תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נהלל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר MK10\14
נהלל. בית דירה, חזיתות KH4\9435-2m
נהלל. בית דירה, חתכים ותכנית בניין KH4\9435-3m
נהלל. בית דירה, חזיתות KH4\9435-1m
קרקעות בעמק יזרעאל ע"י מרחביה. סימון גושי נהלל, ג'ניג'ר, תל-עדס, בלפוריה, מרחביה ונוריס. מקרא לסוגי בעלות הקרקעות J15\1609-1m
נהלל (מהלול), מושב עובדים. תכנית מוקדמת A175M\59\15
נהלל. תכנית מתאר לישוב. סימון יעודי הקרקע על גבי תכנית מדידה של הישוב. מקרא לסוגי הדרכים ויעודי הקרקע A175\117-1m
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה. KL5M\6681
נהלל. מפת סימון גושים באדמות הישובים: נהלל, שימרון, כפר החורש, שריד, כפר ברוך, גבת, רמת דוד. ציון מספרי הגושים. סימון תחומי אדמות כל ישוב. סימון תוואי דרכים. KL5M\6682
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל KL5M\6638
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב KL5M\1556
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל KL5M\1547
תיאור:
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר
סימול: MK10\14
תיאור:
נהלל. בית דירה, חזיתות
סימול: KH4\9435-2m
תיאור:
נהלל. בית דירה, חתכים ותכנית בניין
סימול: KH4\9435-3m
תיאור:
נהלל. בית דירה, חזיתות
סימול: KH4\9435-1m
תיאור:
קרקעות בעמק יזרעאל ע"י מרחביה. סימון גושי נהלל, ג'ניג'ר, תל-עדס, בלפוריה, מרחביה ונוריס. מקרא לסוגי בעלות הקרקעות
סימול: J15\1609-1m
תיאור:
נהלל (מהלול), מושב עובדים. תכנית מוקדמת
סימול: A175M\59\15
תיאור:
נהלל. תכנית מתאר לישוב. סימון יעודי הקרקע על גבי תכנית מדידה של הישוב. מקרא לסוגי הדרכים ויעודי הקרקע
סימול: A175\117-1m
תיאור:
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה.
סימול: KL5M\6681
תיאור:
נהלל. מפת סימון גושים באדמות הישובים: נהלל, שימרון, כפר החורש, שריד, כפר ברוך, גבת, רמת דוד. ציון מספרי הגושים. סימון תחומי אדמות כל ישוב. סימון תוואי דרכים.
סימול: KL5M\6682
תיאור:
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
סימול: KL5M\6638
תיאור:
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
סימול: KL5M\1556
תיאור:
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל
סימול: KL5M\1547
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר
נהלל. בית דירה, חזיתות
נהלל. בית דירה, חתכים ותכנית בניין
נהלל. בית דירה, חזיתות
קרקעות בעמק יזרעאל ע"י מרחביה. סימון גושי נהלל, ג'ניג'ר, תל-עדס, בלפוריה, מרחביה ונוריס. מקרא לסוגי בעלות הקרקעות
נהלל (מהלול), מושב עובדים. תכנית מוקדמת
נהלל. תכנית מתאר לישוב. סימון יעודי הקרקע על גבי תכנית מדידה של הישוב. מקרא לסוגי הדרכים ויעודי הקרקע
נהלל. מפת סימון תחומי הגושים וציון מספריהם באדמות נהלל ושימרון. חלוקה לחלקות מעגליות של אדמות נהלל וציון שמות המתישבים בכל חלקה.
נהלל. מפת סימון גושים באדמות הישובים: נהלל, שימרון, כפר החורש, שריד, כפר ברוך, גבת, רמת דוד. ציון מספרי הגושים. סימון תחומי אדמות כל ישוב. סימון תוואי דרכים.
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
נהלל. מפה כללית של נהלל, הדגם המעגלי. סימון תחומי שטחי הנטיעות ותחומי השטח הבנוי. סימון תוואי מערכת אספקת המים לישוב ותוואי מערכת הניקוז. כותרת המפה: "נהלל בשנת תרפ"ד הוצאה לפועל של יבוש הביצות והספקת המים... במקום שהיה מכוסה ביצות שהפיצו את המלריה נמצא כעת מושב עם 75 משפחות (כ- 1000 נפש). כעת אין יתושים ואין מלריה בנהלל