תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
מעברה אלפי, יוסי BK\76371
המעברות במשקינו - החקלאים מצרות נושנות למחודשות (הוצאות של החברה להתפתחות הכלכלית של ארץ - ישראל , ד') אלעזרי - ולקני , [יצחק] BK\58294\1\2
מעברה אלפי, יוסי BK\76148
מעברות וישובי עולים (באספקלריא של משרד הפנים): כרך א' רוזן, דב BK\70968\ג
קליטם של מפוני מעברת "משקי עזר" בבאר-שבע : מחקר מעקב עבור משרד השיכון שטרן, אליהו, יהודה גרדוס, שאול קרקובר BK\70164
הקיבוץ בימי מבחן שולדוש, יהודה BK\36026
סיפורה של מעברה - עפולה א' עברון-נכברג, יהודה BK\62145
מברלד עד מעברת ראש-פנה: על מאבק הקיום וההסתגלות של משפחת עולים מרומניה בגליל ( 1950-1956 ) רובינשטין, שמעון BK\72354
מעברות, ירחון לספרות ולעניני החברה פיכמן, יעקב, עורך SOK\91006
המעברות לתעשית חלב בארץ אלעזרי (וילקנסקי), יצחק SOK\92071
המעברות במשקינו החקלאים מצורות נושנות למחודשות אלעזרי-וולקני, י' SOK\91678
המעברות במשקינו החקלאים מצורות נושנות למחודשות אלעזרי-ולקני, י. BK\58294\1