תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מרכז וולקני
מוצגים פריטים 1 - 10 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים, מברקים וחוזרים והודעות מאת אנשים ומוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ אל יצחק וילקנסקי (אלעזרי-וולקני), בעיקר בעניינים פרטיים, הקשורים לעבודתו בתחנת הנסיון החקלאית ברחובות, בצירוף כרטיסי ביקור וקטעי עיתונים. בין היתר מסמסי מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל שנשלחו אל וולקני (שנים תרצ"ה - תרצ"ז) 1935- 1937 A210\169
התכתבות (כולל מכתבים, גלויות, מברקים, רשימות, אישורים, דברי דפוס, סקירות) בעניינים פרטיים ומקצועיים של יצחק וולקני; הזמנות לטקסים בהשתתפותו, הרצאות ותזכירים מאת וולקני במסגרת עבודתו כמנהל תחנת הנסיון החקלאית ברחובות, בנושאי המחקר החקלאי בארץ ישראל. בין המתכתבים: נציגי הוועד הלאומי, הסוכנות היהודית, מרכז הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד, הנהלת האוניברסיטה העברית בירושלים, אגודת הסופרים העבריים בארץ ישראל, מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, מוסדות מדעיים באירופה, ברית המועצות, אסיה ודרום אמריקה (יוני - ספטמבר 1946) 1946- 1946 A210\3
מכתבים, מברקים, הודעות וחוזרים מאת נציגי מוסדות שונים בעיקר בארץ ישראל, אל יצחק וילקנסקי (אלעזרי-וולקני), בעניינים פרטיים וציבוריים; בצירוף כרטיסי ביקור, הזמנות וברכות. בין היתר הודעות מאת לשכת ההסברה של הנהלת הסוכנות היהודית , האוניברסיטה העברית, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד, מרכז אגודת הסופרים וליגה V - "ליגה למען רוסיה המועצתית" בתל אביב (שנים תש"ב - תשרי תש"ג, אוקטובר 1941 - אוקטובר 1942) 1941- 1942 A210\177
התכתבות בין יצחק אלעזרי-וולקני לבין נציגי מוסדות שונים ואנשי מדע ועסקנים בארץ ישראל ובחוץ לארץ בעניינים פרטיים הקשורים לעבודתו כמנהל התחנה לחקר החקלאות (Agricultural Research Station) ברחובות; בצירוף הזמנות, חוזרים ותזכירים. בין המתכתבים: חיים וייצמן, משה יערי, אוריאל הייט, אמיר שפירא, ואחרים; הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים, מחלקות שונות של האוניברסיטה העברית בירושלים, הנהלת המכון לחקר כלבים ואלופם בקריית מוצקין, המרכז החקלאי בתל אביב, ועד גוש נהלל, מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, הקונסוליה הכללית של ארצות הברית בירושלים, האוניברסיטה האמריקאית בבירות שבלבנון, יהודי פרמריבו שבסורינאם (שנת תש"ה) 1944- 1945 A210\59
התכתבות בין יצחק וילקנסקי (אלעזרי-וולקני) לבין נציגי מוסדות שונים בעניינים ציוניים, ציבוריים ומדעיים. בין המתכתבים: ההנהלה הציונית בירושלים ובלונדון, ועד הלשון העברית בארץ ישראל, "הסנה" - חברה ארץ ישראלית לאחריות, הנהלת הסתדרות "הדסה" בארץ ישראל ומרכז "הדסה" בארצות הברית, המרכז הציוני בבריטניה הגדולה בלונדון, אלפרד בונה בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, פריץ לוינשטיין בשם הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים, מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל בתל אביב, ישע סמטר ברחובות, הנהלת הגימנסיה העברית "הרצליה", החברה הכלכלית לארץ ישראל בתל אביב, משה גליקסון בשם מערכת העיתון "הארץ", נתן ביסטריצקי בירושלים, זליג (אשר) ברודצקי בלונדון, הרי ויטלס בירושלים, מ.[?] סמבורסקי בדנציג, אליהו מונצ'יק (שנים 1928, 1930 - 1931, 1942) 1928- 1942 A210\191
התכתבות, תזכירים, רשימות שמיות ודו"חות בעניין גיוס אנשי מדע. בין המתכתבים: יצחק אלעזרי-וולקני, מנהל תחנת הנסיונות החקלאית ברחובות; משה שרתוק ומשה נובומייסקי; נציגי הנהלת הטכניון העברי בחיפה; המרכז להתגייסות היישוב שליד הסוכנות היהודית בירושלים 1941- 1945 A210\85
התכתבות, חוזרים, אישורים, תזכירים בעניין גיוס עובדים מדעיים להתחנה לחקר החקלאות (Agricultural Research Station) של הסוכנות היהודית, רחובות. בין המתכתבים יצחק וולקני, משה שרתוק, נציגי הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים ובתל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, הוועד הלאומי לכנסת ישראל, המרכז להתגייסות היישוב שליד הסוכנות היהודית בתל אביב, לשכת הגיוס המקומית ברחובות, שנים תש"ב - תש"ה (מסודר לפי נושאים וסדר אלפביתי) 1941- 1945 A210\77
דברי דפוס מארכיון של עדי כהן בענייני מרכז וולקני ועניינים חקלאיים A488\669
התכתבות עם אנשים ומוסדות שונים, T-Z, ביניהם, התכתבות עם אריה טרטקובר, 1939-1940; עזרא טובול מבואנוס איירס; ש.[?] טולקובסקי בעניין "מרכז פרי הדר", 1940; לידי טריידל, 1941; אדריכל בן אורי בעניין תכנון קיבוץ דתי,1940; ג.[?] וילבושביץ בעניין תוכנית להכשרת מהנדסים אגרונומים בטכניון בחיםה, 1941, ובעניין הקמת הטכניון בחיפה דוקא, 1940; יצחק וילקנסקי, אלעזרי וולקני 1938- 1943 A107\847
התכתבות של המשרד הארץ ישראלי ביפו עם מוסדות ואישים בארץ ובחוץ לארץ בנוגע לענייני עלייה. כולל החלטות של מועצת ההגירה, דו"חות כספיים. מכתבים מאת: יצחק אביגדור וילקנסקי (וולקני); אחדות העבודה (דוד[?] בלוך בלומנפלד ושמואל יבנאלי); ועד הצירים (ציון פריסלנד, דוד מונטגו אידר, בנימין גרד); זאב לייבוביץ; "הפועל הצעיר" (עדה פישמן); קרן קיימת לישראל, האג (נ.[?] גרוס); הפדרציה הציוניית באיטליה (דנטה לטס); המשרד הציוני בלונדון; הוועד המרכזי של ההסתדרות הציונית ברומניה (היינריך שיין); ועד העדה העברית בחיפה (נתן קייזרמן); יחזקאל דנון; אגודת הפקידים יפו; ועד העיר של יהודי יפו; דוד איזמוזיק; מרכז בעלי המלאכה ביפו; התאחדות המושבות ביהודה (מנשה מאירוביץ); "החרות" - הסתדרות מהגרי רומניה ביפו 1919- 1919 L2\230