תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"שנה למות אורי אביגד ז"ל", קטעים מדברי משה שרת, גולדה מאירסון, חיים בן אשר, מאיר גבעתי, אליעזר רגב. בצירוף שיר בחתימת "יוסף" (יוסף ישובי[?]) "אלון נפל" וקטעי יומנו של אורי (תדפיס, 5 עמ') A638\9-8t
מכתב מאת משה שרת למקפרסון ( Macpherson), המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הבריטי, בעניין מעורבותה של איטליה הפשיסטית במלחמת העולם A116\78\2-1t
תעודת הרשמה של משה שרת בספר הזהב של קרן קימת לישראל בעת ביקורו בסו פאולו A245\811-1t
תעודת הרשמה של משה שרת בספר הזהב של קרן קימת לישראל בעת ביקורו בריו דה ז'נרו A245\811-2t
תעודת הוקרה שהוענקה למשה שרת מנשיא חוף השנהב בטקס כינון היחסים הדיפלומטיים הרשמיים בין מדינת ישראל לחוף השנהב A245\813-1t
מכתב מאת שר החוץ משה שרת אל מרטין מרדכי בובר בירושלים בעניינים מדיניים (הקריה, י"ד בחשון תש"י - 06.11.1949) A70\46-1t
מכתב מאת משה שרת, ירושלים, אל יוסף פרנקל, לונדון, בדבר מאמרו של פרנקל "Lucien Wolf and Theodor Herzl" A384\1-3t
מכתב מאת ראש הממשלה משה שרת A215\126-1t
מכתב מאת צפורה שרתוק [שרת] בעניין ביקורה במחנה הילדים בטהרן ["ילדי טהרן"] A215\158-6
העתק מכתב מאת נחום תשבי אל משה שרת בעניין הסכסוך בין היהודים לערבים והצעתו לחילופי אוכלוסין ויצירת פדרציה שמית או פן-ערבית S8\2038\4-5t
מכתב מאת ליאו כהן אל משה שרת בעניין תכניתו למדינה יהודית בארץ ישראל, 1938 (העתק בהדפסת צילום) A312\24-2t
מכתב מאת משה שרתוק (שרת) אל פרץ ברנשטיין בעניין מאמר של האחרון בעיתון הבוקר בדבר התנגדותו להצעת החלוקה וכן תשובתו של ברנשטיין למשה שרתוק (שרת) A309\37-1t
תיאור:
"שנה למות אורי אביגד ז"ל", קטעים מדברי משה שרת, גולדה מאירסון, חיים בן אשר, מאיר גבעתי, אליעזר רגב. בצירוף שיר בחתימת "יוסף" (יוסף ישובי[?]) "אלון נפל" וקטעי יומנו של אורי (תדפיס, 5 עמ')
סימול: A638\9-8t
תיאור:
מכתב מאת משה שרת למקפרסון ( Macpherson), המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הבריטי, בעניין מעורבותה של איטליה הפשיסטית במלחמת העולם
סימול: A116\78\2-1t
תיאור:
תעודת הרשמה של משה שרת בספר הזהב של קרן קימת לישראל בעת ביקורו בסו פאולו
סימול: A245\811-1t
תיאור:
תעודת הרשמה של משה שרת בספר הזהב של קרן קימת לישראל בעת ביקורו בריו דה ז'נרו
סימול: A245\811-2t
תיאור:
תעודת הוקרה שהוענקה למשה שרת מנשיא חוף השנהב בטקס כינון היחסים הדיפלומטיים הרשמיים בין מדינת ישראל לחוף השנהב
סימול: A245\813-1t
תיאור:
מכתב מאת שר החוץ משה שרת אל מרטין מרדכי בובר בירושלים בעניינים מדיניים (הקריה, י"ד בחשון תש"י - 06.11.1949)
סימול: A70\46-1t
תיאור:
מכתב מאת משה שרת, ירושלים, אל יוסף פרנקל, לונדון, בדבר מאמרו של פרנקל "Lucien Wolf and Theodor Herzl"
סימול: A384\1-3t
תיאור:
מכתב מאת ראש הממשלה משה שרת
סימול: A215\126-1t
תיאור:
מכתב מאת צפורה שרתוק [שרת] בעניין ביקורה במחנה הילדים בטהרן ["ילדי טהרן"]
סימול: A215\158-6
תיאור:
העתק מכתב מאת נחום תשבי אל משה שרת בעניין הסכסוך בין היהודים לערבים והצעתו לחילופי אוכלוסין ויצירת פדרציה שמית או פן-ערבית
סימול: S8\2038\4-5t
תיאור:
מכתב מאת ליאו כהן אל משה שרת בעניין תכניתו למדינה יהודית בארץ ישראל, 1938 (העתק בהדפסת צילום)
סימול: A312\24-2t
תיאור:
מכתב מאת משה שרתוק (שרת) אל פרץ ברנשטיין בעניין מאמר של האחרון בעיתון הבוקר בדבר התנגדותו להצעת החלוקה וכן תשובתו של ברנשטיין למשה שרתוק (שרת)
סימול: A309\37-1t
"שנה למות אורי אביגד ז"ל", קטעים מדברי משה שרת, גולדה מאירסון, חיים בן אשר, מאיר גבעתי, אליעזר רגב. בצירוף שיר בחתימת "יוסף" (יוסף ישובי[?]) "אלון נפל" וקטעי יומנו של אורי (תדפיס, 5 עמ')
מכתב מאת משה שרת למקפרסון ( Macpherson), המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הבריטי, בעניין מעורבותה של איטליה הפשיסטית במלחמת העולם
תעודת הרשמה של משה שרת בספר הזהב של קרן קימת לישראל בעת ביקורו בסו פאולו
תעודת הרשמה של משה שרת בספר הזהב של קרן קימת לישראל בעת ביקורו בריו דה ז'נרו
תעודת הוקרה שהוענקה למשה שרת מנשיא חוף השנהב בטקס כינון היחסים הדיפלומטיים הרשמיים בין מדינת ישראל לחוף השנהב
מכתב מאת שר החוץ משה שרת אל מרטין מרדכי בובר בירושלים בעניינים מדיניים (הקריה, י"ד בחשון תש"י - 06.11.1949)
מכתב מאת משה שרת, ירושלים, אל יוסף פרנקל, לונדון, בדבר מאמרו של פרנקל "Lucien Wolf and Theodor Herzl"
מכתב מאת ראש הממשלה משה שרת
מכתב מאת צפורה שרתוק [שרת] בעניין ביקורה במחנה הילדים בטהרן ["ילדי טהרן"]
העתק מכתב מאת נחום תשבי אל משה שרת בעניין הסכסוך בין היהודים לערבים והצעתו לחילופי אוכלוסין ויצירת פדרציה שמית או פן-ערבית
מכתב מאת ליאו כהן אל משה שרת בעניין תכניתו למדינה יהודית בארץ ישראל, 1938 (העתק בהדפסת צילום)
מכתב מאת משה שרתוק (שרת) אל פרץ ברנשטיין בעניין מאמר של האחרון בעיתון הבוקר בדבר התנגדותו להצעת החלוקה וכן תשובתו של ברנשטיין למשה שרתוק (שרת)