תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך משמר העם
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
כרוז מאת כנסת ישראל, ועד הקהילה העברית ירושלים ומשמר העם בעניין גיוס יהודי ויהודיות העיר למשמר העם כולל רשימת תחנות התייצבות KH4\6148-1kru
גיוס. ירושלים. התגייסו למשמר העם! פנייה אל הציבור הספרדי ובני עדות המזרח להתגייס למשמר העם מטעם ועד העדה הספרדית KRU\10395
ירושלים. הרצאה: ירושלים במאה השנים האחרונות, מאת יצחק בן - צבי. מטעם משמר העם ירושלים. אולם בית העם KRU\9563
אישים. כצנלסון ברל. צילום פורטרט של ברל כצנלסון וציטוטים מתוך דבריו מלווים באיורים. במלאת עשרים שנה למותו. כתל ההסתדרות - עלון קיר העוסק בפועלו ובמשנתו של ברל כצנלסון. KRA\956
תרבות. לוח זמנים של אירועים: קונצרט, מופע תיאטרון ומחול מטעם ועד הקהלה העברית ומרכז "משמר העם". אולמות שונים, ירושלים KRU\3387
תרבות. שבוע ירושלים הלוחמת. מופעי מוסיקה ומחול בירושלים מטעם משמר העם וצבא ההגנה (מחת"ר) KRU\2218
ביטחון והגנה. משמר העם. בשעת בהלה זכור ושמור! כללי התנהגות בשעת סכנה KRU\2298
ביטחון והגנה. משמר העם. הנחיות לציבור על כללי ההתנהגות בזמן ההפגזות על ירושלים KRU\897
תנועות נוער. משמרות אליצור. הנוער הדתי למגן על הדגל מתייצב ומתגייס לשרות העם בהתאם לצו המוסדות העליונים. הנוער הדתית ערובה לצביון דתי והנוער הדתי - החלץ להתגשמות חזון דורות KRU\12149
תקנות שעת חירום. האפלה. מודעה הקוראת להקפיד על ההאפלה (ללא איור גרפי) KRA\3160
ארץ ישראל. קריאה ליהודי חיפה! להישמע להוראות סדרני "משמר העם", לא לפלוש לבתי זרים בין של יהודים ובין של ערבים, משמעת - היא צו השעה! KRU\5075
גיוס. ירושלים. קריאה אל ההמונים החרדים להתייצב בתחנות משמר העם ואיסור על התייצבות בנות KRU\8071
תיאור:
כרוז מאת כנסת ישראל, ועד הקהילה העברית ירושלים ומשמר העם בעניין גיוס יהודי ויהודיות העיר למשמר העם כולל רשימת תחנות התייצבות
סימול: KH4\6148-1kru
תיאור:
גיוס. ירושלים. התגייסו למשמר העם! פנייה אל הציבור הספרדי ובני עדות המזרח להתגייס למשמר העם מטעם ועד העדה הספרדית
סימול: KRU\10395
תיאור:
ירושלים. הרצאה: ירושלים במאה השנים האחרונות, מאת יצחק בן - צבי. מטעם משמר העם ירושלים. אולם בית העם
סימול: KRU\9563
תיאור:
אישים. כצנלסון ברל. צילום פורטרט של ברל כצנלסון וציטוטים מתוך דבריו מלווים באיורים. במלאת עשרים שנה למותו. כתל ההסתדרות - עלון קיר העוסק בפועלו ובמשנתו של ברל כצנלסון.
סימול: KRA\956
תיאור:
תרבות. לוח זמנים של אירועים: קונצרט, מופע תיאטרון ומחול מטעם ועד הקהלה העברית ומרכז "משמר העם". אולמות שונים, ירושלים
סימול: KRU\3387
תיאור:
תרבות. שבוע ירושלים הלוחמת. מופעי מוסיקה ומחול בירושלים מטעם משמר העם וצבא ההגנה (מחת"ר)
סימול: KRU\2218
תיאור:
ביטחון והגנה. משמר העם. בשעת בהלה זכור ושמור! כללי התנהגות בשעת סכנה
סימול: KRU\2298
תיאור:
ביטחון והגנה. משמר העם. הנחיות לציבור על כללי ההתנהגות בזמן ההפגזות על ירושלים
סימול: KRU\897
תיאור:
תנועות נוער. משמרות אליצור. הנוער הדתי למגן על הדגל מתייצב ומתגייס לשרות העם בהתאם לצו המוסדות העליונים. הנוער הדתית ערובה לצביון דתי והנוער הדתי - החלץ להתגשמות חזון דורות
סימול: KRU\12149
תיאור:
תקנות שעת חירום. האפלה. מודעה הקוראת להקפיד על ההאפלה (ללא איור גרפי)
סימול: KRA\3160
תיאור:
ארץ ישראל. קריאה ליהודי חיפה! להישמע להוראות סדרני "משמר העם", לא לפלוש לבתי זרים בין של יהודים ובין של ערבים, משמעת - היא צו השעה!
סימול: KRU\5075
תיאור:
גיוס. ירושלים. קריאה אל ההמונים החרדים להתייצב בתחנות משמר העם ואיסור על התייצבות בנות
סימול: KRU\8071
כרוז מאת כנסת ישראל, ועד הקהילה העברית ירושלים ומשמר העם בעניין גיוס יהודי ויהודיות העיר למשמר העם כולל רשימת תחנות התייצבות
גיוס. ירושלים. התגייסו למשמר העם! פנייה אל הציבור הספרדי ובני עדות המזרח להתגייס למשמר העם מטעם ועד העדה הספרדית
ירושלים. הרצאה: ירושלים במאה השנים האחרונות, מאת יצחק בן - צבי. מטעם משמר העם ירושלים. אולם בית העם
אישים. כצנלסון ברל. צילום פורטרט של ברל כצנלסון וציטוטים מתוך דבריו מלווים באיורים. במלאת עשרים שנה למותו. כתל ההסתדרות - עלון קיר העוסק בפועלו ובמשנתו של ברל כצנלסון.
תרבות. לוח זמנים של אירועים: קונצרט, מופע תיאטרון ומחול מטעם ועד הקהלה העברית ומרכז "משמר העם". אולמות שונים, ירושלים
תרבות. שבוע ירושלים הלוחמת. מופעי מוסיקה ומחול בירושלים מטעם משמר העם וצבא ההגנה (מחת"ר)
ביטחון והגנה. משמר העם. בשעת בהלה זכור ושמור! כללי התנהגות בשעת סכנה
ביטחון והגנה. משמר העם. הנחיות לציבור על כללי ההתנהגות בזמן ההפגזות על ירושלים
תנועות נוער. משמרות אליצור. הנוער הדתי למגן על הדגל מתייצב ומתגייס לשרות העם בהתאם לצו המוסדות העליונים. הנוער הדתית ערובה לצביון דתי והנוער הדתי - החלץ להתגשמות חזון דורות
תקנות שעת חירום. האפלה. מודעה הקוראת להקפיד על ההאפלה (ללא איור גרפי)
ארץ ישראל. קריאה ליהודי חיפה! להישמע להוראות סדרני "משמר העם", לא לפלוש לבתי זרים בין של יהודים ובין של ערבים, משמעת - היא צו השעה!
גיוס. ירושלים. קריאה אל ההמונים החרדים להתייצב בתחנות משמר העם ואיסור על התייצבות בנות