תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה. J15\9398-2m
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה. J15\10805-1m
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?]. J15\9097-3m
משמר השרון (מעברות). מפת סימון של גוש 8361. הערות בכתב יד על שינויים נדרשים A615\26-2m
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל KL20M\349\4
אחוזה (מעברה). תוכנית חלוקת השטחים S15M\3164
עמק חפר. מפת חלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות וכפר חיים. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי. KL5M\6189
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל KL5M\4384\1
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל KL5M\4384\3
קרית אונו. מפת מדידת גבהים של מערכת הדרכים בישוב. גבהים קיימים, גבהים המוצעים על ידי המתכנן. סימון ביטול כבישים 3 ו-4. ציון שטח המעברה KL20M\272\5
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום J17\3016-1m
מגדל גד (מעברה). מפת לוח שטחים ומבנים S15M\4909
תיאור:
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה.
סימול: J15\9398-2m
תיאור:
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה.
סימול: J15\10805-1m
תיאור:
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?].
סימול: J15\9097-3m
תיאור:
משמר השרון (מעברות). מפת סימון של גוש 8361. הערות בכתב יד על שינויים נדרשים
סימול: A615\26-2m
תיאור:
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל
סימול: KL20M\349\4
תיאור:
אחוזה (מעברה). תוכנית חלוקת השטחים
סימול: S15M\3164
תיאור:
עמק חפר. מפת חלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות וכפר חיים. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי.
סימול: KL5M\6189
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל
סימול: KL5M\4384\1
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל
סימול: KL5M\4384\3
תיאור:
קרית אונו. מפת מדידת גבהים של מערכת הדרכים בישוב. גבהים קיימים, גבהים המוצעים על ידי המתכנן. סימון ביטול כבישים 3 ו-4. ציון שטח המעברה
סימול: KL20M\272\5
תיאור:
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
סימול: J17\3016-1m
תיאור:
מגדל גד (מעברה). מפת לוח שטחים ומבנים
סימול: S15M\4909
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה.
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה.
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?].
משמר השרון (מעברות). מפת סימון של גוש 8361. הערות בכתב יד על שינויים נדרשים
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל
אחוזה (מעברה). תוכנית חלוקת השטחים
עמק חפר. מפת חלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות וכפר חיים. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי.
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל
קרית אונו. מפת מדידת גבהים של מערכת הדרכים בישוב. גבהים קיימים, גבהים המוצעים על ידי המתכנן. סימון ביטול כבישים 3 ו-4. ציון שטח המעברה
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
מגדל גד (מעברה). מפת לוח שטחים ומבנים