תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"העלייה הראשונה - האמנם ראשונה?", מקורות להרצאתו של פרופ' ישראל ברטל בעניין כרוז חברי ביל"ו שהתפרסם בעניתונות באפריל 1882 A622\31-1t
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א A638\74-8t
"תורת הנוער בתנ"ך. מובחר לפי מקורות התנ"ך. להנרייטה סאלד בהגיעה לגבורות מאת בית הספר הסוציאלי". פתח דבר: סידי וורונסקי. מובחר וערוך על ידי תלמידי המחזור תש"א בהדרכת מרים פרגר, עובדת במחלקה הסוציאלית - פדגוגית (תדפיס, סה"כ 49 עמ') A498\36-3t
חוזר מאת מחלקת העברה של משרד המסחר והתעשייה של מדינת ישראל אל הילדה ליפשיץ-שטיין (עיר-שי) בתל אביב, בעניין העברת הון מהונגריה; בצירוף ההתחייבות הכולל את תנאי הטרנספר מהונגריה לישראל והצהרה על מקורות כספיה (תל אביב, 22.05.1949, עברית והונגרית) A447\9-2t
ידיעה מעיתון הכוללת נתונים על תכנית "מקורות" להשקאת אזורים חקלאיים S8\1665-1t
מסמך שכותרתו: "בעיות פיתוח ויהוד הגליל המערבי" העוסק בבעיות דמוגרפיות, התיישבותיות ואוחרות בגליל ומציע פתרונות לקידום יהוד הגליל S15\48759-2t
טבלה ששלח יצחק ורפל אל חברי הנהלת הסוכנות ובה נתוני תוכניות בניה ניתנות לביצוע מיידי בחתך של ישובים, מספר יחידות דיור ומקורות התקציב לקניה עבור העולה S20\70-11t
ידיעון מקורות. עלון פנימי של החברה KH4\60621-1t
חוזר, מסקונות והוראות מאת משרד התחבורה בעניין הילדים בתאונות הדרכים (על פי מקורות שונים), בצירוף מרשמים מאת המועצה למניעת תאונות דרכים בעקבות ישיבות המועצה הארצית (1948 - 1949) A271\9-1t
"1918 - 1928. קול קורא של הפרלמנט אל העם של הממלכה האסטונית החופשית" מאת הנשיאות של הפרלמנט. טאלין - וישגורוד, 24 לפברואר שנת 1928 (עותקים באסטונית, עברית, יידיש, גרמנית ורוסית) F30\120-1t
העתק של שטר נאמנות בין מקורות חברת מים ובין בבלי את מילנר (רואי חשבון מוסמכים) KH4\7712-1t
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1982 KH4\40028\2-1t
תיאור:
"העלייה הראשונה - האמנם ראשונה?", מקורות להרצאתו של פרופ' ישראל ברטל בעניין כרוז חברי ביל"ו שהתפרסם בעניתונות באפריל 1882
סימול: A622\31-1t
תיאור:
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א
סימול: A638\74-8t
תיאור:
"תורת הנוער בתנ"ך. מובחר לפי מקורות התנ"ך. להנרייטה סאלד בהגיעה לגבורות מאת בית הספר הסוציאלי". פתח דבר: סידי וורונסקי. מובחר וערוך על ידי תלמידי המחזור תש"א בהדרכת מרים פרגר, עובדת במחלקה הסוציאלית - פדגוגית (תדפיס, סה"כ 49 עמ')
סימול: A498\36-3t
תיאור:
חוזר מאת מחלקת העברה של משרד המסחר והתעשייה של מדינת ישראל אל הילדה ליפשיץ-שטיין (עיר-שי) בתל אביב, בעניין העברת הון מהונגריה; בצירוף ההתחייבות הכולל את תנאי הטרנספר מהונגריה לישראל והצהרה על מקורות כספיה (תל אביב, 22.05.1949, עברית והונגרית)
סימול: A447\9-2t
תיאור:
ידיעה מעיתון הכוללת נתונים על תכנית "מקורות" להשקאת אזורים חקלאיים
סימול: S8\1665-1t
תיאור:
מסמך שכותרתו: "בעיות פיתוח ויהוד הגליל המערבי" העוסק בבעיות דמוגרפיות, התיישבותיות ואוחרות בגליל ומציע פתרונות לקידום יהוד הגליל
סימול: S15\48759-2t
תיאור:
טבלה ששלח יצחק ורפל אל חברי הנהלת הסוכנות ובה נתוני תוכניות בניה ניתנות לביצוע מיידי בחתך של ישובים, מספר יחידות דיור ומקורות התקציב לקניה עבור העולה
סימול: S20\70-11t
תיאור:
ידיעון מקורות. עלון פנימי של החברה
סימול: KH4\60621-1t
תיאור:
חוזר, מסקונות והוראות מאת משרד התחבורה בעניין הילדים בתאונות הדרכים (על פי מקורות שונים), בצירוף מרשמים מאת המועצה למניעת תאונות דרכים בעקבות ישיבות המועצה הארצית (1948 - 1949)
סימול: A271\9-1t
תיאור:
"1918 - 1928. קול קורא של הפרלמנט אל העם של הממלכה האסטונית החופשית" מאת הנשיאות של הפרלמנט. טאלין - וישגורוד, 24 לפברואר שנת 1928 (עותקים באסטונית, עברית, יידיש, גרמנית ורוסית)
סימול: F30\120-1t
תיאור:
העתק של שטר נאמנות בין מקורות חברת מים ובין בבלי את מילנר (רואי חשבון מוסמכים)
סימול: KH4\7712-1t
תיאור:
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1982
סימול: KH4\40028\2-1t
"העלייה הראשונה - האמנם ראשונה?", מקורות להרצאתו של פרופ' ישראל ברטל בעניין כרוז חברי ביל"ו שהתפרסם בעניתונות באפריל 1882
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א
"תורת הנוער בתנ"ך. מובחר לפי מקורות התנ"ך. להנרייטה סאלד בהגיעה לגבורות מאת בית הספר הסוציאלי". פתח דבר: סידי וורונסקי. מובחר וערוך על ידי תלמידי המחזור תש"א בהדרכת מרים פרגר, עובדת במחלקה הסוציאלית - פדגוגית (תדפיס, סה"כ 49 עמ')
חוזר מאת מחלקת העברה של משרד המסחר והתעשייה של מדינת ישראל אל הילדה ליפשיץ-שטיין (עיר-שי) בתל אביב, בעניין העברת הון מהונגריה; בצירוף ההתחייבות הכולל את תנאי הטרנספר מהונגריה לישראל והצהרה על מקורות כספיה (תל אביב, 22.05.1949, עברית והונגרית)
ידיעה מעיתון הכוללת נתונים על תכנית "מקורות" להשקאת אזורים חקלאיים
מסמך שכותרתו: "בעיות פיתוח ויהוד הגליל המערבי" העוסק בבעיות דמוגרפיות, התיישבותיות ואוחרות בגליל ומציע פתרונות לקידום יהוד הגליל
טבלה ששלח יצחק ורפל אל חברי הנהלת הסוכנות ובה נתוני תוכניות בניה ניתנות לביצוע מיידי בחתך של ישובים, מספר יחידות דיור ומקורות התקציב לקניה עבור העולה
ידיעון מקורות. עלון פנימי של החברה
חוזר, מסקונות והוראות מאת משרד התחבורה בעניין הילדים בתאונות הדרכים (על פי מקורות שונים), בצירוף מרשמים מאת המועצה למניעת תאונות דרכים בעקבות ישיבות המועצה הארצית (1948 - 1949)
"1918 - 1928. קול קורא של הפרלמנט אל העם של הממלכה האסטונית החופשית" מאת הנשיאות של הפרלמנט. טאלין - וישגורוד, 24 לפברואר שנת 1928 (עותקים באסטונית, עברית, יידיש, גרמנית ורוסית)
העתק של שטר נאמנות בין מקורות חברת מים ובין בבלי את מילנר (רואי חשבון מוסמכים)
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1982