תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת נחום גולדמן אל העיתון "Canadian Zionist" והעתק כתבה של העיתון בעניין ועידת הותיקן (הועידה האקומנית) 1964- 1964 S80\317
העתקי התכתבות, נאומים, תזכירים, סיכומי שיחות של נחום גולדמן וקטעי פרוטוקולים של ישיבות הועד הפועל המצומצם בלונדון ובירושלים ממאי 1945 ועד דצמבר 1946 מועתק מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך כתיבת ביוגרפיה). 2- 2 S80\406
התכתבות עם ההסתדרות הציונית בגרמניה ובעניינה, בין היתר בעניין פעילות בגרמניה והגעתו של נחום גולדמן לביקור 1957- 1960 S80\191
התכתבות בין נציגי המגבית המאוחדת (UJA) בניו יורק ובין נחום גולדמן והעתק התכתבות של דב יוסף עם עירית ירושלים בעניין הצבת שלט זכרון בבית ספר בירושלים לזכרו של ג'ו אייזנר (Joe Eisner). אוגוסט-אוקטובר, 1959 1959- 1959 S80\414
התכתבות אישית של נחום גולדמן בין היתר בענייני משפחה וכספים 1959- 1962 S80\408
העתקי התכתבות עם נחום גולדמן וקטעים מתוך פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית בלונדון בין השנים 1938-1942, מועתקים מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך חיבור ביוגרפיה) 2- 2 S80\405
העתקי נאומים והצהרות לעיתונות של נחום גולדמן בעניינים שונים בין היתר בעניין מצב היהודים בעולם, יחסים עם ממשלת ישראל, גרמניה וציון יום המאה להולדת הרצל 1956- 1963 S80\443
מכתב מאת פלק שלזינגר (Falk Schlesinger) מבית החולים שערי צדק אל נחום גולדמן בעניין בקשת עצתו בענייני יחסי הציבור של בית החולים, 10.1.1966 1966- 1966 S80\306
מכתב מאת לשכת המסחר ישראל-צרפת אל נחום גולדמן בעניין נסיונה להציל את הרכוש היהודי הלא נייד (נדל"ן) בצפון אפריקה, והעתק מכתב בנושא ללשכה בפריז, יולי-ספטמבר 1956 1956- 1956 S80\340
העתקי התכתבות, נאומים, דוחות, תזכירים, סיכומי שיחות של נחום גולדמן וקטעי פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות מאפריל 1933 ועד אוקטובר 1939. מועתק מתוך תיקי הארכיון הציוני לשימושו האישי של גולדמן (ככל הנראה לצורך כתיבת ביוגרפיה). 2- 2 S80\441
מברקים שונים, פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית והתכתבות עם נחום גולדמן בעניין המועצה העולמית לחינוך יהודי 1961- 1965 S65\119
העתק מכתב נכנס אל נחום גולדמן ואל גולדה מאיר בעניין התקדמות ההכנות לשנת המאה להנרייטה סאלד 3.2.1958 1958- 1958 S80\300