תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
אילת. מפה טופוגרפית. מקרא של קואורדינטות, מקורות פרטי מפה, מקורות קווי הגובה ומפתח מפות A116\168\6-2m
ארץ ישראל. מפה טופוגרפית. סימון דרכים ומקורות מים A251\35-3m
זכרון יעקב, מאיר-שפיה. הצעת קווי מתח גבוה, תחנות טרנספר על עמודים ורשת מתח נמוך לבאר "טירלי" [?] של "מקורות" ליד שפיה ומשאבת לחץ של "מקורות" ליד זכרון יעקב. J15\10270-13m
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 33. תכנית בריכת מים לאגירת מים. תרשים המקום (X2). חתך. הבניין בבעלות מקורות. J15\10608-2m
עמק החולה. מעיין עינן, עין-מלאחה (Mallaha Spring).תכנית מתאר לשיפור וניצול מקורות המים באזור הגליל ועמק החולה. ציון מקורות המים הקיימים וישובי האזור. ציון מיקום כוח חיל הספר העבר-ירדני (T.J.F.F). J15\6834-1m
ראש פינה. הצעת רשת מתח נמוך לבית שאיבה זמני של "מקורות". J15\10271-6m
עתלית. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד ורשת מתח נמוך למשאבת לחץ של "מקורות". J15\10271-15m
ראש פינה. סביבת תחנת המשטרה. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד, תחנת טרנספר פנימית לתחנת שאיבה של "מקורות" והרחבת רשת מתח נמוך. J15\10270-2m
פרדס חנה. גוש 10104, חלקה 30. תכנית מבנה משרדים. תרשים המגרש והסביבה. חתך, חזיתות. הבניין בבעלות "מקורות". J15\10486-1m
ראש פינה. הצעה לשטח הדרוש לבריכות ותחנת מים. סימון שטחים בגוש 13949, חלקות 33, 34. J15\10462-13m
עתלית. הצעת קו מתח גבוה, תחנות טרנספר על עמודים ורשת מתח נמוך לבארות של "מקורות" ליד ואדי פלח ולתחנת המשטרה באזור. J15\10270-6m
ראש פינה. סביבת תחנת המשטרה. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד, תחנת טרנספר פנימית לתחנת שאיבה של "מקורות" והרחבת רשת מתח נמוך. תכנית מתוקנת. J15\10271-7m
תיאור:
אילת. מפה טופוגרפית. מקרא של קואורדינטות, מקורות פרטי מפה, מקורות קווי הגובה ומפתח מפות
סימול: A116\168\6-2m
תיאור:
ארץ ישראל. מפה טופוגרפית. סימון דרכים ומקורות מים
סימול: A251\35-3m
תיאור:
זכרון יעקב, מאיר-שפיה. הצעת קווי מתח גבוה, תחנות טרנספר על עמודים ורשת מתח נמוך לבאר "טירלי" [?] של "מקורות" ליד שפיה ומשאבת לחץ של "מקורות" ליד זכרון יעקב.
סימול: J15\10270-13m
תיאור:
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 33. תכנית בריכת מים לאגירת מים. תרשים המקום (X2). חתך. הבניין בבעלות מקורות.
סימול: J15\10608-2m
תיאור:
עמק החולה. מעיין עינן, עין-מלאחה (Mallaha Spring).תכנית מתאר לשיפור וניצול מקורות המים באזור הגליל ועמק החולה. ציון מקורות המים הקיימים וישובי האזור. ציון מיקום כוח חיל הספר העבר-ירדני (T.J.F.F).
סימול: J15\6834-1m
תיאור:
ראש פינה. הצעת רשת מתח נמוך לבית שאיבה זמני של "מקורות".
סימול: J15\10271-6m
תיאור:
עתלית. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד ורשת מתח נמוך למשאבת לחץ של "מקורות".
סימול: J15\10271-15m
תיאור:
ראש פינה. סביבת תחנת המשטרה. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד, תחנת טרנספר פנימית לתחנת שאיבה של "מקורות" והרחבת רשת מתח נמוך.
סימול: J15\10270-2m
תיאור:
פרדס חנה. גוש 10104, חלקה 30. תכנית מבנה משרדים. תרשים המגרש והסביבה. חתך, חזיתות. הבניין בבעלות "מקורות".
סימול: J15\10486-1m
תיאור:
ראש פינה. הצעה לשטח הדרוש לבריכות ותחנת מים. סימון שטחים בגוש 13949, חלקות 33, 34.
סימול: J15\10462-13m
תיאור:
עתלית. הצעת קו מתח גבוה, תחנות טרנספר על עמודים ורשת מתח נמוך לבארות של "מקורות" ליד ואדי פלח ולתחנת המשטרה באזור.
סימול: J15\10270-6m
תיאור:
ראש פינה. סביבת תחנת המשטרה. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד, תחנת טרנספר פנימית לתחנת שאיבה של "מקורות" והרחבת רשת מתח נמוך. תכנית מתוקנת.
סימול: J15\10271-7m
אילת. מפה טופוגרפית. מקרא של קואורדינטות, מקורות פרטי מפה, מקורות קווי הגובה ומפתח מפות
ארץ ישראל. מפה טופוגרפית. סימון דרכים ומקורות מים
זכרון יעקב, מאיר-שפיה. הצעת קווי מתח גבוה, תחנות טרנספר על עמודים ורשת מתח נמוך לבאר "טירלי" [?] של "מקורות" ליד שפיה ומשאבת לחץ של "מקורות" ליד זכרון יעקב.
ראש פינה. גוש 13949, חלקה 33. תכנית בריכת מים לאגירת מים. תרשים המקום (X2). חתך. הבניין בבעלות מקורות.
עמק החולה. מעיין עינן, עין-מלאחה (Mallaha Spring).תכנית מתאר לשיפור וניצול מקורות המים באזור הגליל ועמק החולה. ציון מקורות המים הקיימים וישובי האזור. ציון מיקום כוח חיל הספר העבר-ירדני (T.J.F.F).
ראש פינה. הצעת רשת מתח נמוך לבית שאיבה זמני של "מקורות".
עתלית. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד ורשת מתח נמוך למשאבת לחץ של "מקורות".
ראש פינה. סביבת תחנת המשטרה. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד, תחנת טרנספר פנימית לתחנת שאיבה של "מקורות" והרחבת רשת מתח נמוך.
פרדס חנה. גוש 10104, חלקה 30. תכנית מבנה משרדים. תרשים המגרש והסביבה. חתך, חזיתות. הבניין בבעלות "מקורות".
ראש פינה. הצעה לשטח הדרוש לבריכות ותחנת מים. סימון שטחים בגוש 13949, חלקות 33, 34.
עתלית. הצעת קו מתח גבוה, תחנות טרנספר על עמודים ורשת מתח נמוך לבארות של "מקורות" ליד ואדי פלח ולתחנת המשטרה באזור.
ראש פינה. סביבת תחנת המשטרה. הצעת קו מתח גבוה, תחנת טרנספר על עמוד, תחנת טרנספר פנימית לתחנת שאיבה של "מקורות" והרחבת רשת מתח נמוך. תכנית מתוקנת.