תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נהלל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
נהלל. מפת סימון אדמות נהלל הכוללות בתוכן את אדמות סמונה, סופסופה, אם קובי. סימון שטחי נטיעות וביצות. KL5M\6670
נהלל. מפת סימון שטח הגורן. סימון תוואי דרך. מפה דלה בפרטים KL5M\6663
נהלל. תוכנית כללית לייבוש ביצות, אספקת מים והשקאה באזור נהלל. גיליון ניקוז 2 מתוך סדרה. סימון קטע הגבול בין אדמות נהלל לבין אדמות עילוט. סימון תוואי גדר עם בורות בדיקה KL5M\6726
נהלל. תוכנית הישוב. ציור תלת מימדי של נהלל ממעוף הציפור. KL5M\6669
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב KL5M\1556
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל KL5M\6638
נהלל. גיליון 2. מפת מדידה של חלק מאדמות נהלל. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. נתוני שטח KL5M\6676
נהלל. קטע ממפת נהלל. סימון "הקטע המגודר בשנות תרצ"א - תרצ"ב" KL5M\6690
נהלל. מפת סימון תחומי אדמות נהלל. סימון תוואי דרכים ושטחי ביצות. מפה בלתי גמורה וללא כיתוב KL5M\6639
נהלל. מפת מדידה של חלקה באדמת נהלל. חלוקה לשני מגרשים וציון גודל שטחם KL5M\6688
נהלל. כפר נהלל. תוכנית הישוב המעגלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. במרכז הדגשה על שטחי ציבור. נתוני מידות KL5M\6692
נהלל. מפת מדידה של שטחי היער באדמות נהלל וסמונה. KL5M\688
תיאור:
נהלל. מפת סימון אדמות נהלל הכוללות בתוכן את אדמות סמונה, סופסופה, אם קובי. סימון שטחי נטיעות וביצות.
סימול: KL5M\6670
תיאור:
נהלל. מפת סימון שטח הגורן. סימון תוואי דרך. מפה דלה בפרטים
סימול: KL5M\6663
תיאור:
נהלל. תוכנית כללית לייבוש ביצות, אספקת מים והשקאה באזור נהלל. גיליון ניקוז 2 מתוך סדרה. סימון קטע הגבול בין אדמות נהלל לבין אדמות עילוט. סימון תוואי גדר עם בורות בדיקה
סימול: KL5M\6726
תיאור:
נהלל. תוכנית הישוב. ציור תלת מימדי של נהלל ממעוף הציפור.
סימול: KL5M\6669
תיאור:
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
סימול: KL5M\1556
תיאור:
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
סימול: KL5M\6638
תיאור:
נהלל. גיליון 2. מפת מדידה של חלק מאדמות נהלל. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. נתוני שטח
סימול: KL5M\6676
תיאור:
נהלל. קטע ממפת נהלל. סימון "הקטע המגודר בשנות תרצ"א - תרצ"ב"
סימול: KL5M\6690
תיאור:
נהלל. מפת סימון תחומי אדמות נהלל. סימון תוואי דרכים ושטחי ביצות. מפה בלתי גמורה וללא כיתוב
סימול: KL5M\6639
תיאור:
נהלל. מפת מדידה של חלקה באדמת נהלל. חלוקה לשני מגרשים וציון גודל שטחם
סימול: KL5M\6688
תיאור:
נהלל. כפר נהלל. תוכנית הישוב המעגלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. במרכז הדגשה על שטחי ציבור. נתוני מידות
סימול: KL5M\6692
תיאור:
נהלל. מפת מדידה של שטחי היער באדמות נהלל וסמונה.
סימול: KL5M\688
נהלל. מפת סימון אדמות נהלל הכוללות בתוכן את אדמות סמונה, סופסופה, אם קובי. סימון שטחי נטיעות וביצות.
נהלל. מפת סימון שטח הגורן. סימון תוואי דרך. מפה דלה בפרטים
נהלל. תוכנית כללית לייבוש ביצות, אספקת מים והשקאה באזור נהלל. גיליון ניקוז 2 מתוך סדרה. סימון קטע הגבול בין אדמות נהלל לבין אדמות עילוט. סימון תוואי גדר עם בורות בדיקה
נהלל. תוכנית הישוב. ציור תלת מימדי של נהלל ממעוף הציפור.
נהלל. כפר נהלל. מראה פרספקטיבה ממעוף הציפור של נהלל הדגם המעגלי. המבנים במרכז והחלקות מסביב
נהלל (גוש נהלל). מפת סימון תחומי הישובים: נהלל, סמונה,סופספה, אום קובי. ציון גודל שטח אדמת נהלל
נהלל. גיליון 2. מפת מדידה של חלק מאדמות נהלל. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. נתוני שטח
נהלל. קטע ממפת נהלל. סימון "הקטע המגודר בשנות תרצ"א - תרצ"ב"
נהלל. מפת סימון תחומי אדמות נהלל. סימון תוואי דרכים ושטחי ביצות. מפה בלתי גמורה וללא כיתוב
נהלל. מפת מדידה של חלקה באדמת נהלל. חלוקה לשני מגרשים וציון גודל שטחם
נהלל. כפר נהלל. תוכנית הישוב המעגלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. במרכז הדגשה על שטחי ציבור. נתוני מידות
נהלל. מפת מדידה של שטחי היער באדמות נהלל וסמונה.