תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מפא י
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פנקס המכיל רשימות שמיות חברי מפא''י אשר שהו במחנות המעפילים (מס' קודם: 96) 1948- 1948 J21\208
רשימות של חברי מפא''י מבולגריה ורומניה אשר שהו במחנות המעפילים (מס' קודם: 61) 1948- 1948 J21\148
התכתבות, בין היתר, בעניין הפעילות של מפלגת מפא''י במחנות המעפילים (מס' קודם: 360) 1948- 1948 J21\613