תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה גליקסון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב אל בן ציון מוסינזון, 1935 A71\50-4t
מכתב מאת משה יוסף גליקסון אל מנחם אוסישקין בדבר עבודתו של אלתר דרויאנוב כעורך העיתון "העולם"; בצירוף תשובת אוסישקין לגליקסון, כתובה על אותו מכתב (1933) A10\27\1-32t
"התסביך היהודי של קארל מארכס", מאמר מאת משה גליקסון (קטעי העיתון "הארץ": מחלק א' - 06.04.1936, עד חלק י"א - 17.04.1936) A9\193-6t
"ה"אוטואמנציפציה" של פינסקר", מאמר מאת משה יוסף גליקסון (קטע העיתון "הארץ", גליון מס' 3874, י"ד ניסן תרצ"ב - 20.04.1932) A9\175-8t
גליון של העיתון "העם" ("שבועון פובליציסטי-ספרותי"), מוסקבה, מוקדש לזכר יהודה לייב פינסקר, ובו מאמרים מאת יוסף קלוזנר, משה יוסף גליקסון ואחרים (שנה ראשונה, גליון ד', ו' - ז'; ב' כסלו תרע"ז, 09.12.1916) A9\175-6t
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי) A9\175-12t
2 מכתבים מאת משה יוסף גליקסון אל אלתר דרויאנוב בעניין עבודתו של דרויאנוב כעורך העיתון "העולם" (191... - 1933) A10\27\1-31t
מכתב מאת משה גליקסון ולייב יפה בשם מערכת העיתון "הארץ", ירושלים, אל ראובן בריינין בעניין קובץ בעברית במלאת 25 שנה לקונגרס הציוני הראשון (21.03.1922) AK346\7-8t
"ד"ר משה גליקסון ז"ל / שלשה מאמרות ליום השבעה לפטירתו, י"א סיון תרצ"ט", חוברת בהוצאת הסתדרות "ישרון", המדפיס ליפשיץ, ירושלים. עם הקדמה מאת ועד בית הכנסת F30\327-1t
"האחד במאי ועתוני א"י" כתבה מאת דוד רמז ומשה גליקסון, 1935 A71\68-4t
מקור והעתק של זכרון דברים על הקמת מערכת לכתיבת ספר "אומה וארץ" ע"י הוצאת דביר, נושא עיקרי הלאומיות והציונית, חתומים: חיים נחמן ביאליק, שמריה הלוי לוין ומשה גליקסון, ברלין, תרפ"ב A71\2-1t
גליון של העיתון "חיים יהודיים", מוסקבה, ובו מאמר מאת גליקסון על ביאליק (רוסית), 1916 A71\49-1t
תיאור:
מכתב אל בן ציון מוסינזון, 1935
סימול: A71\50-4t
תיאור:
מכתב מאת משה יוסף גליקסון אל מנחם אוסישקין בדבר עבודתו של אלתר דרויאנוב כעורך העיתון "העולם"; בצירוף תשובת אוסישקין לגליקסון, כתובה על אותו מכתב (1933)
סימול: A10\27\1-32t
תיאור:
"התסביך היהודי של קארל מארכס", מאמר מאת משה גליקסון (קטעי העיתון "הארץ": מחלק א' - 06.04.1936, עד חלק י"א - 17.04.1936)
סימול: A9\193-6t
תיאור:
"ה"אוטואמנציפציה" של פינסקר", מאמר מאת משה יוסף גליקסון (קטע העיתון "הארץ", גליון מס' 3874, י"ד ניסן תרצ"ב - 20.04.1932)
סימול: A9\175-8t
תיאור:
גליון של העיתון "העם" ("שבועון פובליציסטי-ספרותי"), מוסקבה, מוקדש לזכר יהודה לייב פינסקר, ובו מאמרים מאת יוסף קלוזנר, משה יוסף גליקסון ואחרים (שנה ראשונה, גליון ד', ו' - ז'; ב' כסלו תרע"ז, 09.12.1916)
סימול: A9\175-6t
תיאור:
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
סימול: A9\175-12t
תיאור:
2 מכתבים מאת משה יוסף גליקסון אל אלתר דרויאנוב בעניין עבודתו של דרויאנוב כעורך העיתון "העולם" (191... - 1933)
סימול: A10\27\1-31t
תיאור:
מכתב מאת משה גליקסון ולייב יפה בשם מערכת העיתון "הארץ", ירושלים, אל ראובן בריינין בעניין קובץ בעברית במלאת 25 שנה לקונגרס הציוני הראשון (21.03.1922)
סימול: AK346\7-8t
תיאור:
"ד"ר משה גליקסון ז"ל / שלשה מאמרות ליום השבעה לפטירתו, י"א סיון תרצ"ט", חוברת בהוצאת הסתדרות "ישרון", המדפיס ליפשיץ, ירושלים. עם הקדמה מאת ועד בית הכנסת
סימול: F30\327-1t
תיאור:
"האחד במאי ועתוני א"י" כתבה מאת דוד רמז ומשה גליקסון, 1935
סימול: A71\68-4t
תיאור:
מקור והעתק של זכרון דברים על הקמת מערכת לכתיבת ספר "אומה וארץ" ע"י הוצאת דביר, נושא עיקרי הלאומיות והציונית, חתומים: חיים נחמן ביאליק, שמריה הלוי לוין ומשה גליקסון, ברלין, תרפ"ב
סימול: A71\2-1t
תיאור:
גליון של העיתון "חיים יהודיים", מוסקבה, ובו מאמר מאת גליקסון על ביאליק (רוסית), 1916
סימול: A71\49-1t
מכתב אל בן ציון מוסינזון, 1935
מכתב מאת משה יוסף גליקסון אל מנחם אוסישקין בדבר עבודתו של אלתר דרויאנוב כעורך העיתון "העולם"; בצירוף תשובת אוסישקין לגליקסון, כתובה על אותו מכתב (1933)
"התסביך היהודי של קארל מארכס", מאמר מאת משה גליקסון (קטעי העיתון "הארץ": מחלק א' - 06.04.1936, עד חלק י"א - 17.04.1936)
"ה"אוטואמנציפציה" של פינסקר", מאמר מאת משה יוסף גליקסון (קטע העיתון "הארץ", גליון מס' 3874, י"ד ניסן תרצ"ב - 20.04.1932)
גליון של העיתון "העם" ("שבועון פובליציסטי-ספרותי"), מוסקבה, מוקדש לזכר יהודה לייב פינסקר, ובו מאמרים מאת יוסף קלוזנר, משה יוסף גליקסון ואחרים (שנה ראשונה, גליון ד', ו' - ז'; ב' כסלו תרע"ז, 09.12.1916)
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
2 מכתבים מאת משה יוסף גליקסון אל אלתר דרויאנוב בעניין עבודתו של דרויאנוב כעורך העיתון "העולם" (191... - 1933)
מכתב מאת משה גליקסון ולייב יפה בשם מערכת העיתון "הארץ", ירושלים, אל ראובן בריינין בעניין קובץ בעברית במלאת 25 שנה לקונגרס הציוני הראשון (21.03.1922)
"ד"ר משה גליקסון ז"ל / שלשה מאמרות ליום השבעה לפטירתו, י"א סיון תרצ"ט", חוברת בהוצאת הסתדרות "ישרון", המדפיס ליפשיץ, ירושלים. עם הקדמה מאת ועד בית הכנסת
"האחד במאי ועתוני א"י" כתבה מאת דוד רמז ומשה גליקסון, 1935
מקור והעתק של זכרון דברים על הקמת מערכת לכתיבת ספר "אומה וארץ" ע"י הוצאת דביר, נושא עיקרי הלאומיות והציונית, חתומים: חיים נחמן ביאליק, שמריה הלוי לוין ומשה גליקסון, ברלין, תרפ"ב
גליון של העיתון "חיים יהודיים", מוסקבה, ובו מאמר מאת גליקסון על ביאליק (רוסית), 1916