תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מרכז וולקני
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הסכם בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל על ידי ראש מינהל מחקר חקלאי וחשב המינהל ובין קרן קימת לישראל בנושא בצוע מחקר על ידי מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני. הסכם מסגרת 1997 מקורי חתום חלקית KKL5\68286\2-1t
מכתב מאת סולל בונה בע"מ, המרכז הקבלני, בעניין תקונים בבית וולקני ברחובות, 09.09.1954 A193\343-1t
תקנון "אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני בית דגן" A488\669-1t
ספר: "שיח ראשונים: על ראשיתו של המחקר החקלאי בארץ-ישראל", בית דגן: מרכז וולקני, תשמ"ח - 1988 A488\669-2t
תיאור:
הסכם בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל על ידי ראש מינהל מחקר חקלאי וחשב המינהל ובין קרן קימת לישראל בנושא בצוע מחקר על ידי מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני. הסכם מסגרת 1997 מקורי חתום חלקית
סימול: KKL5\68286\2-1t
תיאור:
מכתב מאת סולל בונה בע"מ, המרכז הקבלני, בעניין תקונים בבית וולקני ברחובות, 09.09.1954
סימול: A193\343-1t
תיאור:
תקנון "אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני בית דגן"
סימול: A488\669-1t
תיאור:
ספר: "שיח ראשונים: על ראשיתו של המחקר החקלאי בארץ-ישראל", בית דגן: מרכז וולקני, תשמ"ח - 1988
סימול: A488\669-2t
הסכם בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל על ידי ראש מינהל מחקר חקלאי וחשב המינהל ובין קרן קימת לישראל בנושא בצוע מחקר על ידי מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני. הסכם מסגרת 1997 מקורי חתום חלקית
מכתב מאת סולל בונה בע"מ, המרכז הקבלני, בעניין תקונים בבית וולקני ברחובות, 09.09.1954
תקנון "אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני בית דגן"
ספר: "שיח ראשונים: על ראשיתו של המחקר החקלאי בארץ-ישראל", בית דגן: מרכז וולקני, תשמ"ח - 1988