תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ישובת מועצת המנהלים של מקורות ( בתוך אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות") PHGYOS\851626
אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות" מבית מקורות בתצלום סנטה יוספטל 1974 PHGYOS\851625
סנטה יוספטל וחברי מועצת המנהלים של מקורות בתוך אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות" PHGYOS\851629
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360397
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360395
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360402
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360398
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360400
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360404
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360392
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360401
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) . 1936 PHO\1360406
תיאור:
ישובת מועצת המנהלים של מקורות ( בתוך אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות")
סימול: PHGYOS\851626
תיאור:
אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות" מבית מקורות בתצלום סנטה יוספטל
שנה: 1974 סימול: PHGYOS\851625
תיאור:
סנטה יוספטל וחברי מועצת המנהלים של מקורות בתוך אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות"
סימול: PHGYOS\851629
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360397
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360395
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360402
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360398
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360400
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360404
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360392
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360401
תיאור:
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
שנה: 1936 סימול: PHO\1360406
ישובת מועצת המנהלים של מקורות ( בתוך אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות")
אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות" מבית מקורות בתצלום סנטה יוספטל
סנטה יוספטל וחברי מועצת המנהלים של מקורות בתוך אלבום מזכרת מתקופת כהונתה של סנטה יוספטל כיור' מועצת המנהלים ב"מקורות"
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .
אורון נושאים: חניכי בית חינוך לעיוורים בירושלים, בטיול לים המלח, ( 25.3.1936) . ( מנזר בואדי קלט? קליה? גשר על פני הירדן? בדואים עם עדרי כבשים; נופים במדבר יהודה; מקורות מים במדבר יהודה) .