תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נוטרים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימה שמית של ילדי חיילים, נוטרים ושוטרים, בשנת הלימודים תש"ג (17.01.1943) S37\1516-2t
רשימה שמית של סטודנטים - נוטרים הלומדים בטכניון, שנת תש"ג (02.02.1943) S37\1516-1t
ועדת ההתגייסות למאמץ המלחמתי ברמת גן. חוזר לכל הארגונים וועדי העובדים בקריאה לגיוס 1,000 נוטרים מקרב חבריהם בהתאם לדרישות חיל הנוטרים והצורך למלא את שורות החיל במתנדבים יהודיים כדי לודא שהשמירה בעמדות מפתח תשמר בידיים יהודיות J12\108-1t
דו"ח מאת ליפמן לוינסון בעניין גירעון שנוצר בקופת החולים של "ההסתדרות הכללית" עקב טיפול בחיילים, נוטרים ומשפחותיהם J8\508-1t
רשימה שמית של נוטרים שמשפחותיהם מקבלים תמיכה קבועה J11\4124-1t
רשימות שמיות של נוטרים בקורסי אימון S25\176-1t
דו"ח על המצבה של נוטרים ושוטרים חברי "שמר" בישובים שונים, מאי 1944 S1\2647-2t
חוזר מאת המזכירות הארצית אל נוטרים ומתנדבי שמירה בעניין הסדרי ביטוח שנערכו עם "חברת הלויד הארץ ישראלי לביטוח" J8\859-1t
פרוטוקול של כינוס הגייסים בענייני גיוס נשים, נוטרים ותעמולה S37\1289-1t
רשימה שמית של נוטרים שהתפטרו S37\2009-2t
דו"ח מאת אהרון ברט בנוגע לישיבה עם נציגי קופת חולים בעניין הפסדי הקופה בעקבות טיפול שהוענק לחיילים, נוטרים ומשפחותיהם J8\507-1t
רשימות שמיות של נוטרים בקורסי אימון S25\175-1t
תיאור:
רשימה שמית של ילדי חיילים, נוטרים ושוטרים, בשנת הלימודים תש"ג (17.01.1943)
סימול: S37\1516-2t
תיאור:
רשימה שמית של סטודנטים - נוטרים הלומדים בטכניון, שנת תש"ג (02.02.1943)
סימול: S37\1516-1t
תיאור:
ועדת ההתגייסות למאמץ המלחמתי ברמת גן. חוזר לכל הארגונים וועדי העובדים בקריאה לגיוס 1,000 נוטרים מקרב חבריהם בהתאם לדרישות חיל הנוטרים והצורך למלא את שורות החיל במתנדבים יהודיים כדי לודא שהשמירה בעמדות מפתח תשמר בידיים יהודיות
סימול: J12\108-1t
תיאור:
דו"ח מאת ליפמן לוינסון בעניין גירעון שנוצר בקופת החולים של "ההסתדרות הכללית" עקב טיפול בחיילים, נוטרים ומשפחותיהם
סימול: J8\508-1t
תיאור:
רשימה שמית של נוטרים שמשפחותיהם מקבלים תמיכה קבועה
סימול: J11\4124-1t
תיאור:
רשימות שמיות של נוטרים בקורסי אימון
סימול: S25\176-1t
תיאור:
דו"ח על המצבה של נוטרים ושוטרים חברי "שמר" בישובים שונים, מאי 1944
סימול: S1\2647-2t
תיאור:
חוזר מאת המזכירות הארצית אל נוטרים ומתנדבי שמירה בעניין הסדרי ביטוח שנערכו עם "חברת הלויד הארץ ישראלי לביטוח"
סימול: J8\859-1t
תיאור:
פרוטוקול של כינוס הגייסים בענייני גיוס נשים, נוטרים ותעמולה
סימול: S37\1289-1t
תיאור:
רשימה שמית של נוטרים שהתפטרו
סימול: S37\2009-2t
תיאור:
דו"ח מאת אהרון ברט בנוגע לישיבה עם נציגי קופת חולים בעניין הפסדי הקופה בעקבות טיפול שהוענק לחיילים, נוטרים ומשפחותיהם
סימול: J8\507-1t
תיאור:
רשימות שמיות של נוטרים בקורסי אימון
סימול: S25\175-1t
רשימה שמית של ילדי חיילים, נוטרים ושוטרים, בשנת הלימודים תש"ג (17.01.1943)
רשימה שמית של סטודנטים - נוטרים הלומדים בטכניון, שנת תש"ג (02.02.1943)
ועדת ההתגייסות למאמץ המלחמתי ברמת גן. חוזר לכל הארגונים וועדי העובדים בקריאה לגיוס 1,000 נוטרים מקרב חבריהם בהתאם לדרישות חיל הנוטרים והצורך למלא את שורות החיל במתנדבים יהודיים כדי לודא שהשמירה בעמדות מפתח תשמר בידיים יהודיות
דו"ח מאת ליפמן לוינסון בעניין גירעון שנוצר בקופת החולים של "ההסתדרות הכללית" עקב טיפול בחיילים, נוטרים ומשפחותיהם
רשימה שמית של נוטרים שמשפחותיהם מקבלים תמיכה קבועה
רשימות שמיות של נוטרים בקורסי אימון
דו"ח על המצבה של נוטרים ושוטרים חברי "שמר" בישובים שונים, מאי 1944
חוזר מאת המזכירות הארצית אל נוטרים ומתנדבי שמירה בעניין הסדרי ביטוח שנערכו עם "חברת הלויד הארץ ישראלי לביטוח"
פרוטוקול של כינוס הגייסים בענייני גיוס נשים, נוטרים ותעמולה
רשימה שמית של נוטרים שהתפטרו
דו"ח מאת אהרון ברט בנוגע לישיבה עם נציגי קופת חולים בעניין הפסדי הקופה בעקבות טיפול שהוענק לחיילים, נוטרים ומשפחותיהם
רשימות שמיות של נוטרים בקורסי אימון