תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נהלל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
נהלל. מפה טופוקדסטרית S129M\6491
נהלל. מפת תכנון, סימון גושים וחלקות S15M\858\1
נהלל. מפת תכנון, סימון גושים וחלקות S15M\858\2
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר MK10\14
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה. KL5M\6681
נהלל. מפת סימון גושים באדמות הישובים: נהלל, שימרון, כפר החורש, שריד, כפר ברוך, גבת, רמת דוד. ציון מספרי הגושים. סימון תחומי אדמות כל ישוב. סימון תוואי דרכים. KL5M\6682
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל KL5M\6638
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב KL5M\1556
נהלל. בית דירה, חזיתות KH4\9435-2m
נהלל. בית דירה, חתכים ותכנית בניין KH4\9435-3m
נהלל. מפת מדידה של אדמות נהלל ושימרון הסמוכות. חלוקה לגושים וציון מספריהם. הדגשה בצבע על תחומי שימרון. נתוני מדידה. המפה היתה מצורפת "למכתבנו" (?) אל קצין המחוז בעפולה מיום 23.8.1942 KL5M\6680
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל KL5M\1547
תיאור:
נהלל. מפה טופוקדסטרית
סימול: S129M\6491
תיאור:
נהלל. מפת תכנון, סימון גושים וחלקות
סימול: S15M\858\1
תיאור:
נהלל. מפת תכנון, סימון גושים וחלקות
סימול: S15M\858\2
תיאור:
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר
סימול: MK10\14
תיאור:
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה.
סימול: KL5M\6681
תיאור:
נהלל. מפת סימון גושים באדמות הישובים: נהלל, שימרון, כפר החורש, שריד, כפר ברוך, גבת, רמת דוד. ציון מספרי הגושים. סימון תחומי אדמות כל ישוב. סימון תוואי דרכים.
סימול: KL5M\6682
תיאור:
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
סימול: KL5M\6638
תיאור:
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
סימול: KL5M\1556
תיאור:
נהלל. בית דירה, חזיתות
סימול: KH4\9435-2m
תיאור:
נהלל. בית דירה, חתכים ותכנית בניין
סימול: KH4\9435-3m
תיאור:
נהלל. מפת מדידה של אדמות נהלל ושימרון הסמוכות. חלוקה לגושים וציון מספריהם. הדגשה בצבע על תחומי שימרון. נתוני מדידה. המפה היתה מצורפת "למכתבנו" (?) אל קצין המחוז בעפולה מיום 23.8.1942
סימול: KL5M\6680
תיאור:
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל
סימול: KL5M\1547
נהלל. מפה טופוקדסטרית
נהלל. מפת תכנון, סימון גושים וחלקות
נהלל. מפת תכנון, סימון גושים וחלקות
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה.
נהלל. מפת סימון גושים באדמות הישובים: נהלל, שימרון, כפר החורש, שריד, כפר ברוך, גבת, רמת דוד. ציון מספרי הגושים. סימון תחומי אדמות כל ישוב. סימון תוואי דרכים.
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
נהלל. בית דירה, חזיתות
נהלל. בית דירה, חתכים ותכנית בניין
נהלל. מפת מדידה של אדמות נהלל ושימרון הסמוכות. חלוקה לגושים וציון מספריהם. הדגשה בצבע על תחומי שימרון. נתוני מדידה. המפה היתה מצורפת "למכתבנו" (?) אל קצין המחוז בעפולה מיום 23.8.1942
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל