תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה גליקסון
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). סרטוט שלב בניין 1947 - חזיתות צפונית ודרומית J17\3724-7m
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). שלב בניין 1947 - תכנית כללית J17\3724-8m
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). סרטוט שלב בניין 1947 - חתך וחזיתות מערבית טומזרחית J17\3724-6m
פתח תקווה. תכנית קומה א' לבניין בית החינוך לילדי עובדים על שם משה הס. גוש 6396, חלקה 8 (כולל תכנית קומת המרתף תחת בניין הכיתות "B") J17\3724-5m
תיאור:
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). סרטוט שלב בניין 1947 - חזיתות צפונית ודרומית
סימול: J17\3724-7m
תיאור:
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). שלב בניין 1947 - תכנית כללית
סימול: J17\3724-8m
תיאור:
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). סרטוט שלב בניין 1947 - חתך וחזיתות מערבית טומזרחית
סימול: J17\3724-6m
תיאור:
פתח תקווה. תכנית קומה א' לבניין בית החינוך לילדי עובדים על שם משה הס. גוש 6396, חלקה 8 (כולל תכנית קומת המרתף תחת בניין הכיתות "B")
סימול: J17\3724-5m
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). סרטוט שלב בניין 1947 - חזיתות צפונית ודרומית
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). שלב בניין 1947 - תכנית כללית
פתח תקווה. בית החינוך לילדי עובדים (בית הספר על שם משה הס). סרטוט שלב בניין 1947 - חתך וחזיתות מערבית טומזרחית
פתח תקווה. תכנית קומה א' לבניין בית החינוך לילדי עובדים על שם משה הס. גוש 6396, חלקה 8 (כולל תכנית קומת המרתף תחת בניין הכיתות "B")