תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מקורות המים בארץ ישראל - התכתבויות, סקירות ודו"חות 1932- 1936 J23\49
תעודות אישיות של זאב וולף בן יעקב דוד וזלדה פינקלשטיין (שוהם) ומכתבים אישיים אליו ואל אשתו צילה מאת קרובי המשפחה, בפרט מאת חייה, צציה וריבקה בפולין (מקורות ברוסית ואנגלית בצירוף תרגומים לעברית) 1900- 1924 A622\26
מכתבים מאת הנס בייט אל רעייתו לוטה בייט עד נסיעתו לאירופה במאי 1946 (11.02.1940 - 09.03.1946), כולל מקורות ותרגומים לעברית, מסודרים לפי תאריכים 1940- 1946 A638\26
חברת המים מקורות. מיקום מכון המים במחנה הנוער אלונים. 1946- 1946 S14\72
מכתבים מאת לוטה בייט אל בעלה הנס בייט (בצירוף מכתבים, פתקים וציורים מאת ילדיהם) מיום 03.10.1936 ועד נסיעתו לאירופה במאי 1946, כולל מקורות ותרגומים לעברית, מסודרים לפי תאריכים, מקומות ונושאים 1936- 1946 A638\24
מכתבים וגלויות מאת הנס בייט אל רעייתו לוטה בייט מסיורו בארצות אירופה (20.05.1946 - 14.09.1946), כולל מקורות ותרגומים לעברית, מסודרים לפי תאריכים. בין השאר, מכתביו אל ילדיו - מיכאל, יורם ומרים. בצירוף רשימה מפורטת של תאריכים ומקומות מהסיור באירופה 1946- 1946 A638\37
הנצחת זכרו של הנס בייט. מכתבים, תעודות, חוברות, תדפיסים, קטעי עיתונים, המכילים דיווחים ודברי אזכרה: שנה למותו; שנתיים עד חמש; עשר שנים; חמש עשרה שנים (כולל מקורות והעתקים בצילום). בפרט התכתבות בין לוטה בייט, ירושלים, לבין Mary E. Hughes, מנהלת American Mothers Committee בניו יורק, מאי - יוני 1950 1947- 1963 A638\74
מכתבים מאת הנס בייט אל רעייתו לוטה בייט (06.03.1920 - 31.12.1939), כולל מקורות ותרגומים לעברית, מסודרים לפי תאריכים 1920- 1939 A638\25
התכתבות אישית במשפחת בייט, בין היתר בין הנס בייט לבין לוטה בייט, בין הרמן רוזנברג להנס בייט, גלויות ומכתבים מאת הנס בייט אל נתן פישר ובני משפחתו בבלגיה, אל גוסטב זולינגר בדרום אפריקה, אל הנס גאורג פפר בגרמניה, אל רודולף מאייר באנגליה ואל חברים וידידים אחרים, מאת לוטה בייט אל Elizabeth Herforth בגרמניה, מאת פאול גייבסקי אל הנס בייט, ואחרים (כולל מקורות, העתקים ותרגומים) 1938- 1948 A638\22
כרוזים, חוברות, פרוספקטים ודברי דפוס אחרים בענייני חובבי ציון, ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ותולדות התנועה הציונית 1882- 1937 A9\205
מכתבים מאת לוטה בייט אל בעלה הנס בייט בתקופת נסיעתו לאירופה (19.05.1946 - 28.07.1947), כולל מקורות ותרגומים לעברית, מסודרים לפי תאריכים, מקומות ונושאים 1946- 1947 A638\23
השקאה והספקת מים למשקים. תכנית הולכת מים 'ליטאני'. התכתבות עם חברת המים הארצישרלאית ומקורות 1937 S14\68