תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נוטרים
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בת שלמה. תוכנית בית הספר. חלוקה לחללים. סימון דירת המורה, נוטרים. מתכנן: קרופיק משה J15\3468-6m
בנימינה. תוכנית גן הראשונים. תוכנית סכמתית. סימון תחום שטח גן הראשונים. סימון מיקום עצים וצמחיה. סימון מיקום בית הכנסת, בית יד לבנים, מגדל נוטרים. הצעת תפיסה כוללת לתכנון. תמונות מצב קיים של חורשת הראשונים, מגרש משחקים, בית יד לבנים, אמפיתיאטרון ואזורים שונים. המתכננת: צופיה רוזנר סלע KL20M\3282\2
מצפה. מפת מדידה מצבית של בניינים ביום 19.11.1943 באדמות המושבה. חלוקה לחללים. אבחנה על פי מקרא מפרט לגבי כל חדר: מגורי נוטר או שני נוטרים, מטבח, מחסן בגדים, משרד, חדר אוכל, חדר כביסה, מחסן, שירותים J15\3042-14m
תיאור:
בת שלמה. תוכנית בית הספר. חלוקה לחללים. סימון דירת המורה, נוטרים. מתכנן: קרופיק משה
סימול: J15\3468-6m
תיאור:
בנימינה. תוכנית גן הראשונים. תוכנית סכמתית. סימון תחום שטח גן הראשונים. סימון מיקום עצים וצמחיה. סימון מיקום בית הכנסת, בית יד לבנים, מגדל נוטרים. הצעת תפיסה כוללת לתכנון. תמונות מצב קיים של חורשת הראשונים, מגרש משחקים, בית יד לבנים, אמפיתיאטרון ואזורים שונים. המתכננת: צופיה רוזנר סלע
סימול: KL20M\3282\2
תיאור:
מצפה. מפת מדידה מצבית של בניינים ביום 19.11.1943 באדמות המושבה. חלוקה לחללים. אבחנה על פי מקרא מפרט לגבי כל חדר: מגורי נוטר או שני נוטרים, מטבח, מחסן בגדים, משרד, חדר אוכל, חדר כביסה, מחסן, שירותים
סימול: J15\3042-14m
בת שלמה. תוכנית בית הספר. חלוקה לחללים. סימון דירת המורה, נוטרים. מתכנן: קרופיק משה
בנימינה. תוכנית גן הראשונים. תוכנית סכמתית. סימון תחום שטח גן הראשונים. סימון מיקום עצים וצמחיה. סימון מיקום בית הכנסת, בית יד לבנים, מגדל נוטרים. הצעת תפיסה כוללת לתכנון. תמונות מצב קיים של חורשת הראשונים, מגרש משחקים, בית יד לבנים, אמפיתיאטרון ואזורים שונים. המתכננת: צופיה רוזנר סלע
מצפה. מפת מדידה מצבית של בניינים ביום 19.11.1943 באדמות המושבה. חלוקה לחללים. אבחנה על פי מקרא מפרט לגבי כל חדר: מגורי נוטר או שני נוטרים, מטבח, מחסן בגדים, משרד, חדר אוכל, חדר כביסה, מחסן, שירותים