תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נוטרים
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
אל הכפר BK\73160\ג
הגודרים בצפון חבס, ברכה, עורכת BK\72966