תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
משה שרת :דבר דבור. דברים שבעל-פה בזירות פנים וחוץ, 1950 שרת, יעקב ; שרת, רינה עורכים BK\75743
יומן אישי שרת, משה BK\52642
הנחלת הלשון העברית קמרט, מרדכי BK\52357
שרש בסלעים גולני - בן-ברק, מכבית BK\52308
The Story of Eliahu Navot BK\52313
מזלטופול ועד גבעתיים גולדשטיין, שלמה BK\51753
משה שרת, אזרח כבוד של ירושלים הבירה איש-שלום, מרדכי; אשכול, לוי; גולדמן, נחום ואחרים BK\39949
{כתבים - כרך א; {חקרי הלכה ופרקי הסתכלות זסלנסקי, אהרן יצחק BK\51948
משה שרת , דבר דבור ,ב' : דברים שבעל=פה בזירות פנים וחוץ, 1949 שרת יעקב, שרת ורנה, עורכים BK\74672\2
יומנים כהיסטוריוגרפיה ציונית שאלתיאל, אלי BK\39738
יומן מדיני שרת, משה BK\75470
המאבק המדיני בסוף ימי המנדט לאור דמותו של משה שרת ויץ, יחיעם BK\39487\ג