תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מסמך שכותרתו: "בעיות פיתוח ויהוד הגליל המערבי" העוסק בבעיות דמוגרפיות, התיישבותיות ואוחרות בגליל ומציע פתרונות לקידום יהוד הגליל S15\48759-2t
ידיעון מקורות. עלון פנימי של החברה KH4\60621-1t
חוזר, מסקונות והוראות מאת משרד התחבורה בעניין הילדים בתאונות הדרכים (על פי מקורות שונים), בצירוף מרשמים מאת המועצה למניעת תאונות דרכים בעקבות ישיבות המועצה הארצית (1948 - 1949) A271\9-1t
"1918 - 1928. קול קורא של הפרלמנט אל העם של הממלכה האסטונית החופשית" מאת הנשיאות של הפרלמנט. טאלין - וישגורוד, 24 לפברואר שנת 1928 (עותקים באסטונית, עברית, יידיש, גרמנית ורוסית) F30\120-1t
העתק של שטר נאמנות בין מקורות חברת מים ובין בבלי את מילנר (רואי חשבון מוסמכים) KH4\7712-1t
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1981 KH4\40028\2-2t
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1982 KH4\40028\2-1t
קטע מעיתון: "מנהלת 'מקורות' תיבחר היום", שהתפרסם בעיתון "למרחב" A596\6-1t
אסופת מקורות בעריכת ישעיהו שפירא בעניין שיבת ישראל לארצו, מצוות גאולת הארץ ויישובה KH4\21062-1t
מכתב מאת אמנון זכרוני אל ר' בנימין, שבו מבקש לברר האם ידוע לו על מקורות כספיים להקמת כפר משותף יהודי ערבי, 11 אוקטובר 1954 A357\127-7t
דבר דפוס מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד לכבוד ציון "יום קיבוץ גלויות. צד א' – ציטוטים מנאום בן גוריון וממקורות יהודיים. צד ב' – צילום של שדה עם תמונות של עולים (2 עותקים) KH5\262-2t
רשימה בעניין שאלה כללית של מקורות המים בארץ ישראל, השימוש בהם להשקייה והסיכוי למפעלים גדולים J15\8328-1t
תיאור:
מסמך שכותרתו: "בעיות פיתוח ויהוד הגליל המערבי" העוסק בבעיות דמוגרפיות, התיישבותיות ואוחרות בגליל ומציע פתרונות לקידום יהוד הגליל
סימול: S15\48759-2t
תיאור:
ידיעון מקורות. עלון פנימי של החברה
סימול: KH4\60621-1t
תיאור:
חוזר, מסקונות והוראות מאת משרד התחבורה בעניין הילדים בתאונות הדרכים (על פי מקורות שונים), בצירוף מרשמים מאת המועצה למניעת תאונות דרכים בעקבות ישיבות המועצה הארצית (1948 - 1949)
סימול: A271\9-1t
תיאור:
"1918 - 1928. קול קורא של הפרלמנט אל העם של הממלכה האסטונית החופשית" מאת הנשיאות של הפרלמנט. טאלין - וישגורוד, 24 לפברואר שנת 1928 (עותקים באסטונית, עברית, יידיש, גרמנית ורוסית)
סימול: F30\120-1t
תיאור:
העתק של שטר נאמנות בין מקורות חברת מים ובין בבלי את מילנר (רואי חשבון מוסמכים)
סימול: KH4\7712-1t
תיאור:
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1981
סימול: KH4\40028\2-2t
תיאור:
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1982
סימול: KH4\40028\2-1t
תיאור:
קטע מעיתון: "מנהלת 'מקורות' תיבחר היום", שהתפרסם בעיתון "למרחב"
סימול: A596\6-1t
תיאור:
אסופת מקורות בעריכת ישעיהו שפירא בעניין שיבת ישראל לארצו, מצוות גאולת הארץ ויישובה
סימול: KH4\21062-1t
תיאור:
מכתב מאת אמנון זכרוני אל ר' בנימין, שבו מבקש לברר האם ידוע לו על מקורות כספיים להקמת כפר משותף יהודי ערבי, 11 אוקטובר 1954
סימול: A357\127-7t
תיאור:
דבר דפוס מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד לכבוד ציון "יום קיבוץ גלויות. צד א' – ציטוטים מנאום בן גוריון וממקורות יהודיים. צד ב' – צילום של שדה עם תמונות של עולים (2 עותקים)
סימול: KH5\262-2t
תיאור:
רשימה בעניין שאלה כללית של מקורות המים בארץ ישראל, השימוש בהם להשקייה והסיכוי למפעלים גדולים
סימול: J15\8328-1t
מסמך שכותרתו: "בעיות פיתוח ויהוד הגליל המערבי" העוסק בבעיות דמוגרפיות, התיישבותיות ואוחרות בגליל ומציע פתרונות לקידום יהוד הגליל
ידיעון מקורות. עלון פנימי של החברה
חוזר, מסקונות והוראות מאת משרד התחבורה בעניין הילדים בתאונות הדרכים (על פי מקורות שונים), בצירוף מרשמים מאת המועצה למניעת תאונות דרכים בעקבות ישיבות המועצה הארצית (1948 - 1949)
"1918 - 1928. קול קורא של הפרלמנט אל העם של הממלכה האסטונית החופשית" מאת הנשיאות של הפרלמנט. טאלין - וישגורוד, 24 לפברואר שנת 1928 (עותקים באסטונית, עברית, יידיש, גרמנית ורוסית)
העתק של שטר נאמנות בין מקורות חברת מים ובין בבלי את מילנר (רואי חשבון מוסמכים)
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1981
מקורות. עלון פנימי של החברה, 1982
קטע מעיתון: "מנהלת 'מקורות' תיבחר היום", שהתפרסם בעיתון "למרחב"
אסופת מקורות בעריכת ישעיהו שפירא בעניין שיבת ישראל לארצו, מצוות גאולת הארץ ויישובה
מכתב מאת אמנון זכרוני אל ר' בנימין, שבו מבקש לברר האם ידוע לו על מקורות כספיים להקמת כפר משותף יהודי ערבי, 11 אוקטובר 1954
דבר דפוס מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד לכבוד ציון "יום קיבוץ גלויות. צד א' – ציטוטים מנאום בן גוריון וממקורות יהודיים. צד ב' – צילום של שדה עם תמונות של עולים (2 עותקים)
רשימה בעניין שאלה כללית של מקורות המים בארץ ישראל, השימוש בהם להשקייה והסיכוי למפעלים גדולים