תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה גליקסון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
2 מכתבים מאת משה יוסף גליקסון אל אלתר דרויאנוב בעניין עבודתו של דרויאנוב כעורך העיתון "העולם" (191... - 1933) A10\27\1-31t
מכתב מאת משה יוסף גליקסון אל מנחם אוסישקין בדבר עבודתו של אלתר דרויאנוב כעורך העיתון "העולם"; בצירוף תשובת אוסישקין לגליקסון, כתובה על אותו מכתב (1933) A10\27\1-32t
"ה"אוטואמנציפציה" של פינסקר", מאמר מאת משה יוסף גליקסון (קטע העיתון "הארץ", גליון מס' 3874, י"ד ניסן תרצ"ב - 20.04.1932) A9\175-8t
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי) A9\175-12t
גליון של העיתון "העם" ("שבועון פובליציסטי-ספרותי"), מוסקבה, מוקדש לזכר יהודה לייב פינסקר, ובו מאמרים מאת יוסף קלוזנר, משה יוסף גליקסון ואחרים (שנה ראשונה, גליון ד', ו' - ז'; ב' כסלו תרע"ז, 09.12.1916) A9\175-6t
"התסביך היהודי של קארל מארכס", מאמר מאת משה גליקסון (קטעי העיתון "הארץ": מחלק א' - 06.04.1936, עד חלק י"א - 17.04.1936) A9\193-6t
"ד"ר משה גליקסון ז"ל / שלשה מאמרות ליום השבעה לפטירתו, י"א סיון תרצ"ט", חוברת בהוצאת הסתדרות "ישרון", המדפיס ליפשיץ, ירושלים. עם הקדמה מאת ועד בית הכנסת F30\327-1t
"האחד במאי ועתוני א"י" כתבה מאת דוד רמז ומשה גליקסון, 1935 A71\68-4t
דברים לזכרו של משה גליקסון, עורך "הארץ" A357\38-2t
גליון של העיתון "חיים יהודיים", מוסקבה, ובו מאמר מאת גליקסון על ביאליק (רוסית), 1916 A71\49-1t
מאמר מאת משה גליקסון בעניין מפעל השקל, י"ג אייר תרפ"ז DD1\621-1t
מכתב מאת משה גליקסון, ב' אב תרפ"ו L9\428-1t
תיאור:
2 מכתבים מאת משה יוסף גליקסון אל אלתר דרויאנוב בעניין עבודתו של דרויאנוב כעורך העיתון "העולם" (191... - 1933)
סימול: A10\27\1-31t
תיאור:
מכתב מאת משה יוסף גליקסון אל מנחם אוסישקין בדבר עבודתו של אלתר דרויאנוב כעורך העיתון "העולם"; בצירוף תשובת אוסישקין לגליקסון, כתובה על אותו מכתב (1933)
סימול: A10\27\1-32t
תיאור:
"ה"אוטואמנציפציה" של פינסקר", מאמר מאת משה יוסף גליקסון (קטע העיתון "הארץ", גליון מס' 3874, י"ד ניסן תרצ"ב - 20.04.1932)
סימול: A9\175-8t
תיאור:
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
סימול: A9\175-12t
תיאור:
גליון של העיתון "העם" ("שבועון פובליציסטי-ספרותי"), מוסקבה, מוקדש לזכר יהודה לייב פינסקר, ובו מאמרים מאת יוסף קלוזנר, משה יוסף גליקסון ואחרים (שנה ראשונה, גליון ד', ו' - ז'; ב' כסלו תרע"ז, 09.12.1916)
סימול: A9\175-6t
תיאור:
"התסביך היהודי של קארל מארכס", מאמר מאת משה גליקסון (קטעי העיתון "הארץ": מחלק א' - 06.04.1936, עד חלק י"א - 17.04.1936)
סימול: A9\193-6t
תיאור:
"ד"ר משה גליקסון ז"ל / שלשה מאמרות ליום השבעה לפטירתו, י"א סיון תרצ"ט", חוברת בהוצאת הסתדרות "ישרון", המדפיס ליפשיץ, ירושלים. עם הקדמה מאת ועד בית הכנסת
סימול: F30\327-1t
תיאור:
"האחד במאי ועתוני א"י" כתבה מאת דוד רמז ומשה גליקסון, 1935
סימול: A71\68-4t
תיאור:
דברים לזכרו של משה גליקסון, עורך "הארץ"
סימול: A357\38-2t
תיאור:
גליון של העיתון "חיים יהודיים", מוסקבה, ובו מאמר מאת גליקסון על ביאליק (רוסית), 1916
סימול: A71\49-1t
תיאור:
מאמר מאת משה גליקסון בעניין מפעל השקל, י"ג אייר תרפ"ז
סימול: DD1\621-1t
תיאור:
מכתב מאת משה גליקסון, ב' אב תרפ"ו
סימול: L9\428-1t
2 מכתבים מאת משה יוסף גליקסון אל אלתר דרויאנוב בעניין עבודתו של דרויאנוב כעורך העיתון "העולם" (191... - 1933)
מכתב מאת משה יוסף גליקסון אל מנחם אוסישקין בדבר עבודתו של אלתר דרויאנוב כעורך העיתון "העולם"; בצירוף תשובת אוסישקין לגליקסון, כתובה על אותו מכתב (1933)
"ה"אוטואמנציפציה" של פינסקר", מאמר מאת משה יוסף גליקסון (קטע העיתון "הארץ", גליון מס' 3874, י"ד ניסן תרצ"ב - 20.04.1932)
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
גליון של העיתון "העם" ("שבועון פובליציסטי-ספרותי"), מוסקבה, מוקדש לזכר יהודה לייב פינסקר, ובו מאמרים מאת יוסף קלוזנר, משה יוסף גליקסון ואחרים (שנה ראשונה, גליון ד', ו' - ז'; ב' כסלו תרע"ז, 09.12.1916)
"התסביך היהודי של קארל מארכס", מאמר מאת משה גליקסון (קטעי העיתון "הארץ": מחלק א' - 06.04.1936, עד חלק י"א - 17.04.1936)
"ד"ר משה גליקסון ז"ל / שלשה מאמרות ליום השבעה לפטירתו, י"א סיון תרצ"ט", חוברת בהוצאת הסתדרות "ישרון", המדפיס ליפשיץ, ירושלים. עם הקדמה מאת ועד בית הכנסת
"האחד במאי ועתוני א"י" כתבה מאת דוד רמז ומשה גליקסון, 1935
דברים לזכרו של משה גליקסון, עורך "הארץ"
גליון של העיתון "חיים יהודיים", מוסקבה, ובו מאמר מאת גליקסון על ביאליק (רוסית), 1916
מאמר מאת משה גליקסון בעניין מפעל השקל, י"ג אייר תרפ"ז
מכתב מאת משה גליקסון, ב' אב תרפ"ו