תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה גליקסון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ספר: Shmarya Levin. Judend in Aufruhr" (הוצאת "Rowohlt", ברלין, 1933); בצירוף מאמר מאת משה יוסף גליקסון "שמריהו לוין" (קטע עיתון, אחרי שנת 1939); "סמינריון הרצאות וקורסים פברואר - אפריל 1943" - פרוספקט מודפס מאת "עלייה חדשה", ארגון עולי מרכז אירופה - התאחדות עולי צ'כוסלובקיה, חיפה; ורשימת תאריכים בחייו של שמריהו לוין (בכתב ידו של יוסף פרגר) 1933- 1943 A498\6
מאמרים, מכתבים ומברק מאת משה גליקסון אל מערכת העיתון "Die Welt" 1910- 1914 K13\12\16
התכתבות בין המהנדס וילהלם מאייורצ'יק, שרלוטנבורג, לבין ארתור רופין, לשכת המרכז הציוני בברלין - ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים; פנחס רוטנברג, לונדון; נציגי ההנהלה הציונית בלונדון; נציגי עיריית תל אביב; ליאו וינץ, ברלין - שרלוטנבורג; משה יוסף גליקסון, תל אביב; ונציגי מוסדות שונים בגרמניה 1920- 1922 A443\10
הוועד הלאומי של יהודי ארץ ישראל. הרצאה מאת משה יוסף גליקסון בנושא "חוקת הקהילה", הצעות וחוזרים אל צירי אסיפת הנבחרים בעניין הרצאתו (דברי דפוס), 1922[?], 1925[?] 1922- 1925 A321\20
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל, בין היתר בענייני תכניות ופרויקטים ציוניים וציבוריים שונים; דו"חות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות, זכרון דברים, חשבונות ומאזנים, רשימות שמיות שונות, כרטיסי ביקור, קבלות ואישורים, עלונים, קטעי עיתונים ודברי דפוס. בין הנושאים ומתכתבים: יצחק בן צבי, נשיא המדינה; אלקנה גלי, מזכיר ראש הממשלה; משה בהרב - יושב ראש מועצת המנהלים של אגודת אחוה בישראל; ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב; רוזה יעקובס בשם "הדסה" - ויצ"ו בניו יורק; שאול ליפשיץ, תל אביב; זלמן שליט, חיפה; הרב יהודה לייב הכהן פישמן בשם מוסד הרב קוק של "המזרחי העולמי", ירושלים; נציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, הנהלת הסוכנות היהודית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; הוועד המחוזי לקרן היסוד בתל אביב; הוועד המרכזי של הברית העברית העולמית; הוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; "יד ושם" והספריה הלאומית; משה קול, חבר נשיאות הקרן למפעלים קונסטרוקטיביים (מיסודה של הציונות הכללית) בתל אביב; ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים; חברת ניר אברהם בירושלים; המהנדס פלדשרייבר בדבר בית עממי - בניין הסיליקט ברחוב גליקסון בכיכר דיזנגוף, מרכז תל אביב 1941- 1956 A151\54
השתתפותו של אליעזר אטינגן בהתאחדות העולמית של הציונים הכלליים, ירושלים, וקבוצת "קדימה"בארץ ישראל. מצע, תכניות, תזכירים, קטעי עיתונים, התכתבות בין אטינגן לבין קורט בלומנפלד, פליקס רוזנבליט ומשה יוסף גליקסון; בין היתר בעניין הוועידה המיוחדת של הפדרציה הציונית באנגליה ואירלנד שהתקיימה ב-07.10.1934 1934- 1935 A151\24
השתתפותו של אליעזר אטינגן בתנועה הציונית הכללית. התכתבות בין אטינגן לבין נציגי מוסדות וארגונים ציוניים שונים, בפרט קורט בלומנפלד ופליקס רוזנבליט (1934 - 1935), ומשה יוסף גליקסון (1935); חוזרים והודעות מאת ההנהלה העולמית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, תל אביב, תזכירים בעניין ועידת לונדון של ברית עולמית של הציונים הכלליים באוקטובר 1934 1934- 1936 A151\26
פנקס המכיל רשימת שמות של עולי רוסיה באונייה "רוסלאן" (אודסה - יפו, 19.12.1919) בשפה הרוסית, בצירוף אישורים וטבלאות סטטיסטיות בעברית. בין המפליגים על ה"רוסלאן" המופעים בפנקס: ההיסטוריון יוסף קלוזנר, האדריכלים וולף זאב רכטר (עמ' 18) ויהודה מגידוביץ' (עמ' 19), עורך "הארץ" לעתיד משה יוסף גליקסון, אריה נבון בן ה-10, לימים קריקטוריסט וצייר, שעלה עם משפחתו, הרקדן ברוך אגדתי [קאושנסקי] (עמ' 4) , הוריה של הטייסת זהרה לביטוב, ישראל גורי (לעתיד חבר הכנסת ואביו של המשורר חיים גורי) [סרול גורפינקל] (עמ' 3), המשורר יונתן רטוש [היילפרין] ואמו (עמ' 7), הרופא הגלילי ד"ר שניאור זלמן אביגדורי, ד"ר חיים יסקי [יפים יאסקי] (עמ' 16), מנהל בית החולים "הדסה" שנרצח בשיירת הרופאים ב-1948, הרופא אריה דוסטרובסקי ובתו יוכבד דוסטרובסקי, לימים מייסדת האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, הציירים פנחס ליטבינובסקי ויצחק פרנקל (עמ' 24), רוזה כהן - אמו של יצחק רבין (עמ' 24), הפסל משה ציפר, חברת הכנסת הראשונה רחל כהן-כגן (החתומה על מגילת העצמאות; עמ' 2), ד"ר ברוך ניסנבוים, מייסד מד"א בחיפה (עמ' 20), שמואל נבון ורבים אחרים. באונייה זו חזרו לארץ רחל המשוררת [בלובשטיין] (עמ' 3), השחקן מאיר תאומי [טימן] (עמ' 18) והאמן יוסף קונסטנט [קונסטנטינובסקי] \ קונסטנטינובסקי שלמה ויהודית (עמ' 19) 1919- 1919 S6\5501
סקירות ורשימות אוטוביוגרפיות של מבש"ן (3 נוסחאות, כולל טיוטות; חלק של הרשימות נשלחו לזכריה פישמן, שנת תרפ"ה), ותשובה על שאלון שנשלח אל מבש"ן על ידי מערכת "ספר האישים" (כסלו תרצ"ו); בצירוף מכתבים מאת מבש"ן, תל אביב, אל משה יוסף גליקסון, עורך העיתון "הארץ" (כ"ב תמוז תרפ"ח), ואל יוסף קלויזנר בירושלים (י"ז באב תרצ"ח) בענייני פירסום 'תולדות מנחם מבש"ן' (כתבי מכונה וכתבי יד) 1925- 1938 A117\1
מחברת שירים (בכתב יד) מתוך התכנית של מסיבת יום הולדתו ה-60 של משה קלוורי במוסד ילדים ונוער "אהבה" (נשלחה מידי המוסד לבנו גדעון), ומאמר מאת משה יוסף גליקסון בעיתון "הארץ", בו מוזכר קלוורי (03.11.1937) A329\7
תמיכת בסופרים ועניינים כללים של הסופרים והעיתונאים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, בעיקר לייב יפה, לבין עיתונאים, סופרים ומשוררים, ביניהם חיים נחמן ביאליק, שמואל יוסף עגנון, ישראל זמורה, אשר ברש, זלמן אפשטיין; נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל ומוסדות יהודיים בארצות הברית; יצחק ניידיץ', זיגפריד מוזס, פרדריק קיש, הרמן ברנשטיין, פליקס רוזנבליט, ל.י.[?] שטיין, משה יוסף גליקסון, ליאו מוצקין, שלמה זלמן שוקן, ואחרים, בעניין מצב הסופרים היהודיים בארץ ישראל, בפרט בקשר לחייה ופעילותיה של אלישבע; פרוספקטים, חוברות, קטעי עיתונים, תזכירים, רשימות בעניין אלישבע; חוזרים מאת אגודת עובדי "הארץ" בתל אביב; שירים בכתב יד מאת יחזקאל סן (אדר א' תרפ"ז, 02.03.1927 - אייר תרצ"ב, 1932) 1927- 1932 KH4\5681
התכתבות עם נתן ביסטריצקי בענייני הוועד להוצאת כתבי משה גליקסון 1940- 1940 A199\84