תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה. J15\10805-1m
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה. J15\9398-2m
יבנאל (יבניאל). הצעה להרחבת רשת מתח נמוך למעברת בית-גן. J15\10271-1m
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?]. J15\9097-3m
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום J17\3016-1m
באר שבע, אתר מוצע למעברה דרומית לנחל באר שבע KKL5\19643-4M
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100 J17\3016-2m
כפר אהרון. מפה טופוגרפית עם סימון גושים, מעברה ופרדס. כוללת מפת סביבה. S126M\539\2
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל KL20M\349\4
בית תרבות במוסד חינוכי בקיבוץ מעברות, תכנית כללית ג' J17\3016-3m
מעברת חרובית (כפר מנחם). מפה טופוגרפית. S126M\1618\1
מעברת חרובית (כפר מנחם). מפה טופוגרפית. S126M\1618\2
תיאור:
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה.
סימול: J15\10805-1m
תיאור:
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה.
סימול: J15\9398-2m
תיאור:
יבנאל (יבניאל). הצעה להרחבת רשת מתח נמוך למעברת בית-גן.
סימול: J15\10271-1m
תיאור:
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?].
סימול: J15\9097-3m
תיאור:
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
סימול: J17\3016-1m
תיאור:
באר שבע, אתר מוצע למעברה דרומית לנחל באר שבע
סימול: KKL5\19643-4M
תיאור:
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100
סימול: J17\3016-2m
תיאור:
כפר אהרון. מפה טופוגרפית עם סימון גושים, מעברה ופרדס. כוללת מפת סביבה.
סימול: S126M\539\2
תיאור:
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל
סימול: KL20M\349\4
תיאור:
בית תרבות במוסד חינוכי בקיבוץ מעברות, תכנית כללית ג'
סימול: J17\3016-3m
תיאור:
מעברת חרובית (כפר מנחם). מפה טופוגרפית.
סימול: S126M\1618\1
תיאור:
מעברת חרובית (כפר מנחם). מפה טופוגרפית.
סימול: S126M\1618\2
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 28. סימון שטח של 8-10 דונם, דרך מקורית, שטח חיל הנדסה [?], שטח מעברה.
קיסריה, מעברה. תכנית המבנים ותרשים הסביבה.
יבנאל (יבניאל). הצעה להרחבת רשת מתח נמוך למעברת בית-גן.
פרדס חנה, מחנה עולים. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטחי המעברה [?] והשטחים החקלאיים [?].
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
באר שבע, אתר מוצע למעברה דרומית לנחל באר שבע
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100
כפר אהרון. מפה טופוגרפית עם סימון גושים, מעברה ופרדס. כוללת מפת סביבה.
ירקונה. מפת סימון גושים באזור ירקונה. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. בכתב יד: סימון בצבע תחום שטח אזור התעשיה ומעברה ב'. סימון תחום שטח בלוקונים ונוה עובד. סימון תחום שטח מעברה א'. סימון שטח בתחום מועצת מגדיאל
בית תרבות במוסד חינוכי בקיבוץ מעברות, תכנית כללית ג'
מעברת חרובית (כפר מנחם). מפה טופוגרפית.
מעברת חרובית (כפר מנחם). מפה טופוגרפית.