תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דברים מאת משה שרת על אודות אריה לייב יפה A363\27-3t
הזמנה מאת ראש העיר מרדכי איש שלום לטקס הענקת תואר אזרח כבוד של ירושלים למשה שרת A363\27-1t
מכתב מאת משה שרתוק (שרת) אל פרץ ברנשטיין בעניין מאמר של האחרון בעיתון הבוקר בדבר התנגדותו להצעת החלוקה וכן תשובתו של ברנשטיין למשה שרתוק (שרת) A309\37-1t
מכתב המלצה מאת ח. לבנון, ראש המחלקה ליחסי-חוץ, אל משה שרת בעניין המלצה למנות את בנימין יפה למנהל המחלקה A363\27-2t
הזמנה לעצרת זכרון במלאת שלושים לפטירתו של משה שרת A363\27-4t
העתק מכתב מאת אריה לייב לויטרבך אל משה שרת, יושב ראש ההנהלה הציונית, ירושלים, בעניין החלטת ממשלת ישראל בדבר העלאת עצמות דוד וולפסון (26.05.1964) A166\59-4t
מכתב של משה שרת לבן אשר A292\19-t3
מכתב של משה שרת לבן אשר A292\19-t4
נאום משה שרת למרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל A292\19-1t
מכתב הערכה מאת שר החוץ משה שרת אל מינה בן-צבי כנציגת ישראל בכנס האחרון של הוועידה למעמד האישה שליד האומות המאוחדות בג'נבה A581\121-1t
תולדות חיים ופרטים אישיים "פרשת חיי" אשר צורפו בשעתם למכתב מאת שמואל ייבין אל משה שרתוק [שרת] ואליהו אפשטיין A332\6-2t
מכתב מאת יגאל גלובניה, רכז המכון לחינוך תנועתי על שם משה שרת, תל אביב, אל נורה אביעד, מנהלת מחלקת קרן היסוד לאמריקה הלטינית, ירושלים, בעניין שיתוף פעולה והשתתפות במפעלי הסמינרים של קרן היסוד (11.01.1971) KH4\52445-1t
תיאור:
דברים מאת משה שרת על אודות אריה לייב יפה
סימול: A363\27-3t
תיאור:
הזמנה מאת ראש העיר מרדכי איש שלום לטקס הענקת תואר אזרח כבוד של ירושלים למשה שרת
סימול: A363\27-1t
תיאור:
מכתב מאת משה שרתוק (שרת) אל פרץ ברנשטיין בעניין מאמר של האחרון בעיתון הבוקר בדבר התנגדותו להצעת החלוקה וכן תשובתו של ברנשטיין למשה שרתוק (שרת)
סימול: A309\37-1t
תיאור:
מכתב המלצה מאת ח. לבנון, ראש המחלקה ליחסי-חוץ, אל משה שרת בעניין המלצה למנות את בנימין יפה למנהל המחלקה
סימול: A363\27-2t
תיאור:
הזמנה לעצרת זכרון במלאת שלושים לפטירתו של משה שרת
סימול: A363\27-4t
תיאור:
העתק מכתב מאת אריה לייב לויטרבך אל משה שרת, יושב ראש ההנהלה הציונית, ירושלים, בעניין החלטת ממשלת ישראל בדבר העלאת עצמות דוד וולפסון (26.05.1964)
סימול: A166\59-4t
תיאור:
מכתב של משה שרת לבן אשר
סימול: A292\19-t3
תיאור:
מכתב של משה שרת לבן אשר
סימול: A292\19-t4
תיאור:
נאום משה שרת למרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל
סימול: A292\19-1t
תיאור:
מכתב הערכה מאת שר החוץ משה שרת אל מינה בן-צבי כנציגת ישראל בכנס האחרון של הוועידה למעמד האישה שליד האומות המאוחדות בג'נבה
סימול: A581\121-1t
תיאור:
תולדות חיים ופרטים אישיים "פרשת חיי" אשר צורפו בשעתם למכתב מאת שמואל ייבין אל משה שרתוק [שרת] ואליהו אפשטיין
סימול: A332\6-2t
תיאור:
מכתב מאת יגאל גלובניה, רכז המכון לחינוך תנועתי על שם משה שרת, תל אביב, אל נורה אביעד, מנהלת מחלקת קרן היסוד לאמריקה הלטינית, ירושלים, בעניין שיתוף פעולה והשתתפות במפעלי הסמינרים של קרן היסוד (11.01.1971)
סימול: KH4\52445-1t
דברים מאת משה שרת על אודות אריה לייב יפה
הזמנה מאת ראש העיר מרדכי איש שלום לטקס הענקת תואר אזרח כבוד של ירושלים למשה שרת
מכתב מאת משה שרתוק (שרת) אל פרץ ברנשטיין בעניין מאמר של האחרון בעיתון הבוקר בדבר התנגדותו להצעת החלוקה וכן תשובתו של ברנשטיין למשה שרתוק (שרת)
מכתב המלצה מאת ח. לבנון, ראש המחלקה ליחסי-חוץ, אל משה שרת בעניין המלצה למנות את בנימין יפה למנהל המחלקה
הזמנה לעצרת זכרון במלאת שלושים לפטירתו של משה שרת
העתק מכתב מאת אריה לייב לויטרבך אל משה שרת, יושב ראש ההנהלה הציונית, ירושלים, בעניין החלטת ממשלת ישראל בדבר העלאת עצמות דוד וולפסון (26.05.1964)
מכתב של משה שרת לבן אשר
מכתב של משה שרת לבן אשר
נאום משה שרת למרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל
מכתב הערכה מאת שר החוץ משה שרת אל מינה בן-צבי כנציגת ישראל בכנס האחרון של הוועידה למעמד האישה שליד האומות המאוחדות בג'נבה
תולדות חיים ופרטים אישיים "פרשת חיי" אשר צורפו בשעתם למכתב מאת שמואל ייבין אל משה שרתוק [שרת] ואליהו אפשטיין
מכתב מאת יגאל גלובניה, רכז המכון לחינוך תנועתי על שם משה שרת, תל אביב, אל נורה אביעד, מנהלת מחלקת קרן היסוד לאמריקה הלטינית, ירושלים, בעניין שיתוף פעולה והשתתפות במפעלי הסמינרים של קרן היסוד (11.01.1971)