תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"הנחלת הלשון בימי העלייה ההמונית", מאמר מאת בן-ציון פישלר (העתק קטע מתוך הקובץ "עולים ומעברות, 1948 - 1952: מקורות, סיכומים, פרשיות וחומר עזר", בעריכת מרדכי נאור, הוצאת "יד יצחק בן-צבי", ירושלים, תשמ"ז) A633\264-1t
טבלת תוכנית הקמת המעברות ביולי-אוגוסט 1950, הכוללת את מיקום המעברות וכמויות תכנון ואכלוס משפחות S20\99-2t
דמויות מאוירות של אב ובן מביטים על עולים במעברה KH4\60454-1t
מכתבי רשמים ותודה מילדי בית הספר במעברות חדרה אל אגף קרן היסוד בהסתדרות הציונית בעניין טיול לעמקים KH4\4327-1t
יציאה לשיכון ממעברות תלפיות ומקור חיים ואספקת מים במעברת תלפיות S84\261-1t
בית התינוקות בירושלים - עזרה בבנייה ובציוד - "winter relief scheme" - תוכנית עזרה לתושבי המעברות והפיכת מעונות היום במעברות לפנימיות F49\160-1t
מכתב מאת ועד המעברה אל [?] אלינר בעניין מצבם הקשה של תושבי המעברה S84\302-1t
-"מפקד המשפחות והמבנים ביום 15.11.1953", טבלה. מסכמת של המעברות, צורת המבנים וגודל המשפחות לפי מספר נפשות A548\5-2t
דו"ח על תכנון וחיסול מעברות, 1954 A548\3-2t
רשימת מנהלי המעברות לפי מפתח מפלגתי, 15.11.1953 A548\3-1t
מכתב מאת יגאל ידין אל כתריאל שלמון, בין היתר בענייני מדיניות כלפי המסתננים, וטיפול צה"ל במעברות, י"א טבת תשי"א - 20.12.1950 AK812\12-1t
נתונים על היקף אכלוס המעברות L34\360-1t
תיאור:
"הנחלת הלשון בימי העלייה ההמונית", מאמר מאת בן-ציון פישלר (העתק קטע מתוך הקובץ "עולים ומעברות, 1948 - 1952: מקורות, סיכומים, פרשיות וחומר עזר", בעריכת מרדכי נאור, הוצאת "יד יצחק בן-צבי", ירושלים, תשמ"ז)
סימול: A633\264-1t
תיאור:
טבלת תוכנית הקמת המעברות ביולי-אוגוסט 1950, הכוללת את מיקום המעברות וכמויות תכנון ואכלוס משפחות
סימול: S20\99-2t
תיאור:
דמויות מאוירות של אב ובן מביטים על עולים במעברה
סימול: KH4\60454-1t
תיאור:
מכתבי רשמים ותודה מילדי בית הספר במעברות חדרה אל אגף קרן היסוד בהסתדרות הציונית בעניין טיול לעמקים
סימול: KH4\4327-1t
תיאור:
יציאה לשיכון ממעברות תלפיות ומקור חיים ואספקת מים במעברת תלפיות
סימול: S84\261-1t
תיאור:
בית התינוקות בירושלים - עזרה בבנייה ובציוד - "winter relief scheme" - תוכנית עזרה לתושבי המעברות והפיכת מעונות היום במעברות לפנימיות
סימול: F49\160-1t
תיאור:
מכתב מאת ועד המעברה אל [?] אלינר בעניין מצבם הקשה של תושבי המעברה
סימול: S84\302-1t
תיאור:
-"מפקד המשפחות והמבנים ביום 15.11.1953", טבלה. מסכמת של המעברות, צורת המבנים וגודל המשפחות לפי מספר נפשות
סימול: A548\5-2t
תיאור:
דו"ח על תכנון וחיסול מעברות, 1954
סימול: A548\3-2t
תיאור:
רשימת מנהלי המעברות לפי מפתח מפלגתי, 15.11.1953
סימול: A548\3-1t
תיאור:
מכתב מאת יגאל ידין אל כתריאל שלמון, בין היתר בענייני מדיניות כלפי המסתננים, וטיפול צה"ל במעברות, י"א טבת תשי"א - 20.12.1950
סימול: AK812\12-1t
תיאור:
נתונים על היקף אכלוס המעברות
סימול: L34\360-1t
"הנחלת הלשון בימי העלייה ההמונית", מאמר מאת בן-ציון פישלר (העתק קטע מתוך הקובץ "עולים ומעברות, 1948 - 1952: מקורות, סיכומים, פרשיות וחומר עזר", בעריכת מרדכי נאור, הוצאת "יד יצחק בן-צבי", ירושלים, תשמ"ז)
טבלת תוכנית הקמת המעברות ביולי-אוגוסט 1950, הכוללת את מיקום המעברות וכמויות תכנון ואכלוס משפחות
דמויות מאוירות של אב ובן מביטים על עולים במעברה
מכתבי רשמים ותודה מילדי בית הספר במעברות חדרה אל אגף קרן היסוד בהסתדרות הציונית בעניין טיול לעמקים
יציאה לשיכון ממעברות תלפיות ומקור חיים ואספקת מים במעברת תלפיות
בית התינוקות בירושלים - עזרה בבנייה ובציוד - "winter relief scheme" - תוכנית עזרה לתושבי המעברות והפיכת מעונות היום במעברות לפנימיות
מכתב מאת ועד המעברה אל [?] אלינר בעניין מצבם הקשה של תושבי המעברה
-"מפקד המשפחות והמבנים ביום 15.11.1953", טבלה. מסכמת של המעברות, צורת המבנים וגודל המשפחות לפי מספר נפשות
דו"ח על תכנון וחיסול מעברות, 1954
רשימת מנהלי המעברות לפי מפתח מפלגתי, 15.11.1953
מכתב מאת יגאל ידין אל כתריאל שלמון, בין היתר בענייני מדיניות כלפי המסתננים, וטיפול צה"ל במעברות, י"א טבת תשי"א - 20.12.1950
נתונים על היקף אכלוס המעברות