תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נהלל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתק פסק הדין בתביעה של קרן קיימת לישראל, קרן היסוד ואליהו דיין נגד משה דיין וועד כפר נהלל S80\42-3t
סקירה והתכתבות בעניין רכישת קרקעות לצורך הקמת ייסוד נהלל S19\12\1-4t
סקירה מאת האגרונום ח. [?] פיימי על מצב המושבים נהלל, מרחביה וכפר חטין S19\5\2-1t
ברכה לשנה חדשה מאת "הנול", אגודה הדדית, ג'דה - נהלל, אל ישעיהו הורוויץ, ירושלים (ז' תשרי תש"ד) A154\17-3t
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-102
שאלון על שם ובמן ישבעם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-96
שאלון על שם ממאן אליהו (שנת לידה: 1901, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-92
שאלון על שם סגל צבי (שנת לידה: 1921, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-88
שאלון על שם וולף שמואל (שנת לידה: 1913, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-90
שאלון על שם גרינקר יצחק (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-104
שאלון על שם ינאי יהודית (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1916), נהלל S90\2322-81
שאלון על שם קורוביקר-ולצר [-ולדר?] ימימה (שנת לידה: 1910, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-100
תיאור:
העתק פסק הדין בתביעה של קרן קיימת לישראל, קרן היסוד ואליהו דיין נגד משה דיין וועד כפר נהלל
סימול: S80\42-3t
תיאור:
סקירה והתכתבות בעניין רכישת קרקעות לצורך הקמת ייסוד נהלל
סימול: S19\12\1-4t
תיאור:
סקירה מאת האגרונום ח. [?] פיימי על מצב המושבים נהלל, מרחביה וכפר חטין
סימול: S19\5\2-1t
תיאור:
ברכה לשנה חדשה מאת "הנול", אגודה הדדית, ג'דה - נהלל, אל ישעיהו הורוויץ, ירושלים (ז' תשרי תש"ד)
סימול: A154\17-3t
תיאור:
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-102
תיאור:
שאלון על שם ובמן ישבעם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-96
תיאור:
שאלון על שם ממאן אליהו (שנת לידה: 1901, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-92
תיאור:
שאלון על שם סגל צבי (שנת לידה: 1921, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-88
תיאור:
שאלון על שם וולף שמואל (שנת לידה: 1913, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-90
תיאור:
שאלון על שם גרינקר יצחק (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-104
תיאור:
שאלון על שם ינאי יהודית (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1916), נהלל
סימול: S90\2322-81
תיאור:
שאלון על שם קורוביקר-ולצר [-ולדר?] ימימה (שנת לידה: 1910, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-100
העתק פסק הדין בתביעה של קרן קיימת לישראל, קרן היסוד ואליהו דיין נגד משה דיין וועד כפר נהלל
סקירה והתכתבות בעניין רכישת קרקעות לצורך הקמת ייסוד נהלל
סקירה מאת האגרונום ח. [?] פיימי על מצב המושבים נהלל, מרחביה וכפר חטין
ברכה לשנה חדשה מאת "הנול", אגודה הדדית, ג'דה - נהלל, אל ישעיהו הורוויץ, ירושלים (ז' תשרי תש"ד)
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם ובמן ישבעם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם ממאן אליהו (שנת לידה: 1901, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם סגל צבי (שנת לידה: 1921, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם וולף שמואל (שנת לידה: 1913, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם גרינקר יצחק (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם ינאי יהודית (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1916), נהלל
שאלון על שם קורוביקר-ולצר [-ולדר?] ימימה (שנת לידה: 1910, ארץ ישראל), נהלל