תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נהלל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב KL5M\1556
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל KL5M\6638
נהלל. מפת סימון שטח הגורן. סימון תוואי דרך. מפה דלה בפרטים KL5M\6663
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה. KL5M\6681
נהלל. מפת סימון אדמות נהלל הכוללות בתוכן את אדמות סמונה, סופסופה, אם קובי. סימון שטחי נטיעות וביצות. KL5M\6670
נהלל. תוכנית כללית לייבוש ביצות, אספקת מים והשקאה באזור נהלל. גיליון ניקוז 2 מתוך סדרה. סימון קטע הגבול בין אדמות נהלל לבין אדמות עילוט. סימון תוואי גדר עם בורות בדיקה KL5M\6726
נהלל. תוכנית הישוב. ציור תלת מימדי של נהלל ממעוף הציפור. KL5M\6669
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל KL5M\1547
נהלל. מפת מדידה של שטחי היער באדמות נהלל וסמונה. KL5M\689
נהלל, שימרון. מפת סימון אדמות נהלל על אדמה המוחכרת ליהודים, ובסמוך סימון שטח אדמה חכורה לערבים. סימון תחומי הישוב שימרון KL5M\724
נהלל. גיליון 2. מפת מדידה של חלק מאדמות נהלל. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. נתוני שטח KL5M\6676
נהלל. קטע ממפת נהלל. סימון "הקטע המגודר בשנות תרצ"א - תרצ"ב" KL5M\6690
תיאור:
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
סימול: KL5M\1556
תיאור:
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
סימול: KL5M\6638
תיאור:
נהלל. מפת סימון שטח הגורן. סימון תוואי דרך. מפה דלה בפרטים
סימול: KL5M\6663
תיאור:
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה.
סימול: KL5M\6681
תיאור:
נהלל. מפת סימון אדמות נהלל הכוללות בתוכן את אדמות סמונה, סופסופה, אם קובי. סימון שטחי נטיעות וביצות.
סימול: KL5M\6670
תיאור:
נהלל. תוכנית כללית לייבוש ביצות, אספקת מים והשקאה באזור נהלל. גיליון ניקוז 2 מתוך סדרה. סימון קטע הגבול בין אדמות נהלל לבין אדמות עילוט. סימון תוואי גדר עם בורות בדיקה
סימול: KL5M\6726
תיאור:
נהלל. תוכנית הישוב. ציור תלת מימדי של נהלל ממעוף הציפור.
סימול: KL5M\6669
תיאור:
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל
סימול: KL5M\1547
תיאור:
נהלל. מפת מדידה של שטחי היער באדמות נהלל וסמונה.
סימול: KL5M\689
תיאור:
נהלל, שימרון. מפת סימון אדמות נהלל על אדמה המוחכרת ליהודים, ובסמוך סימון שטח אדמה חכורה לערבים. סימון תחומי הישוב שימרון
סימול: KL5M\724
תיאור:
נהלל. גיליון 2. מפת מדידה של חלק מאדמות נהלל. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. נתוני שטח
סימול: KL5M\6676
תיאור:
נהלל. קטע ממפת נהלל. סימון "הקטע המגודר בשנות תרצ"א - תרצ"ב"
סימול: KL5M\6690
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
נהלל. מפת סימון שטח הגורן. סימון תוואי דרך. מפה דלה בפרטים
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה.
נהלל. מפת סימון אדמות נהלל הכוללות בתוכן את אדמות סמונה, סופסופה, אם קובי. סימון שטחי נטיעות וביצות.
נהלל. תוכנית כללית לייבוש ביצות, אספקת מים והשקאה באזור נהלל. גיליון ניקוז 2 מתוך סדרה. סימון קטע הגבול בין אדמות נהלל לבין אדמות עילוט. סימון תוואי גדר עם בורות בדיקה
נהלל. תוכנית הישוב. ציור תלת מימדי של נהלל ממעוף הציפור.
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל
נהלל. מפת מדידה של שטחי היער באדמות נהלל וסמונה.
נהלל, שימרון. מפת סימון אדמות נהלל על אדמה המוחכרת ליהודים, ובסמוך סימון שטח אדמה חכורה לערבים. סימון תחומי הישוב שימרון
נהלל. גיליון 2. מפת מדידה של חלק מאדמות נהלל. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. נתוני שטח
נהלל. קטע ממפת נהלל. סימון "הקטע המגודר בשנות תרצ"א - תרצ"ב"