תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה קול
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מושב הוועד הפועל הציוני המצומצם. ישיבה שנייה, 11-12 בדצמבר 1956 VO1\29\2
מושב הוועד הפועל הציוני המצומצם, 11-12 בדצמבר 1956 VO1\29\6
הקונגרס הציוני הכ''ה. בין הנואמים: נחום גולדמן, משה קול, [?] קמרסקי VO1\365\67
ועידת ויצ"ו. ישיבה מס' 15 המוקדשת לעניין עליית הנוער, מתאריך 10 במרץ 1957 VO1\51\5
מושב הוועד הפועל הציוני. בין הנואמים: [?] רדזיחובסקי, משה קול, אליהו דובקין, [?] חזן VO1\333\31