תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נהלל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
שאלון על שם אברמן-בורטניקר חנה (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-93
שאלון על שם גרינקר יצחק (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-104
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-102
שאלון על שם גלזר-מונק נחמה (שנת לידה: 1896, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-99
שאלון על שם מרקובסקי יהודה (שנת לידה: 1898, רוסיה; שנת עלייה: 1904), נהלל S90\2322-83
שאלון על שם רוזנבוים פרחה (שנת לידה: 1916, פולין; שנת עלייה: 1924), נהלל S90\2322-82
שאלון על שם ובמן ישבעם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-96
שאלון על שם מיברג [מוברג?] מאיר (שנת לידה: 1919, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-91
שאלון על שם ממאן אליהו (שנת לידה: 1901, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-92
שאלון על שם גרינברג יוסף (שנת לידה: 1906; שנת עלייה: 1919), נהלל S90\2322-89
שאלון על שם דין-סנה צפורה (שנת לידה: 1906, רוסיה; שנת עלייה: 1908), נהלל S90\2322-87
שאלון על שם סגל צבי (שנת לידה: 1921, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-88
תיאור:
שאלון על שם אברמן-בורטניקר חנה (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-93
תיאור:
שאלון על שם גרינקר יצחק (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-104
תיאור:
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-102
תיאור:
שאלון על שם גלזר-מונק נחמה (שנת לידה: 1896, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-99
תיאור:
שאלון על שם מרקובסקי יהודה (שנת לידה: 1898, רוסיה; שנת עלייה: 1904), נהלל
סימול: S90\2322-83
תיאור:
שאלון על שם רוזנבוים פרחה (שנת לידה: 1916, פולין; שנת עלייה: 1924), נהלל
סימול: S90\2322-82
תיאור:
שאלון על שם ובמן ישבעם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-96
תיאור:
שאלון על שם מיברג [מוברג?] מאיר (שנת לידה: 1919, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-91
תיאור:
שאלון על שם ממאן אליהו (שנת לידה: 1901, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-92
תיאור:
שאלון על שם גרינברג יוסף (שנת לידה: 1906; שנת עלייה: 1919), נהלל
סימול: S90\2322-89
תיאור:
שאלון על שם דין-סנה צפורה (שנת לידה: 1906, רוסיה; שנת עלייה: 1908), נהלל
סימול: S90\2322-87
תיאור:
שאלון על שם סגל צבי (שנת לידה: 1921, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-88
שאלון על שם אברמן-בורטניקר חנה (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם גרינקר יצחק (שנת לידה: 1904, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם גלזר-מונק נחמה (שנת לידה: 1896, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם מרקובסקי יהודה (שנת לידה: 1898, רוסיה; שנת עלייה: 1904), נהלל
שאלון על שם רוזנבוים פרחה (שנת לידה: 1916, פולין; שנת עלייה: 1924), נהלל
שאלון על שם ובמן ישבעם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם מיברג [מוברג?] מאיר (שנת לידה: 1919, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם ממאן אליהו (שנת לידה: 1901, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם גרינברג יוסף (שנת לידה: 1906; שנת עלייה: 1919), נהלל
שאלון על שם דין-סנה צפורה (שנת לידה: 1906, רוסיה; שנת עלייה: 1908), נהלל
שאלון על שם סגל צבי (שנת לידה: 1921, ארץ ישראל), נהלל