תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. מראות ישראל, טבת 1951. נשיא ישראל ד"ר חיים ויצמן חוזר לאיתנו. מתולדות מעברה אחת. שירותי המודיעין למדינת ישראל [תשיב] KRU\21183
מגביות ותרומות. איור של מעברה של אוהלים. דמות אם וילדה מציצים מתוך אוהל. הילד מושיט ידו לתרומה. גשם שוטף יורד. סמל מועצת הפועלות KRA\1009
מגביות ותרומות. איור של אם וילדה על רקע אוהלי מעברה כשגשם עז יורד. KRA\1233
התנדבות. שורת המתנדבים. איור המתאר את ההבדל במעברה ביום חג וביום חול: ביום חג רוקדים וחוגגים, וביום חול המעברה שוממת KRA\2827
רווחה. יד חברות למעברה. איור המתאר מעברת אוהלים ואת תושביו. סמל מועצת הפועלות KRA\1023
מגביות ותרומות. יד למעברה תשי"ב. איור המתאר מעברת אוהלים בגשם וסופה, אם מנסה לגונן על ילדתה מפני הרוח. סמל מועצת הפועלות KRA\1012
מגביות ותרומות. ויצו. קריאה לתרום למען שיקום המעברה. סמל ויצו. טקסט ללא איור גרפי KRA\2596
רווחה. יד לספר ולמעברה. איור של אם וילדה, אשה מעבדת שדה, בתי ישוב ומגדל מים. סמל מועצת הפועלות KRA\1006
מגביות ותרומות. ויצו. קריאה לתרום למען המעברה. סמל ויצו. טקסט ללא איור גרפי KRA\2598
עיתונים ומגזינים. עתון עתונאי ירושלים. מרצים באולם "אוריון": ג. מאירסון, ש. הרמתי, ב. אקצין ושלום רוזנפלד. נושאים: הסכנה למלחמת עולם, הסכסוך על הנגב עם עבה"י והעולים במעברות KRU\3460
מגביות ותרומות. המפעל העממי. לעולים ולוותיקים במעברה, המפעל נמשך הענות רבה של נאמני עם ומבצרי מולדת, מטעם הסתדרות הציונים הכלליים KRU\7784
חגים. פסח. זאת חוקת הפסח. הודעה לרבנים על חובתם לדרוש בהלכות הפסח במהלך 30 הימים שקודמים לחג ביישובים חדשים, במעברות ובמחנות העולים KRU\10297
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. מראות ישראל, טבת 1951. נשיא ישראל ד"ר חיים ויצמן חוזר לאיתנו. מתולדות מעברה אחת. שירותי המודיעין למדינת ישראל [תשיב]
סימול: KRU\21183
תיאור:
מגביות ותרומות. איור של מעברה של אוהלים. דמות אם וילדה מציצים מתוך אוהל. הילד מושיט ידו לתרומה. גשם שוטף יורד. סמל מועצת הפועלות
סימול: KRA\1009
תיאור:
מגביות ותרומות. איור של אם וילדה על רקע אוהלי מעברה כשגשם עז יורד.
סימול: KRA\1233
תיאור:
התנדבות. שורת המתנדבים. איור המתאר את ההבדל במעברה ביום חג וביום חול: ביום חג רוקדים וחוגגים, וביום חול המעברה שוממת
סימול: KRA\2827
תיאור:
רווחה. יד חברות למעברה. איור המתאר מעברת אוהלים ואת תושביו. סמל מועצת הפועלות
סימול: KRA\1023
תיאור:
מגביות ותרומות. יד למעברה תשי"ב. איור המתאר מעברת אוהלים בגשם וסופה, אם מנסה לגונן על ילדתה מפני הרוח. סמל מועצת הפועלות
סימול: KRA\1012
תיאור:
מגביות ותרומות. ויצו. קריאה לתרום למען שיקום המעברה. סמל ויצו. טקסט ללא איור גרפי
סימול: KRA\2596
תיאור:
רווחה. יד לספר ולמעברה. איור של אם וילדה, אשה מעבדת שדה, בתי ישוב ומגדל מים. סמל מועצת הפועלות
סימול: KRA\1006
תיאור:
מגביות ותרומות. ויצו. קריאה לתרום למען המעברה. סמל ויצו. טקסט ללא איור גרפי
סימול: KRA\2598
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עתון עתונאי ירושלים. מרצים באולם "אוריון": ג. מאירסון, ש. הרמתי, ב. אקצין ושלום רוזנפלד. נושאים: הסכנה למלחמת עולם, הסכסוך על הנגב עם עבה"י והעולים במעברות
סימול: KRU\3460
תיאור:
מגביות ותרומות. המפעל העממי. לעולים ולוותיקים במעברה, המפעל נמשך הענות רבה של נאמני עם ומבצרי מולדת, מטעם הסתדרות הציונים הכלליים
סימול: KRU\7784
תיאור:
חגים. פסח. זאת חוקת הפסח. הודעה לרבנים על חובתם לדרוש בהלכות הפסח במהלך 30 הימים שקודמים לחג ביישובים חדשים, במעברות ובמחנות העולים
סימול: KRU\10297
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. מראות ישראל, טבת 1951. נשיא ישראל ד"ר חיים ויצמן חוזר לאיתנו. מתולדות מעברה אחת. שירותי המודיעין למדינת ישראל [תשיב]
מגביות ותרומות. איור של מעברה של אוהלים. דמות אם וילדה מציצים מתוך אוהל. הילד מושיט ידו לתרומה. גשם שוטף יורד. סמל מועצת הפועלות
מגביות ותרומות. איור של אם וילדה על רקע אוהלי מעברה כשגשם עז יורד.
התנדבות. שורת המתנדבים. איור המתאר את ההבדל במעברה ביום חג וביום חול: ביום חג רוקדים וחוגגים, וביום חול המעברה שוממת
רווחה. יד חברות למעברה. איור המתאר מעברת אוהלים ואת תושביו. סמל מועצת הפועלות
מגביות ותרומות. יד למעברה תשי"ב. איור המתאר מעברת אוהלים בגשם וסופה, אם מנסה לגונן על ילדתה מפני הרוח. סמל מועצת הפועלות
מגביות ותרומות. ויצו. קריאה לתרום למען שיקום המעברה. סמל ויצו. טקסט ללא איור גרפי
רווחה. יד לספר ולמעברה. איור של אם וילדה, אשה מעבדת שדה, בתי ישוב ומגדל מים. סמל מועצת הפועלות
מגביות ותרומות. ויצו. קריאה לתרום למען המעברה. סמל ויצו. טקסט ללא איור גרפי
עיתונים ומגזינים. עתון עתונאי ירושלים. מרצים באולם "אוריון": ג. מאירסון, ש. הרמתי, ב. אקצין ושלום רוזנפלד. נושאים: הסכנה למלחמת עולם, הסכסוך על הנגב עם עבה"י והעולים במעברות
מגביות ותרומות. המפעל העממי. לעולים ולוותיקים במעברה, המפעל נמשך הענות רבה של נאמני עם ומבצרי מולדת, מטעם הסתדרות הציונים הכלליים
חגים. פסח. זאת חוקת הפסח. הודעה לרבנים על חובתם לדרוש בהלכות הפסח במהלך 30 הימים שקודמים לחג ביישובים חדשים, במעברות ובמחנות העולים