תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
ספר האמונה הרמה בתרגום שלמה אבן לביא; ספר האמונה הנשאה בתרגום שמואל אבן מטוט; והביאור האנונימי לספר האמונה הרמה אבן דאוד, אברהם BK\75621
משפט הישוב החדש בארץ-ישראל הירשברג, אברהם שמואל BK\52819
המהפכה הצרפתית ומלחמת היהודים לזכויות אזרחיות קירשנבוים, שמשון BK\52662
הדמוקרטיה והחברה הישראלית גולן, חיים - ערך BK\52663
{מקורות על הפעילות הציונית בארצות המזרח {1917-1897 יהודה, צבי BK\52680\ג
הפער החברתי במדינת-ישראל BK\52661
אנציקלופדיה כללית מסדה BK\52260\ג
ה"סופות בנגב" תרמ"א -תרמ"ב והשלחותיהן בחברה היהודית והרוסית ברטל, י. - עורך BK\52150
מפלגות וזרמים פוליטיים בתקופת הבית הלאומי 1948-1918 בן-אברהם, ברוך BK\52421
הברית בתנ"ך גיל, רות BK\52504\ג
שירי הקדש לרבי יהודה הלוי ירדן, דב BK\51535
סדר התפילות ליום העצמאות נריה, משה צבי - ליקט והסדיר BK\51248