תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בבית ראש הסוכנות היהודית, משה שרת. הזוג שרת ובמרכז התמונה אאוגן גרסטנמאייר. 1962 PHAL\1611459
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בבית ראש הסוכנות היהודית משה שרת; עם ציפורה שרת 1962 PHAL\1611458
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בסוכנות היהודית- שיחה עם משה שרת והאורח . 1962 PHAL\1611455
ראשון - לציון. חגיגות היובל למושבה. משה שרתוק (שרת) נואם. 1942 PHKH\1265111
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל השקת המגבית הישראלית המגבית הישראלית המאוחדת 11.3.1959. בתצלום משה שרת עם יוסף לינטוו, גב' לינטון ואחרים 1959 PHAL\1610432
קטע של עיתון, "זה יעלה לנו לא מעט" ראיון עם משה שרת, שר החוץ הישראלי לשעבר. בתצלום: משה שרת שר החוץ הישראלי לשעבר, בהגיעו לשקלוטן, 11.3.1959. לידו אשת שגריר ישראל בשווייץ י. לינטון (בהמשך קטעי עיתונים בגרמנית ובצרפתית - רשימות וראיונות עם משה שרת לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת בשווייץ) 1959 PHAL\1610439
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום משה שרת ויוסף לינטון 1959 PHAL\1610430
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959, בתצלום משה שרת, יוסף לינטון ואחרים 1959 PHAL\1610429
אורון אישים : משה שרת , 1936 . 1936 PHO\1390355
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום משה שרת עם יוסף לינטון וגב' לנטון 1959 PHAL\1610433
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, רגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום: משה שרת, גב' לינטון יוסף לינטון ואחרים 1959 PHAL\1610431
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). ביקור בבית ראש הסוכנות היהודית משה שרת. אאוגן גרסטנמאייר כותב בספר האורחים. 1962 PHAL\1611461
תיאור:
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בבית ראש הסוכנות היהודית, משה שרת. הזוג שרת ובמרכז התמונה אאוגן גרסטנמאייר.
שנה: 1962 סימול: PHAL\1611459
תיאור:
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בבית ראש הסוכנות היהודית משה שרת; עם ציפורה שרת
שנה: 1962 סימול: PHAL\1611458
תיאור:
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בסוכנות היהודית- שיחה עם משה שרת והאורח .
שנה: 1962 סימול: PHAL\1611455
תיאור:
ראשון - לציון. חגיגות היובל למושבה. משה שרתוק (שרת) נואם.
שנה: 1942 סימול: PHKH\1265111
תיאור:
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל השקת המגבית הישראלית המגבית הישראלית המאוחדת 11.3.1959. בתצלום משה שרת עם יוסף לינטוו, גב' לינטון ואחרים
שנה: 1959 סימול: PHAL\1610432
תיאור:
קטע של עיתון, "זה יעלה לנו לא מעט" ראיון עם משה שרת, שר החוץ הישראלי לשעבר. בתצלום: משה שרת שר החוץ הישראלי לשעבר, בהגיעו לשקלוטן, 11.3.1959. לידו אשת שגריר ישראל בשווייץ י. לינטון (בהמשך קטעי עיתונים בגרמנית ובצרפתית - רשימות וראיונות עם משה שרת לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת בשווייץ)
שנה: 1959 סימול: PHAL\1610439
תיאור:
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום משה שרת ויוסף לינטון
שנה: 1959 סימול: PHAL\1610430
תיאור:
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959, בתצלום משה שרת, יוסף לינטון ואחרים
שנה: 1959 סימול: PHAL\1610429
תיאור:
אורון אישים : משה שרת , 1936 .
שנה: 1936 סימול: PHO\1390355
תיאור:
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום משה שרת עם יוסף לינטון וגב' לנטון
שנה: 1959 סימול: PHAL\1610433
תיאור:
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, רגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום: משה שרת, גב' לינטון יוסף לינטון ואחרים
שנה: 1959 סימול: PHAL\1610431
תיאור:
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). ביקור בבית ראש הסוכנות היהודית משה שרת. אאוגן גרסטנמאייר כותב בספר האורחים.
שנה: 1962 סימול: PHAL\1611461
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בבית ראש הסוכנות היהודית, משה שרת. הזוג שרת ובמרכז התמונה אאוגן גרסטנמאייר.
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בבית ראש הסוכנות היהודית משה שרת; עם ציפורה שרת
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). בסוכנות היהודית- שיחה עם משה שרת והאורח .
ראשון - לציון. חגיגות היובל למושבה. משה שרתוק (שרת) נואם.
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל השקת המגבית הישראלית המגבית הישראלית המאוחדת 11.3.1959. בתצלום משה שרת עם יוסף לינטוו, גב' לינטון ואחרים
קטע של עיתון, "זה יעלה לנו לא מעט" ראיון עם משה שרת, שר החוץ הישראלי לשעבר. בתצלום: משה שרת שר החוץ הישראלי לשעבר, בהגיעו לשקלוטן, 11.3.1959. לידו אשת שגריר ישראל בשווייץ י. לינטון (בהמשך קטעי עיתונים בגרמנית ובצרפתית - רשימות וראיונות עם משה שרת לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת בשווייץ)
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום משה שרת ויוסף לינטון
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959, בתצלום משה שרת, יוסף לינטון ואחרים
אורון אישים : משה שרת , 1936 .
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, לרגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום משה שרת עם יוסף לינטון וגב' לנטון
משה שרת, שר החוץ וראש ממשלת ישראל לשעבר, בציריך, רגל פתיחת המגבית הישראלית המאוחדת, 11.3.1959. בתצלום: משה שרת, גב' לינטון יוסף לינטון ואחרים
ביקורו של נשיא הבונדסטאג הגרמני, אאוגן גרסטנמאייר, בירושלים, 20-21.11.62 (מארכיון משה שרת). ביקור בבית ראש הסוכנות היהודית משה שרת. אאוגן גרסטנמאייר כותב בספר האורחים.