תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים וגלויות אל יהודה ליאון גולד (אריאל) מאת אישים שונים: 2 גלויות מאת מקס נורדאו (1915, צרפתית); מכתב מאת מרטין רוזנבלט בשם משרד קרן היסוד בבוקרשט (09.02.1923, גרמנית); מכתבים וגלויה מאת ד"ר ליאון (יולי - טוגוסט 1926, רומנית, העתקים בהדפסת צילום) 1915- 1926 A262\38
תעודות אישיות של אליהו ברלינגה (ברלין) ובני משפחתו, כולל תעודות גמר, נישואין, צו קריאה לשירות צבאי, דרכונים, תעודות מעבר, אישורים לקבלת דרכון לחוץ לארץ, יפויי כח, סרטיפיקטים, תעודות ציר (מקורות והעתקים בצילום) 1887- 1948 A308\1
קטעי עיתונים בעיקר הארץ ישראליים, בענייני רוקחות (מקורות והעתקים בצילום) 1880- 1998 A528\17
התכתבות בנושא בנק לאומי כולל נאום של י. פורדר, יושב ראש בנק לאומי ונאום על מקורות ההון לפיתוח המשק 1963- 1973 A376\61
מכתבים מאת שלום עליכם (שלום בן מנחם נחום רבינוביץ') אל יעקב דינזון, ורשה (מקורות, העתקים בהדפסת צילום ומיקרופילם) 1909- 1909 A284\33
תעודות אישיות של המשורר אברהם בן יצחק (Abraham Sonne), כולל דרכון פולני ותעודות זיהוי שונות, תעודות לידה וגמר לימודיו, הסכמים, סרטיפיקטים, אישורים שונים (כולל מקורות והעתקים, בעיקר 1907 - 1949) 1883- 1950 A165\1
פעילות ספרותית ועיתונאית של ארמין ברגי. שירים, תרגומי שירים לשפה הונגרית (בכתב מכונה), מאמרים וחיבורים אחרים בענייני בעיות בארץ ישראל ומדינת ישראל (בכתב מכונה, רשימות בכתב יד, וקטעי עיתונים, מקורות והעתקים בצילום) 1905- 1951 A129\3
תעודות אישיות שונות לפרידריך דיקמן (שלום דורון) מאת מוסדות ממשלתיים וממלכתיים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בין היתר משרדי ממשלת פלשתינה (ארץ ישראל), בנקים שונים, הקונסוליה הפולנית בירושלים, מינהל החינוך בלבוב ובסטניסלבוב שבפולין (כולל מקורות, תרגומים מפולנית ועתקים) 1933- 1942 AK786\41
רשימות שונות, מכתבים, פרסומים בענייני רוקחות בארץ ישראל, כולל מקורות והעתקים בצילום; העתק החוברת "את אחי אני מבקש", צילום; ביבליוגרפיה לתולדות יצחק גולדהאר 1917- 2006 A528\35
מכתבים אל אמנון מיכלין ובני משפחתו מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בעניין מחקרו ופרסומיו של מיכלין; מכתבי תנחומים בקשר לפטירתו; סקירות ביוגרפיות שונות; נאומים ודברים שנאמרו באזכרתו; מודעות אבל וקטעי עיתונים הקשורים לפרסומיו ומחקרו של מיכלים; תעודות ורשימות בעניין פעילות החברה הישראלית לתולדות הרפואה והמדע (מקורות והעתקים בצילום) 1948- 2011 A528\42
מאמרים בענייני רוקחות ביניהם מאמרים מאת אמנון מיכלין (בעיקר פרסומים - גליונות בודדים וקטעי עיתונים ובטאונים, מקורות והעתקים בצילום) A528\21
חברת המים "מקורות" בתל אביב ומפעלי מים אחרים. מכתב מאת משה אוסוסקין בשם הנהלת קרן היסוד בירושלים אל לוי אשכול, הסוכנות היהודית (03.09.1950); דו"ח על קווי המים שהונחו במפעל הנגב, מאת חברת "מקורות" אל הוועד הארצי לקרן היסוד בירושלים (11.02.1952); מכתב מאת הוועד הארצי לקרן היסוד בישראל, תל אביב, אל הלשכה הראשית של קרן היסוד, מחלקת הנוער, ירושלים (13.02.1952); החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מנהלי חברת המים הישראלית ב-23.04.1952 במשרדי החברה בתל אביב; מכתבים מאת עמוס צור ויהודה ליס בשם הנהלת קרן היסוד בירושלים אל הנהלת "מקורות" (אוקטובר - נובמבר 1953); חוברת "מקורות - חברת המים", תל אביב, 1953\1954; קטע מעיתון "הארץ" בעניין השקעת "מקורות" ב-1950\1951 1952- 1953 KH4\6016