תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים אל נחום סוקולוב מאת אנשים שונים בעניינים ביוגרפיים ואוטוביוגרפיים (בסדר אלפביתי, לפי שמות, אותיות ג', ד', ה'). בין הכותבים: יעקב גולדמן (לודז', 1893), משה גידעמאן (וינה, אב תרמ"ז), דנין [?] (מאדריאנופול), יוסף דרנבורג-הרטוויג (פריס), לאון הורוביץ (המבורג, אפריל 1888) 1887- 1897 A18\1820
מכתבים, גלויות, מברקים, עלונים, דו"חות מודפסים, קטעי עיתונים אל צלינה סוקולוב בלונדון מאת אנשים פרטיים ומוסדות שונים בעיקר באנגליה ובישראל, בעניינים שונים: ציוניים, ספרותיים, פעילות הסוכנות היהודית והנהלת ויצ"ו בלונדון, התאחדות יהודי פולין בבריטניה הגדולה, הסתדרות "תרבות" בלונדון, הנצחת זכרו של אביה נחום סוקולוב. בין הכותבים: לוי אשכול, נחום גולדמן, הרי סקר, משה גרדון, לאון מרקין, ג'יימס מלקולם, ברטה נובומייסקי, מבש"ן (מנחם מנדל בראונשטיין), מרקוס קרמר, אהרן ניידיץ', ישראל זיף, היינץ גלינסקי 1922- 1965 A18\2922
מכתבים אל נחום סוקולוב מאת אנשים שונים בעניינים ביוגרפיים (ללא תאריכים, בסדר אלפביתי, לפי שמות, האות ג'; ביניהם: יעקב בן אשר גולדמן; צבי ניסן בן אבא אליהו גולומב; נ. גולדבאום [?]; נ.ג.[?] גולובוב מוורשה) A18\1817
מכתבים אל נחום סוקולוב מאת אנשים שונים בעניינים פרטיים ואישיים, כולל בקשות סיוע ובקשות עזרה לעלייה לארץ ישראל (מסודרים לפי שמות ותאריכים). בין הכותבים: מרדכי גטפריד מווינה (1921, 1925), דוד הירש מלונדון (מאי 1923), פאול גרינבאום (Paul Gruenbaum) ממינכן (אוגוסט 1924), Clara Haskia מסופיה שבבולגריה (פברואר 1928), איזידור גרינברג מלונדון (אוגוסט 1930), נחמן הורוביץ' (כ"ה אייר תרצ"ד \ 1934), שמואל גולדמן מלבוב (1935) 1921- 1935 A18\2484
כתבי יד המכילים סקירות, מאמרים, סיפורים ושירים מאת אנשים שונים, חלקם בצירוף מכתבים וגלויות, שנשלחו אל נחום סוקולוב ומערכת העיתון "הצפירה" בוורשה לצורך הפרסום (בסדר אלפביתי, לפי שמות, האות ג'). בין הכותבים: נד"ב גולדשטיין; יעקב גולדשטיין; יצחק אייזיק בן אשר זליג גולדשטיין; יצחק יהודה גודשיהר; גולדפלם[?] מוורשה; אהרן יצחק גולדנצווייג; ל.[?] גולדנזון מלודז'; אברהם בער גולדנזון מקובנה; ש.[?] גולדנברג; נחמן צבי גולדמן מנובוגרודק; יצחק גולדמן מוורשה; יצחק גולדמן ("איש וילנה"); עזרא גולדין 1880- 1930 A18\966
מכתבים ומברקים אל נחום סוקולוב מאת אנשים שונום בעניינים ציוניים, ספרותיים ופרטיים (בסדר אלפביתי, האות ג' \ G). בין הכותבים: הרב זליג גבאי, הרב יעקב מאיר גולד, H.A. Goodman, נחום גולדמן, יוליאן גרוסברט (Julian Grossbart), א.ל.[?] גרייבסקי (Grajevsky), גלוקסמן (Salomon Glucksmann), א.[?] גולדנשטיין, א.[?] גולדשטיין, גולדנברג ואחרים 1899- 1936 A18\2415
מכתבים, גלויות, מברקים, חוזרים, הודעות, תזכירים אל צלינה סוקולוב בלונדון מאת אנשים פרטיים, מוסדות שונים ומנהיגי הציונות בעיקר באנגליה בעניינים ציוניים וספרותיים, פעילות ויצ"ו, עבודה תרבותית למען קהילת יהודי בריטניה ולמען ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, התאחדות ארגוני יהודיים פולניים באנגליה, ובעניין הנצחת זכרו של נחום סוקולוב. בין הכותבים: נחום גולדמן, נורמן בנטוויץ', ג'יימס מקדונלד, יוסף לפטוויץ', אריה לייב (ליאו) לויטרבך (לאוטרבך), זליג ברודצקי, אומברטו נחון (נאכון) 1920- 1967 A18\2913
מכתבים אל נחום סוקולוב מאת אנשים שונים בעניינים פרטיים ואישיים (מסודרים לפי שמות ותאריכים). בין הכותבים: Baronne Henriette d'Ablaing מלונדון (1916), A. Achpise מפריס (אפריל 1920), לואיס אייזנמן מפריס (פברואר 1920), יוליוס גולדמן (מנהל כללי לארצות אירופה של ה-Joint Distribution Committee) מפריס (יוני 1920) 1916- 1920 A18\2479
מכתבים וגלויות בצירוף כתבי יד (מאמרים, סקירות, שירים), בעיקר בעברית, מאת אנשים שונים אל נחום סוקולוב בעניין פרסומי העיתון "הצפירה" בוורשה (מסודרים לפי שמות ותאריכים). בין הכותבים: שמעון דובנוב, אודסה - סנט פטרסבורג (1891, 1910); אלברט גלדסמיט (בואנוס איירס, 12.09.1892); דוד גינצבורג (1892 - 1900); ש.ד.[?] גולדמן-שלמון (עורך בפרנקפורט על המיין, 1908 - 1912); ישראל לייב גורליק (מוזיר - קלינקוביצ'י, פלך מינסק); יהודה לייב גמזו (שירים בעברית וביידיש, בפרט שנכתבו אחרי הפוגרום); דב"ש [?]; הרב גוטהרד דויטש (פרופ' בהיברו יוניון קולג' שבסינסינטי, אוהיו, ארצות הברית (1894 - 1921) 1891- 1921 A18\1616
כרטיסי ביקור של אישים שונים, בחלקם מכילים ברכות ואיחולים בכתב יד לנחום וצלינה סוקולוב; בפרט מאת ארתור ואדית הנטקה, לוסיין וולף, אויגן לנדאו, ארתור בלוק, שרה לינדנבאום, הנרי פרנק, שמואל לוריא, הרי אפשטיין, יהודה ליאון [?] וורמסר, יאן מסריק, פול גודמן, אנטוני גולדמן, יעקב גלאס, ריכרד אונגר, פרננד קורקוס, אומברטו נחון (נאכון), הרב אמיל ברנרד-כהן בברלין, חיים נחום - ראש רבני מצרים, Senior Sachs בפריס, ואחרים A18\1656
מכתבים אל נחום סוקולוב מאת אנשים שונים בעניינים ספרותיים, ציבוריים וציוניים, המכילים מאמרים, סקירות, שירים. ביניהם: אליעזר (לזרוס) בן-דוד, ברלין; יוסף בר הלל (איו"ב), מינסק; יצחק בן מאיר גולדמן, ברלין; יעקב צבי שפרלינג (מורה הדת בבית הספר מס' 2 בעיר למברג); יוסף אליהו טריבוש (Trivosch), גרודנה; אלכסנדר קוהוט (Dr. Alexander Kohut); אבא הלל סילבר, ניו יורק 1888- 1922 A18\1623
מכתבים מאת אנשים שונים בצירוף כתבי יד (המכילים סקירות וסיפורים) שנשלחו אל נחום סוקולוב בעניין פרסומי העיתונים "הצפירה" בוורשה ו"העולם" בעריכת סוקולוב. בין האנשים: נתן ברדך (תושב המושבה מחניים שליד צפת, ספטמבר 1900); מ.[?] גילוץ (תושב יפו); ישראל הלוי גלר (תושב באד קיסינגן שבגרמניה, ספטמבר 1912); שלמה גולדמן 1900- 1912 A18\2160