תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דברים לזכרו של משה שרת מאת נחום גולדמן באזכרה לשרת S65\92-2t
דו"ח מחברת רסקו אל נחום גולדמן בעניין ההכנסות מ-1957/58 מהפרדסים שבבעלותו של גולדמן S80\450-4t
טיוטת נוסח דברי ברכה מאת נחום גולדמן לכבוד חנוכת "בית העתונאים על שם נחום סוקולוב" S80\394-2t
תדפיס מאמר של נחום גולדמן: "למען אחדות האומה הכרחית הידברות האומה בענייני חברה, דת ותרבות" שנכתבה לספר בעריכתו של מאיר אהד S80\449-1t
העתק מכתב מאת גיורא יוספטל אל נחום גולדמן בעניין הסדרת הסכמי השילומים עם גרמניה, המכתב כולל העתקים של התכתבות של יוספטל עם פנחס רוזן ודוד הכהן בנושא S80\430-2t
מכתב הזמנה חתום לועידת ירושלים מאת אבא אבן אל נחום גולדמן S80\430-1t
העתק של נוסח נאומו של נחום גולדמן בבוסטון שנשלח למנדל פישר מה-JNF S80\429-2t
מכתב מאת שלמה זלמן שרגאי אל נחום גולדמן בעניין העדר החזון של התנועה הציונית החילונית ומקומה העתידי של הציונות הדתית בתוכה S80\436-3t
טיוטת תזכיר מאת נחום גולדמן אל ראש ממשלת הודו ג'ווהרלל נהרו בעניין המצב המדיני במזרח התיכון ותוכנית אפשרית להקמת קונפדרציה של מדינת ישראל ומדינות ערב כפתרון S80\310-1t
העתק מכתב מאת מנכ"ל הסוכנות משה אבידור אל נחום גולדמן בין היתר בעניין הצעת התקציב לחגיגות שנת הרצל בארץ שנידונה בועדה משותפת של הממשלה והסוכנות היהודית לנושא S80\407-1t
העתק מכתב מאת שאול פרידלנדר מזכירו האישי אל נחום גולדמן בעניין הוצאות קרן הנשיא S80\408-1t
ידיעון חדשות של האוניברסיטה העברית בנושא מותו של סגן נשיא האוניברסיטה David Werner Senator ואסופת הספדים לזכרו S80\426-3t
תיאור:
דברים לזכרו של משה שרת מאת נחום גולדמן באזכרה לשרת
סימול: S65\92-2t
תיאור:
דו"ח מחברת רסקו אל נחום גולדמן בעניין ההכנסות מ-1957/58 מהפרדסים שבבעלותו של גולדמן
סימול: S80\450-4t
תיאור:
טיוטת נוסח דברי ברכה מאת נחום גולדמן לכבוד חנוכת "בית העתונאים על שם נחום סוקולוב"
סימול: S80\394-2t
תיאור:
תדפיס מאמר של נחום גולדמן: "למען אחדות האומה הכרחית הידברות האומה בענייני חברה, דת ותרבות" שנכתבה לספר בעריכתו של מאיר אהד
סימול: S80\449-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת גיורא יוספטל אל נחום גולדמן בעניין הסדרת הסכמי השילומים עם גרמניה, המכתב כולל העתקים של התכתבות של יוספטל עם פנחס רוזן ודוד הכהן בנושא
סימול: S80\430-2t
תיאור:
מכתב הזמנה חתום לועידת ירושלים מאת אבא אבן אל נחום גולדמן
סימול: S80\430-1t
תיאור:
העתק של נוסח נאומו של נחום גולדמן בבוסטון שנשלח למנדל פישר מה-JNF
סימול: S80\429-2t
תיאור:
מכתב מאת שלמה זלמן שרגאי אל נחום גולדמן בעניין העדר החזון של התנועה הציונית החילונית ומקומה העתידי של הציונות הדתית בתוכה
סימול: S80\436-3t
תיאור:
טיוטת תזכיר מאת נחום גולדמן אל ראש ממשלת הודו ג'ווהרלל נהרו בעניין המצב המדיני במזרח התיכון ותוכנית אפשרית להקמת קונפדרציה של מדינת ישראל ומדינות ערב כפתרון
סימול: S80\310-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת מנכ"ל הסוכנות משה אבידור אל נחום גולדמן בין היתר בעניין הצעת התקציב לחגיגות שנת הרצל בארץ שנידונה בועדה משותפת של הממשלה והסוכנות היהודית לנושא
סימול: S80\407-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת שאול פרידלנדר מזכירו האישי אל נחום גולדמן בעניין הוצאות קרן הנשיא
סימול: S80\408-1t
תיאור:
ידיעון חדשות של האוניברסיטה העברית בנושא מותו של סגן נשיא האוניברסיטה David Werner Senator ואסופת הספדים לזכרו
סימול: S80\426-3t
דברים לזכרו של משה שרת מאת נחום גולדמן באזכרה לשרת
דו"ח מחברת רסקו אל נחום גולדמן בעניין ההכנסות מ-1957/58 מהפרדסים שבבעלותו של גולדמן
טיוטת נוסח דברי ברכה מאת נחום גולדמן לכבוד חנוכת "בית העתונאים על שם נחום סוקולוב"
תדפיס מאמר של נחום גולדמן: "למען אחדות האומה הכרחית הידברות האומה בענייני חברה, דת ותרבות" שנכתבה לספר בעריכתו של מאיר אהד
העתק מכתב מאת גיורא יוספטל אל נחום גולדמן בעניין הסדרת הסכמי השילומים עם גרמניה, המכתב כולל העתקים של התכתבות של יוספטל עם פנחס רוזן ודוד הכהן בנושא
מכתב הזמנה חתום לועידת ירושלים מאת אבא אבן אל נחום גולדמן
העתק של נוסח נאומו של נחום גולדמן בבוסטון שנשלח למנדל פישר מה-JNF
מכתב מאת שלמה זלמן שרגאי אל נחום גולדמן בעניין העדר החזון של התנועה הציונית החילונית ומקומה העתידי של הציונות הדתית בתוכה
טיוטת תזכיר מאת נחום גולדמן אל ראש ממשלת הודו ג'ווהרלל נהרו בעניין המצב המדיני במזרח התיכון ותוכנית אפשרית להקמת קונפדרציה של מדינת ישראל ומדינות ערב כפתרון
העתק מכתב מאת מנכ"ל הסוכנות משה אבידור אל נחום גולדמן בין היתר בעניין הצעת התקציב לחגיגות שנת הרצל בארץ שנידונה בועדה משותפת של הממשלה והסוכנות היהודית לנושא
העתק מכתב מאת שאול פרידלנדר מזכירו האישי אל נחום גולדמן בעניין הוצאות קרן הנשיא
ידיעון חדשות של האוניברסיטה העברית בנושא מותו של סגן נשיא האוניברסיטה David Werner Senator ואסופת הספדים לזכרו