תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכירים, דו"חות, בולטינים, קטעי עיתונים בעניין פעילותה של הפדרציה הציונית בשווייצריה \ Schweizerischer Zionistenverband \ Federation des Sionistes Suisses, בדבר הוועידה ה-52 של הפדרציה שהתקיימה ב- 07-08.09.1963 בבזל; בענייני פעילות למען עליית הנוער על ידי הפדרציה ומשרד הסוכנות היהודית בשווייץ; פרסומים לזכר חיים וייצמן; בולטינים מכילים בין היתר נאומים מאת נחום גולדמן ומשה שרת 1963- 1964 A310\23
התכתבות עם ז'אק טורצ'ינר, עזרא איכילוב, ישראל גולדשטיין,יצחק זיו-אב, אורי אבנרי לאחר ראיון עם ברנשטיין ב'העולם הזה', עם חברי כנסת, מרטין לוי, יוסף תמיר, פרטיכל קרן מפעלים קונסטרוקטיביים וההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים', זלמן סוזיוב סגנו של ברנשטיין מתפטר, משה שרת, אליעזר שוסטק, שושנה פרסיץ 1953- 1954 A309\56
מכתבים אל דניאל סירקיס, ירושלים, מאת אישים ואנשים שונים, ביניהם משה שרת, משה שפירא, ישראל ריטוב, עקיבא גוברין, הרב שמואל בנימין רייך, שושנה צ'נסטוחובסקי 1952- 1963 A340\11
התכתבות בין גיורא יוספטל לבין אישים שונים בעניינים מדיניים. בין המתכתבים: דוד בן גוריון; משה שרת; ד. הכהן; דוד הורוביץ ונחום גולדמן 1956- 1960 A344\8
מכתבים וגלויות בסדר אלפביתי אל אהרון עבר-הדני מאת אנשים שונים בעניינים ספרותיים ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל: מאת יוסף אריכא, 1937; יעקב חורגין, תש"י; ירוחם פישל לחובר, תרצ"ו; חיים ליף, תשל"ו; אברהם רוזנפלד, 1972; אורי צבי גרינברג, תש"ד; נטע הרפז, 1967; יהודית הררי, תש"ז; יוסף וייץ, 1970; קדיש לוז, 1963; דב סדן, תש"ל; יוסף קלוזנר, תש"ה - תשי"א; יצחק רוקח, 1970 - 1971; משה שרת, 1962 (מסודר לפי שמות) 1930- 1972 A302\38
מכתבים וגלויות אל שושנה (רוזה) וחיים קרונגולד מאת אישים שונים, ביניהם מרים ילן שטקליס (1928), יעקב קלצקין (1929), לייב יפה (1931), נתן ביסטריצקי (1931), משה שובה (1947), גרשון סוויט (1949), גרשון אגרון (1951), צפורה ומשה שרת (1946 - 1969), משה הלוי 1928- 1969 A307\24
מכתב אישי מאת שר החוץ משה שרת אל דולה בן יהודה ויטמן בעניין אימהותיהם, 11.5.1950 1950 A43\181
התכתבות בין בנימין יפה לבין משה שרת, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, בין היתר בעניין מינויו של יפה למנהל המחלקה ליחסי-חוץ 1961- 1965 A363\27
התכתבות עם דוד בן גוריון, לוי אשכול, מרדכי ארגוב, משה שרת, אגון נשים ציוניות כלליות, התכתבות בן גוריון עם יוסף סרלין, פרטיכל הוועדה למדיניות חוץ של הסתדרות הציונים הכללים, מכתבים מי"א פליסהאואר גם בענין רפורמת המטבע בהולנד, עם אישים ישראליים י' בבלי וע' איכילוב, חברים בהסתדרות הציונים הכלליים בעניין שובו של ברנשטיין כשר המסחר והתעשיה, הסתדרות האכרים, העתק מכתב בן גוריון לישראל רוקח שר הפנים, שני גליונות של Israel News Service 1952- 1954 A309\54
שליחותו של משה שרת (שרתוק) לאירופה, ארצות הברית, קנדה, מקסיקו ואמריקה הדרומית. זכרון דברים, תכניות לביקוריו של משה שרת, דו"חות כספיים, סקירות, תזכירים, הזמנות והתכתבות (01.05.1944 - 08.11.1965) 1944- 1965 KH4\52105
עלייה והצלת יהודי הונגריה. התכתבות בין ארמין ברגי, תל אביב, לבין נציגי המחלקה המדינית ומחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, משה שרת, חיים ברלס ואליהו דובקין בעניין עלייתם של 1685 ניצולים מיהודי הונגריה לארץ ישראל - אנשי קבוצת ישראל רודולף קסטנר (פברואר - מאי 1945) 1945- 1945 A129\20
שליחותו של משה שרת (שרתוק) לארצות אירופה וניו זילנד. סקירות על ביקוריו, פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון של קרן היסוד בירושלים, זכרון דברים, רשימות שמיות, דו"חות, חשבונות, אישורים, הודעות מודפסות, הזמנות, כרטיסי ביקור, קטעי עיתונים והתכתבות (28.08.1956 - 30.12.1959) 1956- 1959 KH4\52106