תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משמר העם
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"רשיון מעבר חד פעמי מירושלים לתל-אביב" מאת המושל הצבאי בירושלים, משמר העם, מחלקת הנסיעות אל ניסן כהן A128\32-2t
"שנה למשמר העם, ירושלים". חוברת, דפוס קואופרטיבי "רונלד", ירושלים, שנת תש"ט (קובץ מאמרים וסקירות, 64 עמ') A476\137-11t
תעודה כאות הוקרה "עבור עבודה מסורה ונאמנה במשמר העם בימי המאבק למען ירושלים" על שם יעקב צור (צ'רנוביץ), בחתימת פקסימיליה של דב רוזן בשם המפקדה הראשית של "משמר העם" (ירושלים, ניסן תש"ט) A326\1-6t
תעודת הוקרה על פעילותה של דינה בלום ב"משמר העם", תשכ"ד A423\73-2t
חוברת "שנה למשמר העם ירושלים", תש"ט J3\156-1t
תגים וכרזה של משמר העם J3\180-1t
פקודות יום של מפקד משמר העם J3\172-1t
סקירה על פעולות משמר העם לפי מבנהו J3\177-1t
תוכנית הדרכה של השירותים הלאומיים למשמר העם J1\6359-1t
מודעה של "משמר העם" עם פרטי כתובות וטלפונים של שירותים חיוניים DD1\2832-1t
מודעה בעניין שידורי "קול צבא השחרור ומשמר העם" S37\1765-1t
מודעה לציון מקום תחנת רישום ל"משמר העם" DD1\2832-2t
תיאור:
"רשיון מעבר חד פעמי מירושלים לתל-אביב" מאת המושל הצבאי בירושלים, משמר העם, מחלקת הנסיעות אל ניסן כהן
סימול: A128\32-2t
תיאור:
"שנה למשמר העם, ירושלים". חוברת, דפוס קואופרטיבי "רונלד", ירושלים, שנת תש"ט (קובץ מאמרים וסקירות, 64 עמ')
סימול: A476\137-11t
תיאור:
תעודה כאות הוקרה "עבור עבודה מסורה ונאמנה במשמר העם בימי המאבק למען ירושלים" על שם יעקב צור (צ'רנוביץ), בחתימת פקסימיליה של דב רוזן בשם המפקדה הראשית של "משמר העם" (ירושלים, ניסן תש"ט)
סימול: A326\1-6t
תיאור:
תעודת הוקרה על פעילותה של דינה בלום ב"משמר העם", תשכ"ד
סימול: A423\73-2t
תיאור:
חוברת "שנה למשמר העם ירושלים", תש"ט
סימול: J3\156-1t
תיאור:
תגים וכרזה של משמר העם
סימול: J3\180-1t
תיאור:
פקודות יום של מפקד משמר העם
סימול: J3\172-1t
תיאור:
סקירה על פעולות משמר העם לפי מבנהו
סימול: J3\177-1t
תיאור:
תוכנית הדרכה של השירותים הלאומיים למשמר העם
סימול: J1\6359-1t
תיאור:
מודעה של "משמר העם" עם פרטי כתובות וטלפונים של שירותים חיוניים
סימול: DD1\2832-1t
תיאור:
מודעה בעניין שידורי "קול צבא השחרור ומשמר העם"
סימול: S37\1765-1t
תיאור:
מודעה לציון מקום תחנת רישום ל"משמר העם"
סימול: DD1\2832-2t
"רשיון מעבר חד פעמי מירושלים לתל-אביב" מאת המושל הצבאי בירושלים, משמר העם, מחלקת הנסיעות אל ניסן כהן
"שנה למשמר העם, ירושלים". חוברת, דפוס קואופרטיבי "רונלד", ירושלים, שנת תש"ט (קובץ מאמרים וסקירות, 64 עמ')
תעודה כאות הוקרה "עבור עבודה מסורה ונאמנה במשמר העם בימי המאבק למען ירושלים" על שם יעקב צור (צ'רנוביץ), בחתימת פקסימיליה של דב רוזן בשם המפקדה הראשית של "משמר העם" (ירושלים, ניסן תש"ט)
תעודת הוקרה על פעילותה של דינה בלום ב"משמר העם", תשכ"ד
חוברת "שנה למשמר העם ירושלים", תש"ט
תגים וכרזה של משמר העם
פקודות יום של מפקד משמר העם
סקירה על פעולות משמר העם לפי מבנהו
תוכנית הדרכה של השירותים הלאומיים למשמר העם
מודעה של "משמר העם" עם פרטי כתובות וטלפונים של שירותים חיוניים
מודעה בעניין שידורי "קול צבא השחרור ומשמר העם"
מודעה לציון מקום תחנת רישום ל"משמר העם"