תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקוה ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מקוה ישראל. תוכנית הנטיעה בתחומי אדמות מקוה ישראל. אבחנה בין שטחים שונים לפי סוגי הנטיעות והגידולים: פלחה, כרם, פרדס, גן ירק ועוד. ציון פרדסים ע"ש רוטשילד, פרדס ע"ש גולדשמידט ופרדס ע"ש ליהמן. ציון מיקום מבני המגורים, מבני הציבור וחברות המשק. ציון שמות הישובים הסמוכים: חולון, יזור, נחלת שמעון ועוד. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה בהקטרים J15\4121\4-7m
יזור. חלוקה לחלקות של אדמות הגובלות עם אדמת מקוה ישראל. ציון שמות הבעלים. תוספת בכתב יד: "אדמת ניעגו אצל מקוה ישראל" KL5M\1924
מקוה ישראל. תוכנית בריכות היין ביקב מקוה ישראל. חתכים, קירות, תקרה. בטבלה: פירוט כמות ומידות הברזל עבור 5 בריכות יין J15\3028-1m
מקוה ישראל. תוכנית בריכות היין ביקב מקוה ישראל. חתכים, קירות, תקרה. בטבלה: פירוט כמות ומידות הברזל עבור 5 בריכות יין J15\3473-6m
מקוה ישראל, חולון. מפת סימון גושים באזור מקוה ישראל וחולון. חלוקה לגושים וציון מספריהם. סימון נקודת הישוב יזור. סימון מיקום בת ים KL20M\349\1
מקוה ישראל. שכונה על יד מקוה ישראל. תוכניות בניין ל - 4 סוגי בניינים. תוכניות היטל על. מידות. ציון גודל השטח שתופס כל אחד מסוגי הבניינים. עברית, אנגלית KL20M\447\18
מקוה ישראל. מפת סימון אזור אזור מקוה ישראל על גבי מפה מנדטורית. סימון הישוב נטעים ושטח להרחבה. סימון מיקום משתלה ממשלתית KL20M\520\13
מקוה ישראל. מפת סימון גושים באזור מקוה ישראל. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון גושים וציון מספריהם באזור חולון בת ים. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי מערכת כבישים KL20M\753\1
מקוה ישראל. בית ספר חקלאי. תוכנית חדרי שינה A175M\242\2
מקוה ישראל (Miqve Yisrael) MG\6014
מקוה ישראל (Miqve Yisrael) MG\6012
מקוה ישראל (Miqve Yisrael) MG\6047
תיאור:
מקוה ישראל. תוכנית הנטיעה בתחומי אדמות מקוה ישראל. אבחנה בין שטחים שונים לפי סוגי הנטיעות והגידולים: פלחה, כרם, פרדס, גן ירק ועוד. ציון פרדסים ע"ש רוטשילד, פרדס ע"ש גולדשמידט ופרדס ע"ש ליהמן. ציון מיקום מבני המגורים, מבני הציבור וחברות המשק. ציון שמות הישובים הסמוכים: חולון, יזור, נחלת שמעון ועוד. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה בהקטרים
סימול: J15\4121\4-7m
תיאור:
יזור. חלוקה לחלקות של אדמות הגובלות עם אדמת מקוה ישראל. ציון שמות הבעלים. תוספת בכתב יד: "אדמת ניעגו אצל מקוה ישראל"
סימול: KL5M\1924
תיאור:
מקוה ישראל. תוכנית בריכות היין ביקב מקוה ישראל. חתכים, קירות, תקרה. בטבלה: פירוט כמות ומידות הברזל עבור 5 בריכות יין
סימול: J15\3028-1m
תיאור:
מקוה ישראל. תוכנית בריכות היין ביקב מקוה ישראל. חתכים, קירות, תקרה. בטבלה: פירוט כמות ומידות הברזל עבור 5 בריכות יין
סימול: J15\3473-6m
תיאור:
מקוה ישראל, חולון. מפת סימון גושים באזור מקוה ישראל וחולון. חלוקה לגושים וציון מספריהם. סימון נקודת הישוב יזור. סימון מיקום בת ים
סימול: KL20M\349\1
תיאור:
מקוה ישראל. שכונה על יד מקוה ישראל. תוכניות בניין ל - 4 סוגי בניינים. תוכניות היטל על. מידות. ציון גודל השטח שתופס כל אחד מסוגי הבניינים. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\447\18
תיאור:
מקוה ישראל. מפת סימון אזור אזור מקוה ישראל על גבי מפה מנדטורית. סימון הישוב נטעים ושטח להרחבה. סימון מיקום משתלה ממשלתית
סימול: KL20M\520\13
תיאור:
מקוה ישראל. מפת סימון גושים באזור מקוה ישראל. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון גושים וציון מספריהם באזור חולון בת ים. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי מערכת כבישים
סימול: KL20M\753\1
תיאור:
מקוה ישראל. בית ספר חקלאי. תוכנית חדרי שינה
סימול: A175M\242\2
תיאור:
מקוה ישראל (Miqve Yisrael)
סימול: MG\6014
תיאור:
מקוה ישראל (Miqve Yisrael)
סימול: MG\6012
תיאור:
מקוה ישראל (Miqve Yisrael)
סימול: MG\6047
מקוה ישראל. תוכנית הנטיעה בתחומי אדמות מקוה ישראל. אבחנה בין שטחים שונים לפי סוגי הנטיעות והגידולים: פלחה, כרם, פרדס, גן ירק ועוד. ציון פרדסים ע"ש רוטשילד, פרדס ע"ש גולדשמידט ופרדס ע"ש ליהמן. ציון מיקום מבני המגורים, מבני הציבור וחברות המשק. ציון שמות הישובים הסמוכים: חולון, יזור, נחלת שמעון ועוד. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה בהקטרים
יזור. חלוקה לחלקות של אדמות הגובלות עם אדמת מקוה ישראל. ציון שמות הבעלים. תוספת בכתב יד: "אדמת ניעגו אצל מקוה ישראל"
מקוה ישראל. תוכנית בריכות היין ביקב מקוה ישראל. חתכים, קירות, תקרה. בטבלה: פירוט כמות ומידות הברזל עבור 5 בריכות יין
מקוה ישראל. תוכנית בריכות היין ביקב מקוה ישראל. חתכים, קירות, תקרה. בטבלה: פירוט כמות ומידות הברזל עבור 5 בריכות יין
מקוה ישראל, חולון. מפת סימון גושים באזור מקוה ישראל וחולון. חלוקה לגושים וציון מספריהם. סימון נקודת הישוב יזור. סימון מיקום בת ים
מקוה ישראל. שכונה על יד מקוה ישראל. תוכניות בניין ל - 4 סוגי בניינים. תוכניות היטל על. מידות. ציון גודל השטח שתופס כל אחד מסוגי הבניינים. עברית, אנגלית
מקוה ישראל. מפת סימון אזור אזור מקוה ישראל על גבי מפה מנדטורית. סימון הישוב נטעים ושטח להרחבה. סימון מיקום משתלה ממשלתית
מקוה ישראל. מפת סימון גושים באזור מקוה ישראל. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון גושים וציון מספריהם באזור חולון בת ים. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי מערכת כבישים
מקוה ישראל. בית ספר חקלאי. תוכנית חדרי שינה
מקוה ישראל (Miqve Yisrael)
מקוה ישראל (Miqve Yisrael)
מקוה ישראל (Miqve Yisrael)