תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"תולדות הרב ד"ר אברהם רוזנצווייג", סקירה ביוגרפית מאת יצחק בן מאיר גולדמן, תושב ברלין, הכוללת רשימה ביבליוגרפית (בצירוף מכתב אל נחום סוקולוב מיום 12.06.1888) A18\1623-1t
מכתב מאת נחום גולדמן אל זלמן שזר בעניין הצעדים הנדרשים נגד מצדיקי האשמות נגד היהודים במוסקבה ובפרג S61\315-3t
העתק מכתב מאת נחמן רדז'יחובסקי אל נחום גולדמן בעניין כינוס העלייה שנערך בבואנוס איירס S68\134-4t
העתק מכתב מאת דוד רוזוליו אל נחום גולדמן בעניין מינוי סגן מבקר הסוכנות היהודית S61\70-2t
מכתב מאת זלמן שזר ומאת נחום גולדמן אל יוסף קלאוזנר בעניין תכנון הקונגרס האידאולוגי S61\80-1t
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת S61\155-2t
"Summary of Recommendation" בעניין ההכנות לכינוס יהודי עולמי לענייני חינוך, מאת שץ פרידלנדר, מזכיר של נחום גולדמן אל זלמן שזר S61\281-1t
מכתב בקשה מאת נחום גולדמן מטעם "המועצה העולמית לציון מעשיהם של חסידי האומות על-יד הקונגרס היהודי העולמי" אל זלמן שזר בעניין הצטרפותו למועצה S61\101-3t
העתק מכתב מאת ויקטור בנבניסט, יושב ראש הוועד הפועל בצרפת, אל נחום גולדמן בעניין ההסכם לשיתוף פעולה בין מחלקות הסוכנות היהודית לפדרציה הציונית בצרפת S68\97-4t
"עצרת השואה והמרד", נאום מאת נחום גולדמן במלאת 20 שנה למרד גטו ורשה S65\392-2t
העתק מכתב המלצה מאת ארנסט סימון אל נחום גולדמן בעניין מילגת לימודים עבור יוחנן בלוך S61\41-3t
דברי אזכרה מאת נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית על יוסף שפרינצק S61\74-3t
תיאור:
"תולדות הרב ד"ר אברהם רוזנצווייג", סקירה ביוגרפית מאת יצחק בן מאיר גולדמן, תושב ברלין, הכוללת רשימה ביבליוגרפית (בצירוף מכתב אל נחום סוקולוב מיום 12.06.1888)
סימול: A18\1623-1t
תיאור:
מכתב מאת נחום גולדמן אל זלמן שזר בעניין הצעדים הנדרשים נגד מצדיקי האשמות נגד היהודים במוסקבה ובפרג
סימול: S61\315-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת נחמן רדז'יחובסקי אל נחום גולדמן בעניין כינוס העלייה שנערך בבואנוס איירס
סימול: S68\134-4t
תיאור:
העתק מכתב מאת דוד רוזוליו אל נחום גולדמן בעניין מינוי סגן מבקר הסוכנות היהודית
סימול: S61\70-2t
תיאור:
מכתב מאת זלמן שזר ומאת נחום גולדמן אל יוסף קלאוזנר בעניין תכנון הקונגרס האידאולוגי
סימול: S61\80-1t
תיאור:
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת
סימול: S61\155-2t
תיאור:
"Summary of Recommendation" בעניין ההכנות לכינוס יהודי עולמי לענייני חינוך, מאת שץ פרידלנדר, מזכיר של נחום גולדמן אל זלמן שזר
סימול: S61\281-1t
תיאור:
מכתב בקשה מאת נחום גולדמן מטעם "המועצה העולמית לציון מעשיהם של חסידי האומות על-יד הקונגרס היהודי העולמי" אל זלמן שזר בעניין הצטרפותו למועצה
סימול: S61\101-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת ויקטור בנבניסט, יושב ראש הוועד הפועל בצרפת, אל נחום גולדמן בעניין ההסכם לשיתוף פעולה בין מחלקות הסוכנות היהודית לפדרציה הציונית בצרפת
סימול: S68\97-4t
תיאור:
"עצרת השואה והמרד", נאום מאת נחום גולדמן במלאת 20 שנה למרד גטו ורשה
סימול: S65\392-2t
תיאור:
העתק מכתב המלצה מאת ארנסט סימון אל נחום גולדמן בעניין מילגת לימודים עבור יוחנן בלוך
סימול: S61\41-3t
תיאור:
דברי אזכרה מאת נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית על יוסף שפרינצק
סימול: S61\74-3t
"תולדות הרב ד"ר אברהם רוזנצווייג", סקירה ביוגרפית מאת יצחק בן מאיר גולדמן, תושב ברלין, הכוללת רשימה ביבליוגרפית (בצירוף מכתב אל נחום סוקולוב מיום 12.06.1888)
מכתב מאת נחום גולדמן אל זלמן שזר בעניין הצעדים הנדרשים נגד מצדיקי האשמות נגד היהודים במוסקבה ובפרג
העתק מכתב מאת נחמן רדז'יחובסקי אל נחום גולדמן בעניין כינוס העלייה שנערך בבואנוס איירס
העתק מכתב מאת דוד רוזוליו אל נחום גולדמן בעניין מינוי סגן מבקר הסוכנות היהודית
מכתב מאת זלמן שזר ומאת נחום גולדמן אל יוסף קלאוזנר בעניין תכנון הקונגרס האידאולוגי
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת
"Summary of Recommendation" בעניין ההכנות לכינוס יהודי עולמי לענייני חינוך, מאת שץ פרידלנדר, מזכיר של נחום גולדמן אל זלמן שזר
מכתב בקשה מאת נחום גולדמן מטעם "המועצה העולמית לציון מעשיהם של חסידי האומות על-יד הקונגרס היהודי העולמי" אל זלמן שזר בעניין הצטרפותו למועצה
העתק מכתב מאת ויקטור בנבניסט, יושב ראש הוועד הפועל בצרפת, אל נחום גולדמן בעניין ההסכם לשיתוף פעולה בין מחלקות הסוכנות היהודית לפדרציה הציונית בצרפת
"עצרת השואה והמרד", נאום מאת נחום גולדמן במלאת 20 שנה למרד גטו ורשה
העתק מכתב המלצה מאת ארנסט סימון אל נחום גולדמן בעניין מילגת לימודים עבור יוחנן בלוך
דברי אזכרה מאת נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית על יוסף שפרינצק