תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעיקר בגרמנית בין פנחס רוזן לבין נחום גולדמן בעיקר בעניין חילוקי דעות מדיניים בין גולדמן ובן-גוריון, ובדבר יצוגה של הממשלה במושב הקונגרס היהודי העולמי בסטוקהולם אשר התקיים באוגוסט 1959 1958- 1961 A339\36
מאמר מאת נחום גולדמן (Nahum Goldmann) "Confrontation Viewpoint on Zionism" 1969- 1969 DD1\11203
התכתבות עם נחום גולדמן, בין היתר בעניין פעילותו למען מגביות קרן היסוד ובתפקידו כנשיא הקונגרס העולמי היהודי, אפריל 1949–אפריל 1968 1949- 1968 S68\182
הכינוס העיוני. הרצאה מאת שלום ברוך, Cecil Roth, Profesor Baron, נחום גולדמן, דוד בן-גוריון, אוגוסט, 1957 S61\512
התכתבות בין שר המשפטים פנחס רוזן, ירושלים, נחום גולדמן, פריס - ניו יורק, ומשה קול (קולודני), ירושלים, בעניין תאום עמדות בין המפלגה הפרוגרסיבית והציונים הכלליים 1954- 1954 A339\29
מאמרים וסקירות מאת קורט בלומנפלד על אישים, ביניהם: היינריך היינה, בירגר מאכיאוול (Buerger Macchiavell), ריכרד באר הופמן (Richard Beer-Hoffmann), יוליוס ברגר, מרטין בובר, ולטר צ'אפסקי (Walter Czapski), אלברט איינשטיין, נחום גולדמן, ארתור הנטקה (העתקים במכונת כתיבה וקטעי עיתונים) 1948- 1960 A222\153
התכתבות בין קורט בלומנפלד, ברלין - ירושלים, לבין נחום גולדמן, לונדון - ניו יורק (פברואר 1931 - ינואר 1960) 1931- 1960 A222\89
הכינוס העיוני. הרצאה מאת ה. לייויק, נחום גולדמן, ברוך צוקרמן, ב. מזר, מרדכי קפלן, יוליוס בראונטל מאת י. זרובבל, אוגוסט, 1957 1957- 1957 S61\506
הכינוס העיוני. הרצאה מאת בצלאל שערמאן, או. הנלין , [?]. זילברשלאג, ד"ר מהלר, א. טרטקובר , פרופ' ברון, ש. יבניאלי, נחום גולדמן מאת י. פאט, אוגוסט, 1957 1957- 1957 S61\508
מכתבים, גלויות, מברקים, עלונים, דו"חות מודפסים, קטעי עיתונים אל צלינה סוקולוב בלונדון מאת אנשים פרטיים ומוסדות שונים בעיקר באנגליה ובישראל, בעניינים שונים: ציוניים, ספרותיים, פעילות הסוכנות היהודית והנהלת ויצ"ו בלונדון, התאחדות יהודי פולין בבריטניה הגדולה, הסתדרות "תרבות" בלונדון, הנצחת זכרו של אביה נחום סוקולוב. בין הכותבים: לוי אשכול, נחום גולדמן, הרי סקר, משה גרדון, לאון מרקין, ג'יימס מלקולם, ברטה נובומייסקי, מבש"ן (מנחם מנדל בראונשטיין), מרקוס קרמר, אהרן ניידיץ', ישראל זיף, היינץ גלינסקי 1922- 1965 A18\2922
מכתבים, גלויות, מברקים, חוזרים, הודעות, תזכירים אל צלינה סוקולוב בלונדון מאת אנשים פרטיים, מוסדות שונים ומנהיגי הציונות בעיקר באנגליה בעניינים ציוניים וספרותיים, פעילות ויצ"ו, עבודה תרבותית למען קהילת יהודי בריטניה ולמען ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, התאחדות ארגוני יהודיים פולניים באנגליה, ובעניין הנצחת זכרו של נחום סוקולוב. בין הכותבים: נחום גולדמן, נורמן בנטוויץ', ג'יימס מקדונלד, יוסף לפטוויץ', אריה לייב (ליאו) לויטרבך (לאוטרבך), זליג ברודצקי, אומברטו נחון (נאכון) 1920- 1967 A18\2913
מכתבים ומברקים אל נחום סוקולוב מאת אנשים שונום בעניינים ציוניים, ספרותיים ופרטיים (בסדר אלפביתי, האות ג' \ G). בין הכותבים: הרב זליג גבאי, הרב יעקב מאיר גולד, H.A. Goodman, נחום גולדמן, יוליאן גרוסברט (Julian Grossbart), א.ל.[?] גרייבסקי (Grajevsky), גלוקסמן (Salomon Glucksmann), א.[?] גולדנשטיין, א.[?] גולדשטיין, גולדנברג ואחרים 1899- 1936 A18\2415