תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה גליקסון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמרים, מככתבים ומברק מאת משה גליקסון אל מערכת עיתון "Die Welt" 1910- 1914 K13\12\16
סקירות ורשימות אוטוביוגרפיות של מבש"ן (3 נוסחאות, כולל טיוטות; חלק של הרשימות נשלחו לזכריה פישמן, שנת תרפ"ה), ותשובה על שאלון שנשלח אל מבש"ן על ידי מערכת "ספר האישים" (כסלו תרצ"ו); בצירוף מכתבים מאת מבש"ן, תל אביב, אל משה יוסף גליקסון, עורך העיתון "הארץ" (כ"ב תמוז תרפ"ח), ואל יוסף קלויזנר בירושלים (י"ז באב תרצ"ח) בענייני פירסום 'תולדות מנחם מבש"ן' (כתבי מכונה וכתבי יד) 1925- 1938 A117\1
תמיכת בסופרים ועניינים כללים של הסופרים והעיתונאים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, בעיקר לייב יפה, לבין עיתונאים, סופרים ומשוררים, ביניהם חיים נחמן ביאליק, שמואל יוסף עגנון, ישראל זמורה, אשר ברש, זלמן אפשטיין; נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל ומוסדות יהודיים בארצות הברית; יצחק ניידיץ', זיגפריד מוזס, פרדריק קיש, הרמן ברנשטיין, פליקס רוזנבליט, ל.י.[?] שטיין, משה יוסף גליקסון, ליאו מוצקין, שלמה זלמן שוקן, ואחרים, בעניין מצב הסופרים היהודיים בארץ ישראל, בפרט בקשר לחייה ופעילותיה של אלישבע; פרוספקטים, חוברות, קטעי עיתונים, תזכירים, רשימות בעניין אלישבע; חוזרים מאת אגודת עובדי "הארץ" בתל אביב; שירים בכתב יד מאת יחזקאל סן (אדר א' תרפ"ז, 02.03.1927 - אייר תרצ"ב, 1932) 1927- 1932 KH4\5681
מחברת שירים (בכתב יד) מתוך התכנית של מסיבת יום הולדתו ה-60 של משה קלוורי במוסד ילדים ונוער "אהבה" (נשלחה מידי המוסד לבנו גדעון), ומאמר מאת משה יוסף גליקסון בעיתון "הארץ", בו מוזכר קלוורי (03.11.1937) A329\7
התכתבות עם נתן ביסטריצקי בענייני הוועד להוצאת כתבי משה גליקסון 1940- 1940 A199\84
גליקסון, משה. סקירות ביוגרפיות בכתב מכונה ובדפוס, וקטעי עיתונים 1937- 1963 F30\327
פרוטוקולים והתכתבות בעניין שאלת מינויו של הרב חיים טשרנוביץ, ניו יורק, לפרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, בין היתר מאת חיים טשרנוביץ, גד פרומקין, אשר גינזברג [אחד העם], מנחם אוסישקין ומשה גליקסון 1923- 1939 A199\45
פרוטוקול של ישיבת ועד בתי הספר, בהשתתפות משה יוסף גליקסון, אביעזר ילין, שושנה פרסיץ, טוביה זיסקינד מילר, יצחק רפאל מולכו, יוסף מוהילבר, גד פרומקין, אליעזר ריגר ויושב הראש יוסף לוריא (י"ז אדר א' - 27.02.1929) 1929- 1929 J17\6692
התכתבות בין מנשה מאירוביץ למערכות עיתונים, הוצאות ספרים וארכיונים בעניין פרסום מאמרים וספרים שלו. בין המתכתבים: אהרון עבר-הדני, מערכת "בוסתנאי", 1939; שמואל יבנאלי, 1947; משה גליקסון, "הארץ", 1932; משה קליינמן, "העולם", תש"ו; יששכר דב בר דרורא, "דאר היום", 1932; פסח גינזבורג, 1929 1929- 1947 A32\44
מכתבים מאת אישים שונים אל בן צבי מוסינזון בעניין גימנסיה הרצליה, בין המתכתבים:חיים בוגרשוב, יצחק אפשטיין, יצחק ניידיץ, הרברט סמואל, מאיר דיזנגוף, משה שרת, יצחק נוסנבוים, מאיר אבנר מרומניה, משה גליקסון, בצלאל יפה, חיים נחמן ביאליק, אלברט איינשטיין, אפריים ליסיצקי, ארתור בירם, ההסתדרות הציונית באוסטריה המערבית 1905- 1939 A45\5
תזכיר מאת משה גליקסון על הנסיונות להגיע הסכם עם הערבים 1946- 1946 S25\10692
משה בן-אליעזר מכתבים אל גליקסון 1922- 1939 A71\40