תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה. J15\9398-2m
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה. J15\10805-1m
יבנאל (יבניאל). הצעה להרחבת רשת מתח נמוך למעברת בית-גן. J15\10271-1m
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?]. J15\9097-3m
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום J17\3016-1m
באר שבע, אתר מוצע למעברה דרומית לנחל באר שבע KKL5\19643-4M
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל KL20M\349\4
כפר אהרון. מפה טופוגרפית עם סימון גושים, מעברה ופרדס. כוללת מפת סביבה. S126M\539\2
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100 J17\3016-2m
אחוזה (מעברה). תוכנית חלוקת השטחים S15M\3164
עמק חפר. מפת חלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות וכפר חיים. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי. KL5M\6189
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל KL5M\4384\1
תיאור:
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה.
סימול: J15\9398-2m
תיאור:
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה.
סימול: J15\10805-1m
תיאור:
יבנאל (יבניאל). הצעה להרחבת רשת מתח נמוך למעברת בית-גן.
סימול: J15\10271-1m
תיאור:
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?].
סימול: J15\9097-3m
תיאור:
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
סימול: J17\3016-1m
תיאור:
באר שבע, אתר מוצע למעברה דרומית לנחל באר שבע
סימול: KKL5\19643-4M
תיאור:
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל
סימול: KL20M\349\4
תיאור:
כפר אהרון. מפה טופוגרפית עם סימון גושים, מעברה ופרדס. כוללת מפת סביבה.
סימול: S126M\539\2
תיאור:
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100
סימול: J17\3016-2m
תיאור:
אחוזה (מעברה). תוכנית חלוקת השטחים
סימול: S15M\3164
תיאור:
עמק חפר. מפת חלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות וכפר חיים. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי.
סימול: KL5M\6189
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל
סימול: KL5M\4384\1
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה.
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה.
יבנאל (יבניאל). הצעה להרחבת רשת מתח נמוך למעברת בית-גן.
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?].
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
באר שבע, אתר מוצע למעברה דרומית לנחל באר שבע
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל
כפר אהרון. מפה טופוגרפית עם סימון גושים, מעברה ופרדס. כוללת מפת סביבה.
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100
אחוזה (מעברה). תוכנית חלוקת השטחים
עמק חפר. מפת חלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות וכפר חיים. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי.
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת מדידה של חלקת אדמה באדמת הישוב מעברות. המפה הוכנה עבור קק"ל