תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מקורות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
משפט הישוב החדש בארץ-ישראל הירשברג, אברהם שמואל BK\52819
{מקורות על הפעילות הציונית בארצות המזרח {1917-1897 יהודה, צבי BK\52680\ג
המהפכה הצרפתית ומלחמת היהודים לזכויות אזרחיות קירשנבוים, שמשון BK\52662
הפער החברתי במדינת-ישראל BK\52661
הדמוקרטיה והחברה הישראלית גולן, חיים - ערך BK\52663
ספר האמונה הרמה בתרגום שלמה אבן לביא; ספר האמונה הנשאה בתרגום שמואל אבן מטוט; והביאור האנונימי לספר האמונה הרמה אבן דאוד, אברהם BK\75621
ספונות : מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, סדרה חדשה ספר אחד עשרה (כו) BK\24724\11
ממאחז לארץ מושב, יצירת המפה היישובית היהודית בארץ-ישראל, 1948-1918 רייכמן, שלום BK\53159
מפלגות וזרמים פוליטיים בתקופת הבית הלאומי 1948-1918 בן-אברהם, ברוך BK\52421
הברית בתנ"ך גיל, רות BK\52504\ג
אנציקלופדיה כללית מסדה BK\52260\ג
ה"סופות בנגב" תרמ"א -תרמ"ב והשלחותיהן בחברה היהודית והרוסית ברטל, י. - עורך BK\52150