תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
שלט הוקרה למשה שרת שמכיל כיתוב "למר משה שרת, ראש ממשלת ישראל, בוגר הגמנסיה "הרצליה", מאחיך הצעירים, ממשיכי השלשלת במוסד היקר לך ולנו. תלמידי הגמנסיה העברית "הרצליה" TZ1\97
תבליט של מצדה, שניתן במתנה למשה שרת על ידי יהודה אלמום TZ1\93
מדליה לציון הפסטיבל השני בישראל של מוסיקה ודרמה. על המדליה ישנו כיתוב "Presented by the Prime Minister's Office, משה שרת" 1962 TZ1\83
מדליה שמכילה כיתוב "למשה שרת נבר כבודבמועדון 5 האותות, תשכ''ה". המדליה נמצאת בתוך קופסת עץ שבורה TZ1\78
אות הוקרה מאת Philip Murray Memorial Foundation למשה שרת. על החזית של המדליה חרוט דיוקנו של פיליפ מורי, תאריכים (886-1952) וחותמת "EZS". בצד האחורי חרוט הכיתוב ,In appreciation to Moshe Sharett for service to the Philip Muray Memorial Foundation, 1954". תוצרת: Metallic Art Co. NY 1954 TZ1\84
מדליה אשר הוענקה למשה שרת מאת קרן היסוד לקראת הוועידה 1960 TZ1\79