תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הסרטים "מעברה" ו"דייג בישראל" מאת מיכאל אלקינס (Michael Elkins). תוכניות ותסריטים, דו"חות, זכרון דברים, אישורים והתכתבות בעיקר בין מוסדות קרן היסוד בירושלים ובניו יורק לבין נציגי החברה "American Film Producers", ניו יורק 1952- 1954 KH4\5241
התכתבות בעניין אי מתן חינוך דתי לילדים במחנות העולים ובמעברות 1949- 1950 S39\394
קרית שמואל מעברה. גוש 11572 חלקה 175. מכתב לעו"ד ד[?] זהבי מקרן היסוד על ויתור על החלקה הזו תמורת שטח אחר בקרית ים שעליו הוקם מרכז קליטה 1979- 1979 KH4\40746
התכתבות בעניין הלוואה למטרת שיכון שהעניקה קרן היסוד לדב שלמי (פרידמן) (מעברת דוד, בחיפה) 1952- 1952 KH4\41947
מעברות. חברת ילדים שעברו לחברת הנוער הרביעית בתאריך 1.7.1948 1944- 1948 S75\2828
הלוואות למתיישבים. חוזים והתכתבות בעניין קיבוץ מעברות 1935- 1949 KH4\9459
גיליונות של כתב העת "השכל - דפים למדריכים במעברות" 1953- 1953 KH8\97\2
מחלקת העלייה. "מפקד המעברות ליום 01.03.1955" (2 עותקים) 1955- 1955 A548\7
הצעה לשכון \ למעברה בערד על שם פרהד נעימי, יוצא פרס, שעלה ארצה 09.05.1962. התעודה נשלחה מאת מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית, מרחב הנגב, אל מחלקת הקליטה, מחוז ירושלים והדרום (16.08.1966) 1966- 1966 S6\16615
מעברות, קיבוץ "השומר הצעיר" בעמק חפר. דו"חות מאת מפקחי מחלקת החינוך על ביקוקיהם בבית הספר (המוסד החינוכי במעברות של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר"). התכתבות עם נתן אילן בשם הנהלת המוסד החינוכי והקיבוץ 1948- 1949 J17\3773
מעברות, קיבוץ "השומר הצעיר" בעמק חפר. החזקת בניין בית הספר. תכניות הבניין והתכתבות עם הנהלת המוסד החינוכי של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר" - "במעברות" 1949- 1950 J17\3016
מעברות, קיבוץ "השומר הצעיר" להתיישבות שיתופית בעמק חפר. התכתבות בין המפקח יעקב הלפרין, תל אביב, לבין דב אסיאו בשם משק מעברות, בעניין בית הספר בקיבוץ 1941- 1943 J17\4981