תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל, אוסף מקורות ומסמכים BK\60774
מרשומות אחד הבילויים. קיבצה מקורות, תרגמה וערכה: שולמית לסקוב חיסין, חיים BK\4425\a\3rd ed
תולדות יהודי תימן מכתביהם BK\53695
מבחר מקורות לתולדות הציונות בארצות המזרח : בבל-עירק עמיר, ציון- עורך BK\53686\ג
מבחר מקורות לתולדות הציונות בארצות המזרח : צפון-אפריקה עמיר, ציון- עורך BK\53685\ג
התנועה הציונית בארצות הברית: אידיאולוגיה, אירגון, מדיניות פריזל, אביתר - אסף המקורות BK\53673\ג
דת ולאומיות בתנועה הציונית 1881-1912 גולדשטיין יוסי (כינס מקורות, הקדים והעיר) BK\57209\ג
מן המרכז לקהילה במקום האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר תולדות ישראל ע"ש בן-ציון דינור; מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית - עורכים BK\53696
היישוב היהודי בארצות-הברית מראשיתו ועד המאה השמונה-עשרה קירשנבוים, שמשון BK\53305
ההתישבות הכפרית בישראל רוקח, אבשלום BK\53304
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל; אוסף מקורות ומסמכים, כרך א' : אפריל 1937 - אפריל 1941. אלפסי, יצחק (עורך) BK\60774\1
משפט הישוב החדש בארץ-ישראל הירשברג, אברהם שמואל BK\52819