תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה קול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הנצחת זכרו של הנס בייט. מכתבים אל לוטה בייט וקטעי עיתונים, המכילים הודעות, דיווחים וכתבות בעניין טקס גילוי מצבה חדשה להנס בייט על הר הזיתים בירושלים ביום הזכרון העשרים למותו. בין הכותבים אל לוטה בייט: משה קול, שר הפיתוח והתיירות; יצחק ארצי בשם המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בירושלים; ברטה שולמן בשם National Youth Aliyah Committee of Hadassah בניו יורק (ינואר 1968) 1968- 1968 A638\76
הנצחת זכרו של הנס בייט. הודעות והזמנות מודפסות וקטעי עיתונים, המכילים דיווחים ודברי אזכרה על הנס בייט ביום הזכרון ה-15 וה-20 למותו. בפרט, כתבות מאת חנוך רינות, גבריאל שטרן, זינה הרמן (Zena Herman) ומשה קול 1962- 1968 A638\75
מכתב מאת מ. [משה] קול אל המדור לשליחים בבקשה לבחון מחדש את אפשרות שליחתו של ניסן רזניק לשליחות בחו"ל 1950- 1950 S20\426
ארה"ב. חורשות. מעטפות בר-בת: בריאנט גילברט ניילן, ברמין מלכה, ברמן בטה ליפה, ברנדווין משה יעקב, ברנדייס הארי, ברנס חיים וצירלה, ברנסטר טרי, ברנסילבר חנה ודוד, ברנר שנייר יהודה וביילה מישל, ברנשטיין אליעזר זלמן, ברנשטיין מלכה צביה, ברשנטיין-טנוויץ, ברק רוז ומקהלת קול אמנו-אל, ברקוף מיוריאל, ברש שי לבן, ברשטיין יעקב קופל 1995- 1997 KKL5\67365\2
מכתבי ומברקי ברכה אל יעקב קליבנוב לרגל מלאת לו 70 שנה, בין היתר מאת אליהו אילת, יצחק ורחל בן-צבי, בן-ציון דינור, אברהם הרמן, חנה ושמואל טולקובסקי, יוסף ספיר, שושנה פרסיץ, משה קול, יוסף ריבלין, פנחס שניאורסון ואריה שנקר 1957- 1958 A389\6
התכתבות בין זאב שוהם, חיפה, לבין נציגי מוסדות ממשלתיים, ממלכתיים וציבוריים, בעניינים מדיניים, ציוניים וציבוריים שונים; מכתבי תנחומים ומברקים מאת מוסדות שונים ואנשים פרטיים אל צילה שוהם ומשפחתה בחיפה בקשר לפטירתו של בעלה זאב שוהם. בין המתכתבים: דוד בן גוריון, אבא אבן, פנחס פליקס רוזן, יוסף ספיר, משה קול, יצחק בן צבי, זלמן שזר, יוסף בורג, אליהו ברלין, מאיר ברלין, משה מדזיני, מתתיהו הינדס, חיים לבנון, משה שניצקי, יהודית הררי, מקס יעקובסון, ירמיהו פייגלין, משה בן-זאב, צבי שוורץ, ליובה שניאורסון, דבורה מנדלסון, יוחנן מרגולין, צמח צמריון, נפתלי ליפשיץ, הרב יעקב ברמן, ישראל בר-שירה; ואחרים, בפרט עורכי העיתונים היומיים 1937- 1971 A622\23
מכתבים אל משה שושני, קיבוץ גניגר, מאת נציגי מוסדות וארגונים שונים בענייני עלייה שלישית, הנצחה ושימור חומר. בין הכותבים: יהודה ארז בשם הוצאת ספרים "עם עובד" בתל אביב; משה חובב בשם מחלקת ביצוע והדרכה של שירות השידור "קול ישראל" בירושלים; "בית טרומפלדור" במשק תל יוסף; ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה, תל אביב 1940- 1964 A511\6
דף מהעיתון "המגיד", שנת תרמ"ג, גליון 29, המכיל קול קורא "ליישוב ארץ ישראל" מאת הרב יחיאל מיכל פינס ומאמר מאת משה מינץ (הדף המודפס מכיל תוספות רבות בכתב יד) 1883- 1883 A9\200
תעודות אישיות של עורך הדין זאב שוהם (וולף פינקלשטיין), חיפה, ושל בני משפחתו, ומכתבים אישיים בעניין פעילותו המדינית והציבורית של זאב שוהם. בין היתר, תעודות זהות, דרכונים, תעודות דיפלומה, רשיון עבודה, סרטיפיקטים ואישורים מאת ממשלת רוסיה, בריטניה ושוודיה, תעודות חבר, כרטיסי כניסה לקונגרסים ציוניים, תעודה לשינוי שם, כרטיסי ביקור; מכתבים מאת דוד בן גוריון, שמעון אגרנט, משה קול, זלמן ירושלמי, יעקב רכס; ברכות לאזרח כבוד, סקירות אוטוביוגרפיות ("תמצית מתולדות חיי") 1914- 1974 A622\14
2 קול קורא שנשלחו בשם בית הכנסת "אוהל משה" לחובבי ציון בוורשה, המכילים התנפלויות גסות על שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ'), תרמ"ו - תרמ"ז A9\35
מכתב מאת אורה שמלץ, בצירוף העתק מכתב מאת גדעון האוזנר אל משה קול, על פסק הדין מאת השופט מ. לנדוי בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניין החזרת הילדה לוסיה בורנשטיין (ניוטה בולסטט) להוריה, 29.6.1952 1952- 1952 A363\1
התכתבות בענייני משכורת לרופאים בחתימת שמואל ספירו - מנהל השירות הרפואי (ינואר - מרץ 1951); מכתב מאת משה קול אל שמואל ספירו (19.06.1950, עברית); מכתב מאת פרופסור צונדק אל ספירו (24.04.1951, גרמנית); תזכיר בעניין משכורות לרופאי הסוכנות היהודית; שאלון על הטיפול המוסדי בילדים מאת השירותים הסוציאליים על יד האומות המאוחדות (01.02.1952, עברית); התכתבות בין ספירו לבין מערכת העיתון "הארץ" בעניין פרשת לורנץ (28.05.1954) 1950- 1954 A407\16