תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
A245 - שרת משה 1894- 1965 A245
S65 - לשכת משה שרת 1961- 1965 S65
CM296 1965- 1965 CM296