תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דו"ח מאת א. איסטרמן (A. L Easterman) על מגעים עם ממשלת פולין לתיאום ביקור משלחת של הקונגרס היהודי לפולין S80\95-8t
מכתב מאת מוריס פרלצוייג (Maurice Perlzweig) אל מאיר ארגוב בנושא הודעתו לתקשורת האמריקאית של פרלצוייג בעניין לכידתו של אדולף אייכמן והלחצים בקרב חוגים בארצות הברית ונציגי האומות המאוחדות על שחרורו והשבתו לארגנטינה S80\98-6t
דיווח מאת נחום גולדמן על הפגישה עם האחראי לענייני הפליטים בעניין הפליטים מגרמניה, ג'נבה, 6/12/1935-28/11/1935 (גרמנית) S51\441-1t
תמליל דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בניו יורק בעניין יהדות ברית המועצות S68\182-2t
העתק מכתב מאת יעקב צור אל משה שרת בעניין דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בניו יורק על מצבם של יהודי ברית המועצות ויחס השלטונות אליהם S68\182-3t
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל גיורא יוספטל, בין היתר בעניין החלטת הממשלה על הקשרים עם ארגונים יהודיים וציוניים ויחסיו עם בן גוריון S68\182-1t
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל ברל לוקר בעניין הסכם בין הסוכנות היהודית לקונגרס היהודי העולמי S68\159-3t
תמליל דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בירושלים בעניין התגובות לפעילותו המדינית והתבטאויותיו באירועים שונים S68\182-4t
זכרון דברים מאת נחום גולדמן, ברל לוקר, זאב גולד וזלמן שזר על ההסכם בין המחלקה הכללית ובין המחלקה התורנית של המחלקה לחינוך ותרבות של הסוכנות היהודית S61\409-1t
תקציר מאת שלמה זלמן שרגאי, ראש מחלקת העלייה אל נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית בעניין העליה מפולין, טוניס ומרוקו S61\394-2t
מכתב מאת נחום גולדמן אל זלמן שזר בעניין הצעדים הנדרשים נגד מצדיקי האשמות נגד היהודים במוסקבה ובפרג S61\315-3t
העתק מכתב מאת יהודה פנחסי, נציג "התאחדות יותאי נציבין וקמישלי בישראל" אל נחום גולדמן בעניין "העלאת שרידי אחינו מקמישלי - צפון סוריה" S61\406-2t
תיאור:
דו"ח מאת א. איסטרמן (A. L Easterman) על מגעים עם ממשלת פולין לתיאום ביקור משלחת של הקונגרס היהודי לפולין
סימול: S80\95-8t
תיאור:
מכתב מאת מוריס פרלצוייג (Maurice Perlzweig) אל מאיר ארגוב בנושא הודעתו לתקשורת האמריקאית של פרלצוייג בעניין לכידתו של אדולף אייכמן והלחצים בקרב חוגים בארצות הברית ונציגי האומות המאוחדות על שחרורו והשבתו לארגנטינה
סימול: S80\98-6t
תיאור:
דיווח מאת נחום גולדמן על הפגישה עם האחראי לענייני הפליטים בעניין הפליטים מגרמניה, ג'נבה, 6/12/1935-28/11/1935 (גרמנית)
סימול: S51\441-1t
תיאור:
תמליל דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בניו יורק בעניין יהדות ברית המועצות
סימול: S68\182-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת יעקב צור אל משה שרת בעניין דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בניו יורק על מצבם של יהודי ברית המועצות ויחס השלטונות אליהם
סימול: S68\182-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל גיורא יוספטל, בין היתר בעניין החלטת הממשלה על הקשרים עם ארגונים יהודיים וציוניים ויחסיו עם בן גוריון
סימול: S68\182-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל ברל לוקר בעניין הסכם בין הסוכנות היהודית לקונגרס היהודי העולמי
סימול: S68\159-3t
תיאור:
תמליל דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בירושלים בעניין התגובות לפעילותו המדינית והתבטאויותיו באירועים שונים
סימול: S68\182-4t
תיאור:
זכרון דברים מאת נחום גולדמן, ברל לוקר, זאב גולד וזלמן שזר על ההסכם בין המחלקה הכללית ובין המחלקה התורנית של המחלקה לחינוך ותרבות של הסוכנות היהודית
סימול: S61\409-1t
תיאור:
תקציר מאת שלמה זלמן שרגאי, ראש מחלקת העלייה אל נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית בעניין העליה מפולין, טוניס ומרוקו
סימול: S61\394-2t
תיאור:
מכתב מאת נחום גולדמן אל זלמן שזר בעניין הצעדים הנדרשים נגד מצדיקי האשמות נגד היהודים במוסקבה ובפרג
סימול: S61\315-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת יהודה פנחסי, נציג "התאחדות יותאי נציבין וקמישלי בישראל" אל נחום גולדמן בעניין "העלאת שרידי אחינו מקמישלי - צפון סוריה"
סימול: S61\406-2t
דו"ח מאת א. איסטרמן (A. L Easterman) על מגעים עם ממשלת פולין לתיאום ביקור משלחת של הקונגרס היהודי לפולין
מכתב מאת מוריס פרלצוייג (Maurice Perlzweig) אל מאיר ארגוב בנושא הודעתו לתקשורת האמריקאית של פרלצוייג בעניין לכידתו של אדולף אייכמן והלחצים בקרב חוגים בארצות הברית ונציגי האומות המאוחדות על שחרורו והשבתו לארגנטינה
דיווח מאת נחום גולדמן על הפגישה עם האחראי לענייני הפליטים בעניין הפליטים מגרמניה, ג'נבה, 6/12/1935-28/11/1935 (גרמנית)
תמליל דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בניו יורק בעניין יהדות ברית המועצות
העתק מכתב מאת יעקב צור אל משה שרת בעניין דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בניו יורק על מצבם של יהודי ברית המועצות ויחס השלטונות אליהם
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל גיורא יוספטל, בין היתר בעניין החלטת הממשלה על הקשרים עם ארגונים יהודיים וציוניים ויחסיו עם בן גוריון
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל ברל לוקר בעניין הסכם בין הסוכנות היהודית לקונגרס היהודי העולמי
תמליל דבריו של נחום גולדמן במסיבת עיתונאים בירושלים בעניין התגובות לפעילותו המדינית והתבטאויותיו באירועים שונים
זכרון דברים מאת נחום גולדמן, ברל לוקר, זאב גולד וזלמן שזר על ההסכם בין המחלקה הכללית ובין המחלקה התורנית של המחלקה לחינוך ותרבות של הסוכנות היהודית
תקציר מאת שלמה זלמן שרגאי, ראש מחלקת העלייה אל נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית בעניין העליה מפולין, טוניס ומרוקו
מכתב מאת נחום גולדמן אל זלמן שזר בעניין הצעדים הנדרשים נגד מצדיקי האשמות נגד היהודים במוסקבה ובפרג
העתק מכתב מאת יהודה פנחסי, נציג "התאחדות יותאי נציבין וקמישלי בישראל" אל נחום גולדמן בעניין "העלאת שרידי אחינו מקמישלי - צפון סוריה"