תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקוה ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תקציב בית הספר מקוה ישראל לשנת 1959-1958 J93\298-4t
דוח בדיקה מטעם מבקר המדינה בבית הספר החקלאי מקוה ישראל J93\193-4t
טיוטת הסכם בין מקוה ישראל לבין יהודה וייסמן לגבי גידול כותנה J93\193-1t
פרטים על תקציב שנתי וחובות של בית הספר מקוה ישראל J93\192-1t
מאזן ליום 30.09.1953 ותקציב לשנת 1953\1954 של בית הספר מקוה ישראל J93\192-3t
"בדבר מקוה ישראל" A403\27-5t
תעודה על הענקת חצי סטפנדיה לטובת תלמידים מחוסרי אמצעים בבית הספר החקלאי מקוה-ישראל לזכר אליעזר יפה לשנת תש"ט-תש"י מאת מזכירות תנועת המושבים A403\33-8t
רשימה שמית של חברים באגודת בוגרי "מקוה ישראל" (1898/1899) A352\25-2t
תקנון אגודת בוגרי "מקוה ישראל", 1899 (צרפתית) A352\25-1t
ידיעה מעיתון "משמר" בדבר חתימת חוקת עבודה לעובדי מקוה ישראל S9\331-2t
סקירת פעילות מועצת עובדי מקוה ישראל S9\331-1t
רשימה שמית של תלמידים מועמדים לבית הספר החקלאי מקוה ישראל, 1938-1939 J15\8045-1t
תיאור:
תקציב בית הספר מקוה ישראל לשנת 1959-1958
סימול: J93\298-4t
תיאור:
דוח בדיקה מטעם מבקר המדינה בבית הספר החקלאי מקוה ישראל
סימול: J93\193-4t
תיאור:
טיוטת הסכם בין מקוה ישראל לבין יהודה וייסמן לגבי גידול כותנה
סימול: J93\193-1t
תיאור:
פרטים על תקציב שנתי וחובות של בית הספר מקוה ישראל
סימול: J93\192-1t
תיאור:
מאזן ליום 30.09.1953 ותקציב לשנת 1953\1954 של בית הספר מקוה ישראל
סימול: J93\192-3t
תיאור:
"בדבר מקוה ישראל"
סימול: A403\27-5t
תיאור:
תעודה על הענקת חצי סטפנדיה לטובת תלמידים מחוסרי אמצעים בבית הספר החקלאי מקוה-ישראל לזכר אליעזר יפה לשנת תש"ט-תש"י מאת מזכירות תנועת המושבים
סימול: A403\33-8t
תיאור:
רשימה שמית של חברים באגודת בוגרי "מקוה ישראל" (1898/1899)
סימול: A352\25-2t
תיאור:
תקנון אגודת בוגרי "מקוה ישראל", 1899 (צרפתית)
סימול: A352\25-1t
תיאור:
ידיעה מעיתון "משמר" בדבר חתימת חוקת עבודה לעובדי מקוה ישראל
סימול: S9\331-2t
תיאור:
סקירת פעילות מועצת עובדי מקוה ישראל
סימול: S9\331-1t
תיאור:
רשימה שמית של תלמידים מועמדים לבית הספר החקלאי מקוה ישראל, 1938-1939
סימול: J15\8045-1t
תקציב בית הספר מקוה ישראל לשנת 1959-1958
דוח בדיקה מטעם מבקר המדינה בבית הספר החקלאי מקוה ישראל
טיוטת הסכם בין מקוה ישראל לבין יהודה וייסמן לגבי גידול כותנה
פרטים על תקציב שנתי וחובות של בית הספר מקוה ישראל
מאזן ליום 30.09.1953 ותקציב לשנת 1953\1954 של בית הספר מקוה ישראל
"בדבר מקוה ישראל"
תעודה על הענקת חצי סטפנדיה לטובת תלמידים מחוסרי אמצעים בבית הספר החקלאי מקוה-ישראל לזכר אליעזר יפה לשנת תש"ט-תש"י מאת מזכירות תנועת המושבים
רשימה שמית של חברים באגודת בוגרי "מקוה ישראל" (1898/1899)
תקנון אגודת בוגרי "מקוה ישראל", 1899 (צרפתית)
ידיעה מעיתון "משמר" בדבר חתימת חוקת עבודה לעובדי מקוה ישראל
סקירת פעילות מועצת עובדי מקוה ישראל
רשימה שמית של תלמידים מועמדים לבית הספר החקלאי מקוה ישראל, 1938-1939