תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מעברה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
הקיבוץ בימי מבחן שולדוש, יהודה BK\36026
פנינה בן - שאול מעברות , קיבוץ BK\36098\1\ג
המעברות בשנים 1953-1950 , מבט רטרוספקטיבי ממנהרת הזמן. החיטוי והביזוי בן-ברוך, דוד BK\75242
מעברות וישובי עולים (באספקלריא של משרד הפנים): כרך א' רוזן, דב BK\70968\ג
קליטם של מפוני מעברת "משקי עזר" בבאר-שבע : מחקר מעקב עבור משרד השיכון שטרן, אליהו, יהודה גרדוס, שאול קרקובר BK\70164
סיפורה של מעברה - עפולה א' עברון-נכברג, יהודה BK\62145
מברלד עד מעברת ראש-פנה: על מאבק הקיום וההסתגלות של משפחת עולים מרומניה בגליל ( 1950-1956 ) רובינשטין, שמעון BK\72354
המעברות במשקינו החקלאים מצורות נושנות למחודשות אלעזרי-וולקני, י' SOK\91678
המעברות במשקינו החקלאים מצורות נושנות למחודשות אלעזרי-ולקני, י. BK\58294\1
מעברות, ירחון לספרות ולעניני החברה פיכמן, יעקב, עורך SOK\91006
המעברות לתעשית חלב בארץ אלעזרי (וילקנסקי), יצחק SOK\92071
המעברות לתעשית חלב בארץ אלעזרי (וילבנסקי), [יצחק] BK\3991