תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקוה ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
יק"א בישראל. דוחות על ביקורים בארץ, דוחות כספיים והתכתבות בענייני רכישת מספוא, מקוה ישראל, כספים, פיק"א, קידוח בתל-לכיש, ביקורים בארץ, התיישבות חדשה ובית וילפריד ישראל 1958- 1958 J93\299
יק"א בישראל. דוחות על ביקורים במושבות יק"א, דוחות כספיים והתכתבות בענייני בית וילפריד ישראל, מקוה ישראל, כספים, פיק"א, אדמות קולוניה, סלילת דרכים בניר-בנים, תקציבים ועליית הנוער 1958- 1958 J93\300
יק"א בישראל. דוחות כספיים, דוחות על מצב מושבות שונות, פרוטוקולים והתכתבות בענייני כספים, משרדי יק"א בלונדון, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, ניר בנים, מקוה ישראל ובית וילפריד ישראל 1956- 1956 J93\144
יק"א. דוחות על ביקורים ומצב החקלאות במושבות יק"א ועל פרויקט ההתבססות, פרוטוקולים, תזכירים והתכתבות בענייני מלגות ללימודי חקלאות, ביטול פגישת מועצת יק"א בארץ, עליית הנוער, מקוה ישראל, דוחות התיישבות וטנדרים למושב לכיש 1961- 1961 J93\236
מקוה ישראל. פרוטוקולים, מאזנים, דוחות כספיים, הצעות תקציב והתכתבות בענייני כספים, תקציבים ושיפור בניית מבנים 1957- 1963 J93\193
יק"א בישראל. פרוטוקולים, טיוטות לנאומים, קטעי עיתונים והתכתבות בענייני מענקים, כספים, תכניות ללימוד אנגלית, מקוה ישראל, ביקורים בארץ וציון 70 שנה ליק"א 1961- 1962 J93\291
מקוה ישראל. פרוטוקולים, דוחות על מצב בית הספר, הצעות תקציב והתכתבות בענייני כספים, תקציבים והלוואות 1953- 1958 J93\192
יק"א בישראל. התכתבות בענייני הלוואות, מקוה ישראל, התיישבות חקלאית, כספים, מִנהלות, ביקור בישראל ופיתוח הגליל 1964- 1965 J93\167
זיכיון החולה. תזכירים והתכתבות בענייני הזיכיון, אדמות החולה, כפר ורבורג, מקוה ישראל, חברת אמיקא ועניינים כספיים 1941- 1945 J93\128
התכתבות בעניין תרומתה של תחנת הניסיונות בית ספר החקלאי מקוה ישראל ליישוב היהודי 1943- 1943 S8\234
התכתבות בעניין סכסוכי עבודה ב"מקוה ישראל" וחוקת העבודה של המוסד 1942- 1947 S9\2276
התכתבות עם אליהו קראוזה ובית הספר החקלאי "מקוה ישראל" 1947- 1947 A195\37