תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מרכז וולקני
מוצגים פריטים 1 - 9 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
השלתבותם של אגוז-אדמנה (Arachis hypogaea L. ) במערכת המיונית של הסוג ארכעס......... גוטשטיין, י. BK\67876
מפת חבורות הקרקעות של ישראל בקנה מדה של 250,000 :1 דן, י' וצ' רז BK\71005
מחקר על החיים בים-המלח אחעזרי-וולקני, בנימין BK\70186
סקר קרקעות ברמת הגולן יערי-כהן, א' ואחרים BK\70965
התמורות בחקלאות בשני כפרים ערביים ותרומת ההדרכה להתהוותן (1948 - 1970 ) ארנון, י', ש' מולכו BK\71586
דין וחשבון ראשון לתקופת חמש שנות פעולה תרפ"ב - תרפ"ו BK\72903
תיכון החקלאות בארץ אלעזרי-וולקני, יצחק BK\73116
הנסיונות והניסויים החקלאיים בהתיישבות היהודית מראשיתה ועד מלחמת העולם הראשונה אורן, עמירם BK\63188\ג
המהפכה הירוקה של האקליפטוס זהר, יחיאל BK\67762