תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נהלל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרוטוקול מפגישת באי כוח המושבים בעמק בבלפוריה מטעם "ועד המושבים והארגונים נהלל", בעניין ה"סטלמנט" מיום 04/12/1937 S51\527-1t
העתק מכתב מאת "הארגון הצבאי הלאומי" בארץ ישראל אל ועד המושבה "נהלל" בעניין הידיעה על התנפלות אנשי אצ"ל באוסטריה על מחנה פליטים וכתוצאה, גרימת מותו של איתן אבידוב בן נהלל, 22/09/1947 S51\557-1t
העתקי תרגומים של חיבורים מאת ילדי נהלל S32\1948-3t
מכתב מאת חיים בוגרשוב, מנהל הגימנסיה אל חנה מיזל, נהלל בעניין התעניינות של קבוצת תלמידות הגימנסיה ללמוד הוראת חקלאות בנהלל J130\2072-1t
מכתב מאת ע. בן-דוד, סגן מנהל מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות אל מחלקת הקליטה, הסוכנות היהודית בעניין הקמת מעברה בסמוך לתל שימרון ליד נהלל S61\340-2t
שאלון על שם ינאי יהודית (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1916), נהלל S90\2322-81
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-102
שאלון על שם קורוביקר-ולצר [-ולדר?] ימימה (שנת לידה: 1910, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-100
שאלון על שם כהן חיים (שנת לידה: 1918, פולין; שנת עלייה: 1925; עלה לארץ ישראל מרוסיה), נהלל S90\2322-80
שאלון על שם דין-סנה צפורה (שנת לידה: 1906, רוסיה; שנת עלייה: 1908), נהלל S90\2322-87
שאלון על שם אברמן-בורטניקר חנה (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל S90\2322-93
שאלון על שם גרינברג יוסף (שנת לידה: 1906; שנת עלייה: 1919), נהלל S90\2322-89
תיאור:
פרוטוקול מפגישת באי כוח המושבים בעמק בבלפוריה מטעם "ועד המושבים והארגונים נהלל", בעניין ה"סטלמנט" מיום 04/12/1937
סימול: S51\527-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת "הארגון הצבאי הלאומי" בארץ ישראל אל ועד המושבה "נהלל" בעניין הידיעה על התנפלות אנשי אצ"ל באוסטריה על מחנה פליטים וכתוצאה, גרימת מותו של איתן אבידוב בן נהלל, 22/09/1947
סימול: S51\557-1t
תיאור:
העתקי תרגומים של חיבורים מאת ילדי נהלל
סימול: S32\1948-3t
תיאור:
מכתב מאת חיים בוגרשוב, מנהל הגימנסיה אל חנה מיזל, נהלל בעניין התעניינות של קבוצת תלמידות הגימנסיה ללמוד הוראת חקלאות בנהלל
סימול: J130\2072-1t
תיאור:
מכתב מאת ע. בן-דוד, סגן מנהל מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות אל מחלקת הקליטה, הסוכנות היהודית בעניין הקמת מעברה בסמוך לתל שימרון ליד נהלל
סימול: S61\340-2t
תיאור:
שאלון על שם ינאי יהודית (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1916), נהלל
סימול: S90\2322-81
תיאור:
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-102
תיאור:
שאלון על שם קורוביקר-ולצר [-ולדר?] ימימה (שנת לידה: 1910, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-100
תיאור:
שאלון על שם כהן חיים (שנת לידה: 1918, פולין; שנת עלייה: 1925; עלה לארץ ישראל מרוסיה), נהלל
סימול: S90\2322-80
תיאור:
שאלון על שם דין-סנה צפורה (שנת לידה: 1906, רוסיה; שנת עלייה: 1908), נהלל
סימול: S90\2322-87
תיאור:
שאלון על שם אברמן-בורטניקר חנה (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
סימול: S90\2322-93
תיאור:
שאלון על שם גרינברג יוסף (שנת לידה: 1906; שנת עלייה: 1919), נהלל
סימול: S90\2322-89
פרוטוקול מפגישת באי כוח המושבים בעמק בבלפוריה מטעם "ועד המושבים והארגונים נהלל", בעניין ה"סטלמנט" מיום 04/12/1937
העתק מכתב מאת "הארגון הצבאי הלאומי" בארץ ישראל אל ועד המושבה "נהלל" בעניין הידיעה על התנפלות אנשי אצ"ל באוסטריה על מחנה פליטים וכתוצאה, גרימת מותו של איתן אבידוב בן נהלל, 22/09/1947
העתקי תרגומים של חיבורים מאת ילדי נהלל
מכתב מאת חיים בוגרשוב, מנהל הגימנסיה אל חנה מיזל, נהלל בעניין התעניינות של קבוצת תלמידות הגימנסיה ללמוד הוראת חקלאות בנהלל
מכתב מאת ע. בן-דוד, סגן מנהל מחלקת העתיקות, משרד החינוך והתרבות אל מחלקת הקליטה, הסוכנות היהודית בעניין הקמת מעברה בסמוך לתל שימרון ליד נהלל
שאלון על שם ינאי יהודית (שנת לידה: 1909, רוסיה; שנת עלייה: 1916), נהלל
שאלון על שם פין צבי (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם קורוביקר-ולצר [-ולדר?] ימימה (שנת לידה: 1910, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם כהן חיים (שנת לידה: 1918, פולין; שנת עלייה: 1925; עלה לארץ ישראל מרוסיה), נהלל
שאלון על שם דין-סנה צפורה (שנת לידה: 1906, רוסיה; שנת עלייה: 1908), נהלל
שאלון על שם אברמן-בורטניקר חנה (שנת לידה: 1898, ארץ ישראל), נהלל
שאלון על שם גרינברג יוסף (שנת לידה: 1906; שנת עלייה: 1919), נהלל