תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה קול
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
גבעת כ"ח (קולה). מפת חלוקה לחלקות וציון מספריהם. נתוני מדידה. סימון תוואי כבישים. בטבלה: מס' חלקה וגודל שטחה S126M\10
עידן. שטחי קול אמריקה. תוכנית להגנה מפני שטפונות, חתכים. גיליון מס' 2ב S130M\2914\4
עידן. שטחי קול אמריקה. תוכנית להגנה מפני שטפונות, חתכים. גיליון מס' 2א S130M\2914\2
תיאור:
גבעת כ"ח (קולה). מפת חלוקה לחלקות וציון מספריהם. נתוני מדידה. סימון תוואי כבישים. בטבלה: מס' חלקה וגודל שטחה
סימול: S126M\10
תיאור:
עידן. שטחי קול אמריקה. תוכנית להגנה מפני שטפונות, חתכים. גיליון מס' 2ב
סימול: S130M\2914\4
תיאור:
עידן. שטחי קול אמריקה. תוכנית להגנה מפני שטפונות, חתכים. גיליון מס' 2א
סימול: S130M\2914\2
גבעת כ"ח (קולה). מפת חלוקה לחלקות וציון מספריהם. נתוני מדידה. סימון תוואי כבישים. בטבלה: מס' חלקה וגודל שטחה
עידן. שטחי קול אמריקה. תוכנית להגנה מפני שטפונות, חתכים. גיליון מס' 2ב
עידן. שטחי קול אמריקה. תוכנית להגנה מפני שטפונות, חתכים. גיליון מס' 2א