תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משמר העם
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תעודה כאות הוקרה "עבור עבודה מסורה ונאמנה במשמר העם בימי המאבק למען ירושלים" על שם יעקב צור (צ'רנוביץ), בחתימת פקסימיליה של דב רוזן בשם המפקדה הראשית של "משמר העם" (ירושלים, ניסן תש"ט) A326\1-6t
תעודת הוקרה על פעילותה של דינה בלום ב"משמר העם", תשכ"ד A423\73-2t
תגים וכרזה של משמר העם J3\180-1t
פקודות יום של מפקד משמר העם J3\172-1t
חוברת "שנה למשמר העם ירושלים", תש"ט J3\156-1t
סקירה על פעולות משמר העם לפי מבנהו J3\177-1t
מודעה של "משמר העם" עם פרטי כתובות וטלפונים של שירותים חיוניים DD1\2832-1t
תוכנית הדרכה של השירותים הלאומיים למשמר העם J1\6359-1t
מודעה בעניין שידורי "קול צבא השחרור ומשמר העם" S37\1765-1t
מודעה לציון מקום תחנת רישום ל"משמר העם" DD1\2832-2t
פקודה מס' 37 של מטה המשמר האזרחי J3\174-1t
מפת תל אביב וסביבתה J3\109-1t
תיאור:
תעודה כאות הוקרה "עבור עבודה מסורה ונאמנה במשמר העם בימי המאבק למען ירושלים" על שם יעקב צור (צ'רנוביץ), בחתימת פקסימיליה של דב רוזן בשם המפקדה הראשית של "משמר העם" (ירושלים, ניסן תש"ט)
סימול: A326\1-6t
תיאור:
תעודת הוקרה על פעילותה של דינה בלום ב"משמר העם", תשכ"ד
סימול: A423\73-2t
תיאור:
תגים וכרזה של משמר העם
סימול: J3\180-1t
תיאור:
פקודות יום של מפקד משמר העם
סימול: J3\172-1t
תיאור:
חוברת "שנה למשמר העם ירושלים", תש"ט
סימול: J3\156-1t
תיאור:
סקירה על פעולות משמר העם לפי מבנהו
סימול: J3\177-1t
תיאור:
מודעה של "משמר העם" עם פרטי כתובות וטלפונים של שירותים חיוניים
סימול: DD1\2832-1t
תיאור:
תוכנית הדרכה של השירותים הלאומיים למשמר העם
סימול: J1\6359-1t
תיאור:
מודעה בעניין שידורי "קול צבא השחרור ומשמר העם"
סימול: S37\1765-1t
תיאור:
מודעה לציון מקום תחנת רישום ל"משמר העם"
סימול: DD1\2832-2t
תיאור:
פקודה מס' 37 של מטה המשמר האזרחי
סימול: J3\174-1t
תיאור:
מפת תל אביב וסביבתה
סימול: J3\109-1t
תעודה כאות הוקרה "עבור עבודה מסורה ונאמנה במשמר העם בימי המאבק למען ירושלים" על שם יעקב צור (צ'רנוביץ), בחתימת פקסימיליה של דב רוזן בשם המפקדה הראשית של "משמר העם" (ירושלים, ניסן תש"ט)
תעודת הוקרה על פעילותה של דינה בלום ב"משמר העם", תשכ"ד
תגים וכרזה של משמר העם
פקודות יום של מפקד משמר העם
חוברת "שנה למשמר העם ירושלים", תש"ט
סקירה על פעולות משמר העם לפי מבנהו
מודעה של "משמר העם" עם פרטי כתובות וטלפונים של שירותים חיוניים
תוכנית הדרכה של השירותים הלאומיים למשמר העם
מודעה בעניין שידורי "קול צבא השחרור ומשמר העם"
מודעה לציון מקום תחנת רישום ל"משמר העם"
פקודה מס' 37 של מטה המשמר האזרחי
מפת תל אביב וסביבתה