדריכי נוער במחנות עולים, במעברות וביישובי עולים והצעה לתוכנית 1950- 1952 S32\1921
התכתבות בעניין ההשתתפות בסמינר למדריכי נוער במחנות עולים, במעברות וביישובי עולים, שאלונים של מועמדים והצעה לתוכנית הסמינר 1951- 1951 S32\1856
תל"ם- תיאטרונים למעברות. סיכומי פעולה, פרוטוקולים של ישיבות, הזמנות לישיבות, מכתבים נכנסים בעניין פעולות תל"ם, אפריל 1953 - יולי 1962 1953- 1962 S61\277
מעברות. התכתבות בעניין מעברת קרית שמונה, תלפיות ועמישב. דו"ח על תכנית "בניה לחיסול מעברות" לשנת הכספים 1961-62, ספטמבר 1954 - ינואר 1961 1954- 1961 S61\200
רשימת התכתבות של הישובים העבריים החקלאים. רשימת שמות העבריים למעברות ולמחנות, הסבר על המדיניות של ועדת שמות הישובים בעניין קביעת שמות לישובים, יוני 1952 - ינואר 1954 1952- 1954 S61\194
מחלקת ההסברה בתל אביב 1952- 1953 S61\92
מרכזי בריאות בפרוזדור ירושלים. התכתבויות בעניין מרכזי הבריאות בפרוזדור ירושלים ובמעברות בתלפיות ובקטמון; רשימות עולים שעברו בדיקות רפואיות עם עלייתם 1955- 1955 J113\2351