תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משה שרת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
Entrevistas y Platicas BK\53120
יומן אישי שרת, משה BK\52642
משה שרת :דבר דבור. דברים שבעל-פה בזירות פנים וחוץ, 1950 שרת, יעקב ; שרת, רינה עורכים BK\75743
אלבום העמק תתלמי, אפרים BK\53121\ג
כפר הישוב המוסיאון למסים BK\53128
הגות ודמות הלמן, יום טוב BK\53124
הנחלת הלשון העברית קמרט, מרדכי BK\52357
שרש בסלעים גולני - בן-ברק, מכבית BK\52308
The Story of Eliahu Navot BK\52313
מזלטופול ועד גבעתיים גולדשטיין, שלמה BK\51753
{כתבים - כרך א; {חקרי הלכה ופרקי הסתכלות זסלנסקי, אהרן יצחק BK\51948
יומן מדיני שרת, משה BK\75470