תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה קול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"קול קורא א" לכל "חובבי ציון", שחתום בידי נתן בירנבוים וראובן בריינין, בעניין הצורך בארגון ובייסוד מרכז לפעולה לאומית, שנת תרנ"ב AK54\2-1t
העתק בצילום של תעודה על נטיעת האילנות הראשונים ביער שישא לנצח את שמו של הנס בייט, ט"ו בשבט תשי"ד (מטעם הקרן הקיימת לישראל), בחתימות משה קול, חוה מיכאליס, לוטה ביט, מיכאל בייט, מרים בייט, רות בייט ואחרים (שנת 1954) A638\9-12t
"מהנרייטה סולד עד משה קול", מאמר מאת אורי קיסרי בעניין עליית הנוער (קטע העיתון "הארץ", 20.02.1959) A638\58-1t
וזר מס' 28 מאת משה קול, המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, לכל מקומות הקליטה, בעניין סטיפנדיה על שם הנס בייט ז"ל לשנת תשי"ז (ירושלים, ט"ו באלול תשט"ז - 22.08.1956) A638\9-7t
"קול קורא" להקמת בניין לצרכים ציבוריים ותרבותיים בירושלים A215\211-2t
"עוד יהיה טוב!.. 4 קולות למקהלה ולפסנתר" מאת משה ביק - תדפיס בהוצאת "תוים", חיפה, המכיל הקדשה לשלמה קודש בכתב ידו של המחבר (19.08.1947, נחתם בחיפה) A633\25-1t
מכתב מאת שר התירות משה קול אל בנימין יפה A363\42-2t
מכתב מאת משה קול, המתייחס בין היתר לזיכרונות מיום הכרזת המדינה בעת המצור בירושלים ובעניין קבלת פרס ישראל לעליית הנוער A363\9-14t
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית S75\4611-3t
גלויה ומכתב מאת משה קול A363\55-2t
מכתב מאת משה קול בענייני המפלגה הליברלית A363\13-2t
מכתב מאת משה קול אל סם סגל, כולל קטעי עיתונים בעניין הצעתו של משה קול לבטל מפלגות ציוניות בחוץ לארץ KH6\130\2t
תיאור:
"קול קורא א" לכל "חובבי ציון", שחתום בידי נתן בירנבוים וראובן בריינין, בעניין הצורך בארגון ובייסוד מרכז לפעולה לאומית, שנת תרנ"ב
סימול: AK54\2-1t
תיאור:
העתק בצילום של תעודה על נטיעת האילנות הראשונים ביער שישא לנצח את שמו של הנס בייט, ט"ו בשבט תשי"ד (מטעם הקרן הקיימת לישראל), בחתימות משה קול, חוה מיכאליס, לוטה ביט, מיכאל בייט, מרים בייט, רות בייט ואחרים (שנת 1954)
סימול: A638\9-12t
תיאור:
"מהנרייטה סולד עד משה קול", מאמר מאת אורי קיסרי בעניין עליית הנוער (קטע העיתון "הארץ", 20.02.1959)
סימול: A638\58-1t
תיאור:
וזר מס' 28 מאת משה קול, המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, לכל מקומות הקליטה, בעניין סטיפנדיה על שם הנס בייט ז"ל לשנת תשי"ז (ירושלים, ט"ו באלול תשט"ז - 22.08.1956)
סימול: A638\9-7t
תיאור:
"קול קורא" להקמת בניין לצרכים ציבוריים ותרבותיים בירושלים
סימול: A215\211-2t
תיאור:
"עוד יהיה טוב!.. 4 קולות למקהלה ולפסנתר" מאת משה ביק - תדפיס בהוצאת "תוים", חיפה, המכיל הקדשה לשלמה קודש בכתב ידו של המחבר (19.08.1947, נחתם בחיפה)
סימול: A633\25-1t
תיאור:
מכתב מאת שר התירות משה קול אל בנימין יפה
סימול: A363\42-2t
תיאור:
מכתב מאת משה קול, המתייחס בין היתר לזיכרונות מיום הכרזת המדינה בעת המצור בירושלים ובעניין קבלת פרס ישראל לעליית הנוער
סימול: A363\9-14t
תיאור:
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית
סימול: S75\4611-3t
תיאור:
גלויה ומכתב מאת משה קול
סימול: A363\55-2t
תיאור:
מכתב מאת משה קול בענייני המפלגה הליברלית
סימול: A363\13-2t
תיאור:
מכתב מאת משה קול אל סם סגל, כולל קטעי עיתונים בעניין הצעתו של משה קול לבטל מפלגות ציוניות בחוץ לארץ
סימול: KH6\130\2t
"קול קורא א" לכל "חובבי ציון", שחתום בידי נתן בירנבוים וראובן בריינין, בעניין הצורך בארגון ובייסוד מרכז לפעולה לאומית, שנת תרנ"ב
העתק בצילום של תעודה על נטיעת האילנות הראשונים ביער שישא לנצח את שמו של הנס בייט, ט"ו בשבט תשי"ד (מטעם הקרן הקיימת לישראל), בחתימות משה קול, חוה מיכאליס, לוטה ביט, מיכאל בייט, מרים בייט, רות בייט ואחרים (שנת 1954)
"מהנרייטה סולד עד משה קול", מאמר מאת אורי קיסרי בעניין עליית הנוער (קטע העיתון "הארץ", 20.02.1959)
וזר מס' 28 מאת משה קול, המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית, לכל מקומות הקליטה, בעניין סטיפנדיה על שם הנס בייט ז"ל לשנת תשי"ז (ירושלים, ט"ו באלול תשט"ז - 22.08.1956)
"קול קורא" להקמת בניין לצרכים ציבוריים ותרבותיים בירושלים
"עוד יהיה טוב!.. 4 קולות למקהלה ולפסנתר" מאת משה ביק - תדפיס בהוצאת "תוים", חיפה, המכיל הקדשה לשלמה קודש בכתב ידו של המחבר (19.08.1947, נחתם בחיפה)
מכתב מאת שר התירות משה קול אל בנימין יפה
מכתב מאת משה קול, המתייחס בין היתר לזיכרונות מיום הכרזת המדינה בעת המצור בירושלים ובעניין קבלת פרס ישראל לעליית הנוער
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית
גלויה ומכתב מאת משה קול
מכתב מאת משה קול בענייני המפלגה הליברלית
מכתב מאת משה קול אל סם סגל, כולל קטעי עיתונים בעניין הצעתו של משה קול לבטל מפלגות ציוניות בחוץ לארץ