תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מרכז וולקני
מוצגים פריטים 1 - 1 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
רחובות. מפת סימון גוש מס' 3647. חלוקה לחלקות. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום פרדסים. ציון מספרי הגושים הסמוכים. סימון תוואי מערך כבישים. בתחתית המפה חתימה של י.א. וולקני. בגב המפה הערה בכתב יד:"תחנת הניסיונות רחובות". מפה דהויה. עברית, אנגלית KL20M\457\3
תיאור:
רחובות. מפת סימון גוש מס' 3647. חלוקה לחלקות. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום פרדסים. ציון מספרי הגושים הסמוכים. סימון תוואי מערך כבישים. בתחתית המפה חתימה של י.א. וולקני. בגב המפה הערה בכתב יד:"תחנת הניסיונות רחובות". מפה דהויה. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\457\3
רחובות. מפת סימון גוש מס' 3647. חלוקה לחלקות. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום פרדסים. ציון מספרי הגושים הסמוכים. סימון תוואי מערך כבישים. בתחתית המפה חתימה של י.א. וולקני. בגב המפה הערה בכתב יד:"תחנת הניסיונות רחובות". מפה דהויה. עברית, אנגלית