תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נוטרים
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. טקס גילוי המצבות של חיילים, נוטרים ואזרחים, מטעם ועדת ציון, מועצת פועלי חיפה KRU\15635
צבא עברי/חייל יהודי. הודעה על מועד ישיבת מועצת פועלי חיפה לדיון בנושא קליטת המתנדבים המשתחררים (חילים, שוטרים, נוטרים) KRU\9147
עברית. שיעורי ערב לעברית. עולים חדשים, נוטרים, חילים משוחררים, בני משפחות המגוייסים ומיעוטי יכולת לומדים חינם. מטעם הועד הלאומי לכנסת ישראל והקהילה העברית בירושלים KRU\15030
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. טקס גילוי המצבות של חיילים, נוטרים ואזרחים, מטעם ועדת ציון, מועצת פועלי חיפה
סימול: KRU\15635
תיאור:
צבא עברי/חייל יהודי. הודעה על מועד ישיבת מועצת פועלי חיפה לדיון בנושא קליטת המתנדבים המשתחררים (חילים, שוטרים, נוטרים)
סימול: KRU\9147
תיאור:
עברית. שיעורי ערב לעברית. עולים חדשים, נוטרים, חילים משוחררים, בני משפחות המגוייסים ומיעוטי יכולת לומדים חינם. מטעם הועד הלאומי לכנסת ישראל והקהילה העברית בירושלים
סימול: KRU\15030
מודעות אבל, אזכרות. טקס גילוי המצבות של חיילים, נוטרים ואזרחים, מטעם ועדת ציון, מועצת פועלי חיפה
צבא עברי/חייל יהודי. הודעה על מועד ישיבת מועצת פועלי חיפה לדיון בנושא קליטת המתנדבים המשתחררים (חילים, שוטרים, נוטרים)
עברית. שיעורי ערב לעברית. עולים חדשים, נוטרים, חילים משוחררים, בני משפחות המגוייסים ומיעוטי יכולת לומדים חינם. מטעם הועד הלאומי לכנסת ישראל והקהילה העברית בירושלים