תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תעודות אישיות של בני משפחת סוקולוב: דכרון פולני של צלינה סוקולוב (1925); מכתבים וחשבונות מאת החברה "Freimann & Kreser - Innenarchitekten", ברלין, אל רגינה סוקולוב, ברלין - גרינוולד, בעניין רכישת רהיטים (אפריל - מאי 1922); תוצאות בדיקת שתן כללית של רגינה סוקולוב והלנה סוקולוב-צ'פלינסקי - מבחן מעברה כימית בקרלסבאד (ספטמבר 1923); פנקס רשימות-יומן - לוח שנה תש"ח (1947\1948) בהוצאת ויצ"ו בתל אביב, שייך לצלינה סוקולוב 1922- 1947 A18\2273
מקומות היסטוריים ועתיקים. התכתבות בעניין שימור מעין "עין-איל גין", מכתבים נכנסים בעניין הקמת מעברה ליד "תל שימרון", גיליון "חדשות המחלקה" של מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות, מאי 1951 - ינואר 1955 1951- 1955 S61\340
תל"ם- תיאטרונים למעברות. סיכומי פעולה, פרוטוקולים של ישיבות, הזמנות לישיבות, מכתבים נכנסים בעניין פעולות תל"ם, אפריל 1953 - יולי 1962 1953- 1962 S61\277
מעברות. התכתבות בעניין מעברת קרית שמונה, תלפיות ועמישב. דו"ח על תכנית "בניה לחיסול מעברות" לשנת הכספים 1961-62, ספטמבר 1954 - ינואר 1961 1954- 1961 S61\200
רשימת התכתבות של הישובים העבריים החקלאים. רשימת שמות העבריים למעברות ולמחנות, הסבר על המדיניות של ועדת שמות הישובים בעניין קביעת שמות לישובים, יוני 1952 - ינואר 1954 1952- 1954 S61\194
מחלקת ההסברה בתל אביב 1952- 1953 S61\92
סיכומים ורשימות של משפחות שהועברו ממושבי עולים למעברות ולשיכונים באזורי צפת, טבריה, עפולה, חיפה, רעננה, רחובות,רמלה, אשקלון, הרי יהודה, שמשון, באר שבע, ניר עם ושלחים 1951- 1952 1\S92\348
סיכומים ורשימות של משפחות שהועברו ממושבי עולים למעברות ולשיכונים באזורי צפת, טבריה, עפולה, חיפה, רעננה, רחובות,רמלה, אשקלון, הרי יהודה, שמשון, באר שבע, ניר עם ושלחים 1951- 1956 S92\348\2
מרכזי בריאות בפרוזדור ירושלים. התכתבויות בעניין מרכזי הבריאות בפרוזדור ירושלים ובמעברות בתלפיות ובקטמון; רשימות עולים שעברו בדיקות רפואיות עם עלייתם 1955- 1955 J113\2351
פעילות שוטפת של המחלקה הטכנית: התקשרויות והזמנות עבודה. חשבונות ביצוע עבודה לפי נפות. ; כוח אדם ; ועדות שיפוט: בית ניר, לכיש, אידמית. ; הרחבת עתלית- קרין; חיסול מעברות תלפיות וקטמון. פיתוח וסלילת כבישים ליישובים 1957- 1957 S14\608
התכתבות עם כפרי עבודה בעניין משלוח ספרים ומשחקים וידיעות מעיתונים על הפעילות בקרב הנוער במעברות 1951- 1951 S32\818
נקרולוגים ומאמרי הספד, קטעי עיתונים, מכתבי תנחומים ומודעות אבל לרגל פטירתו של עקיבא אטינגר. בין המנחמים והכותבים: יעקב ויץ; "רבי בנימין"; קרן קימת לישראל; הסתדרות האגרונומים בארץ-ישראל; "אגרא" אגודה יצרנית חקלאית שתופית בע"מ אבן-יהודה; ועד עובדי התחנה לחקר החקלאות רחובות; ועד אגודת היער; הטכניון העברי בחיפה; קיבוץ מעברות; בית גורדון לטבע ולחקלאות; חנה ושמואל טולקובסקי; שמואל אוסישקין; אלכס ביין; א. בר-תנא - מנהל הגמנסיה העברית בירושלים 1945- 1945 A111\181