תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת ע. בן-דוד, סגן מנהל מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות אל מחלקת הקליטה, הסוכנות היהודית בעניין הקמת מעברה בסמוך לתל שימרון ליד נהלל S61\340-2t
מכתב מאת אברהם ציגל אל זלמן שזר בעניין פלישת מפוני שכונת קטמון למעברת תלפיות S61\200-1t
רשימת "דמות עבריים למעברות ולמחנות" מאת בן-ציון אשל, ועדת השמות הממשלתית, משרד ראש הממשלה אל מנהל אגף המעברות והמחנות, הסוכנות היהודית S61\194-2t
מכתב מאת צילה שוהם (פיינברג) אל אחותה, שושנה וילבוש (פיינברג), בעניין מעברה ללונדון A622\27\1-30t
מכתב מאת יהודה ברגינסקי אל גיורא יוספטל בעניין הפגנת העולים הפרסים ממעברת עמישב מול משרדי הסוכנות היהודית בתל אביב S61\200-2t
העתק מכתב מאת יהודה כביש אל בנציון בנשלום בעניין פעילות תנועות הנוער עם נוער עולה במעברות S68\68\2-4t
"תוצאות הבחירות לכנסת השלישית במעברות" S61\24\2-6t
מכתב מאת אריה טרטקובר אל אליהו דובקין בעניין סיוע לעולה לייזר שיבר, פעיל ציוני מרומניה שמתגורר במעברה מחנה ישראל S68\24-6t
מכתב מאת נורית אביעד אל שושנה חן בעניין סיוע למשפחת יקר שעלתה ממצרים ומתגוררת במעברת מזרע בעכו S68\17-7t
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל צ.[?] שרף, מנהל מחלקת הקליטה, בעניין סיוע בדיור לאברהם כהן ומשפחתו שעלו מאפגניסטן וגרים במעברה ליד כפר אונו S68\17-2t
"מודיעין; הוצאת המרכז העולמי של המזרחי וקרן ארץ ישראל של המזרחי" חוזר העוסק בין היתר בעניין בעיית המעברות (שנה שלישית) S58\44-15t
ליכלוך במעברה בפרדס כץ S65\224-18p
תיאור:
מכתב מאת ע. בן-דוד, סגן מנהל מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות אל מחלקת הקליטה, הסוכנות היהודית בעניין הקמת מעברה בסמוך לתל שימרון ליד נהלל
סימול: S61\340-2t
תיאור:
מכתב מאת אברהם ציגל אל זלמן שזר בעניין פלישת מפוני שכונת קטמון למעברת תלפיות
סימול: S61\200-1t
תיאור:
רשימת "דמות עבריים למעברות ולמחנות" מאת בן-ציון אשל, ועדת השמות הממשלתית, משרד ראש הממשלה אל מנהל אגף המעברות והמחנות, הסוכנות היהודית
סימול: S61\194-2t
תיאור:
מכתב מאת צילה שוהם (פיינברג) אל אחותה, שושנה וילבוש (פיינברג), בעניין מעברה ללונדון
סימול: A622\27\1-30t
תיאור:
מכתב מאת יהודה ברגינסקי אל גיורא יוספטל בעניין הפגנת העולים הפרסים ממעברת עמישב מול משרדי הסוכנות היהודית בתל אביב
סימול: S61\200-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת יהודה כביש אל בנציון בנשלום בעניין פעילות תנועות הנוער עם נוער עולה במעברות
סימול: S68\68\2-4t
תיאור:
"תוצאות הבחירות לכנסת השלישית במעברות"
סימול: S61\24\2-6t
תיאור:
מכתב מאת אריה טרטקובר אל אליהו דובקין בעניין סיוע לעולה לייזר שיבר, פעיל ציוני מרומניה שמתגורר במעברה מחנה ישראל
סימול: S68\24-6t
תיאור:
מכתב מאת נורית אביעד אל שושנה חן בעניין סיוע למשפחת יקר שעלתה ממצרים ומתגוררת במעברת מזרע בעכו
סימול: S68\17-7t
תיאור:
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל צ.[?] שרף, מנהל מחלקת הקליטה, בעניין סיוע בדיור לאברהם כהן ומשפחתו שעלו מאפגניסטן וגרים במעברה ליד כפר אונו
סימול: S68\17-2t
תיאור:
"מודיעין; הוצאת המרכז העולמי של המזרחי וקרן ארץ ישראל של המזרחי" חוזר העוסק בין היתר בעניין בעיית המעברות (שנה שלישית)
סימול: S58\44-15t
תיאור:
ליכלוך במעברה בפרדס כץ
סימול: S65\224-18p
מכתב מאת ע. בן-דוד, סגן מנהל מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות אל מחלקת הקליטה, הסוכנות היהודית בעניין הקמת מעברה בסמוך לתל שימרון ליד נהלל
מכתב מאת אברהם ציגל אל זלמן שזר בעניין פלישת מפוני שכונת קטמון למעברת תלפיות
רשימת "דמות עבריים למעברות ולמחנות" מאת בן-ציון אשל, ועדת השמות הממשלתית, משרד ראש הממשלה אל מנהל אגף המעברות והמחנות, הסוכנות היהודית
מכתב מאת צילה שוהם (פיינברג) אל אחותה, שושנה וילבוש (פיינברג), בעניין מעברה ללונדון
מכתב מאת יהודה ברגינסקי אל גיורא יוספטל בעניין הפגנת העולים הפרסים ממעברת עמישב מול משרדי הסוכנות היהודית בתל אביב
העתק מכתב מאת יהודה כביש אל בנציון בנשלום בעניין פעילות תנועות הנוער עם נוער עולה במעברות
"תוצאות הבחירות לכנסת השלישית במעברות"
מכתב מאת אריה טרטקובר אל אליהו דובקין בעניין סיוע לעולה לייזר שיבר, פעיל ציוני מרומניה שמתגורר במעברה מחנה ישראל
מכתב מאת נורית אביעד אל שושנה חן בעניין סיוע למשפחת יקר שעלתה ממצרים ומתגוררת במעברת מזרע בעכו
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל צ.[?] שרף, מנהל מחלקת הקליטה, בעניין סיוע בדיור לאברהם כהן ומשפחתו שעלו מאפגניסטן וגרים במעברה ליד כפר אונו
"מודיעין; הוצאת המרכז העולמי של המזרחי וקרן ארץ ישראל של המזרחי" חוזר העוסק בין היתר בעניין בעיית המעברות (שנה שלישית)
ליכלוך במעברה בפרדס כץ