תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 10 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תרום. מפת סימון תחום שטח יער על שם ד"ר נחום גולדמן. סימון תוואי שבילים למניעת התפשטות אש. סימון תוואי כבישים KL20M\474\47
ירושלים. מבנים. תוכנית כללית של בית נחום גולדמן כולל תיכנון הגן וחלוקה לחללים. סימון השטח הכללי. למפה מצורפים רשימות ופרטי מידות של הבניין MM\713
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. תוכנית לכניסה A175M\282\6
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומה א' ומרתף. A175M\282\3
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. מפת מדידות עם רישום טופוגרפי של המגרש A175M\282\5
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומת הקרקע ותוכנית הגינה מסביב לבית. A175M\282\1
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומה א' ומרתף A175M\282\2
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. מפת סימון תחומי החלקה A175M\282\7
תרום. מפת ייעור. סימון תחום שטח יער על שם ד"ר נחום גולדמן. סימון תוואי כבישים ודרכי יער KL20M\1896
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומת הקרקע. A175M\282\4
תיאור:
תרום. מפת סימון תחום שטח יער על שם ד"ר נחום גולדמן. סימון תוואי שבילים למניעת התפשטות אש. סימון תוואי כבישים
סימול: KL20M\474\47
תיאור:
ירושלים. מבנים. תוכנית כללית של בית נחום גולדמן כולל תיכנון הגן וחלוקה לחללים. סימון השטח הכללי. למפה מצורפים רשימות ופרטי מידות של הבניין
סימול: MM\713
תיאור:
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. תוכנית לכניסה
סימול: A175M\282\6
תיאור:
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומה א' ומרתף.
סימול: A175M\282\3
תיאור:
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. מפת מדידות עם רישום טופוגרפי של המגרש
סימול: A175M\282\5
תיאור:
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומת הקרקע ותוכנית הגינה מסביב לבית.
סימול: A175M\282\1
תיאור:
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומה א' ומרתף
סימול: A175M\282\2
תיאור:
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. מפת סימון תחומי החלקה
סימול: A175M\282\7
תיאור:
תרום. מפת ייעור. סימון תחום שטח יער על שם ד"ר נחום גולדמן. סימון תוואי כבישים ודרכי יער
סימול: KL20M\1896
תיאור:
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומת הקרקע.
סימול: A175M\282\4
תרום. מפת סימון תחום שטח יער על שם ד"ר נחום גולדמן. סימון תוואי שבילים למניעת התפשטות אש. סימון תוואי כבישים
ירושלים. מבנים. תוכנית כללית של בית נחום גולדמן כולל תיכנון הגן וחלוקה לחללים. סימון השטח הכללי. למפה מצורפים רשימות ופרטי מידות של הבניין
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. תוכנית לכניסה
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומה א' ומרתף.
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. מפת מדידות עם רישום טופוגרפי של המגרש
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומת הקרקע ותוכנית הגינה מסביב לבית.
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומה א' ומרתף
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. מפת סימון תחומי החלקה
תרום. מפת ייעור. סימון תחום שטח יער על שם ד"ר נחום גולדמן. סימון תוואי כבישים ודרכי יער
ירושלים. טלביה. בית ד"ר נחום גולדמן. חלוקה לחללים קומת הקרקע.