תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הזמנה לכנס בהשתתפות נחום גולדמן וגור אריה טרלו והקרנת הסרט בא היום, 21/01/1951 בהוואנה, קובה KH4\9476-2kru
הזמנה לכנס בהשתתפות נחום גולדמן וגור אריה טרלו והקרנת הסרט בא היום, 21/01/1951 בהוואנה, קובה KH4\9476-1kru
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 26. במת הסברה לקראתו בנושא: העם בתפוצות והמדינה. בהשתתפות נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות. מטעם עירית חיפה. אולם התיאטרון העירוני, חיפה KRU\418
תרבות. הרצאה: היהדות האמריקאית מאת נחום גולדמן. מטעם ישראל - אמריקה, אגודה לקשרי ידידות בין ישראל וארה"ב. הטכניון, חיפה KRU\8469
יהודים בתפוצה. קובה. הודעה על קיום מפגש בהשתתפות נחום גולדמן KRU\14069
יהודים בתפוצה. דרום אמריקה. כינוס לכבוד סולדריות עם ישראל בהשתתפות אליהו דובקין ונחום גולדמן, מטעם קרן היסוד KRU\4381
יהודים בתפוצה. גרמניה. הרצאתו של נחום גולדמן, מטעם הקונגרס היהודי העולמי (בגרמנית) KRU\1460
ההסתדרות הציונית. פגישת אנשי העמק עם נחום גולדמן נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בית טרומפלדור KRU\6096
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1964 גיליון 71, דצמבר. הקונגרס הציוני ה - 26. נחום גולדמן. משה שרת. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה. KRU\21291
יהודים בתפוצה. אמריקה הלטינית. הוועידה ה - 4 של הקהילות הישראליות באמריקה הלטינית. משתתף: נחום גולדמן. הבראיקה (בפורטוגזית) KRU\16720
עיתונים ומגזינים. עתון העתונאים - ירושלים. הודעה על כנס בהשתתפות גרשון אגרונסקי, דניאל אוסטר, משה דיין, נחום גולדמן. באולם "ציון" KRU\184
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו השני של הכרוז נמצא במס' 8658) KRU\8657
תיאור:
הזמנה לכנס בהשתתפות נחום גולדמן וגור אריה טרלו והקרנת הסרט בא היום, 21/01/1951 בהוואנה, קובה
סימול: KH4\9476-2kru
תיאור:
הזמנה לכנס בהשתתפות נחום גולדמן וגור אריה טרלו והקרנת הסרט בא היום, 21/01/1951 בהוואנה, קובה
סימול: KH4\9476-1kru
תיאור:
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 26. במת הסברה לקראתו בנושא: העם בתפוצות והמדינה. בהשתתפות נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות. מטעם עירית חיפה. אולם התיאטרון העירוני, חיפה
סימול: KRU\418
תיאור:
תרבות. הרצאה: היהדות האמריקאית מאת נחום גולדמן. מטעם ישראל - אמריקה, אגודה לקשרי ידידות בין ישראל וארה"ב. הטכניון, חיפה
סימול: KRU\8469
תיאור:
יהודים בתפוצה. קובה. הודעה על קיום מפגש בהשתתפות נחום גולדמן
סימול: KRU\14069
תיאור:
יהודים בתפוצה. דרום אמריקה. כינוס לכבוד סולדריות עם ישראל בהשתתפות אליהו דובקין ונחום גולדמן, מטעם קרן היסוד
סימול: KRU\4381
תיאור:
יהודים בתפוצה. גרמניה. הרצאתו של נחום גולדמן, מטעם הקונגרס היהודי העולמי (בגרמנית)
סימול: KRU\1460
תיאור:
ההסתדרות הציונית. פגישת אנשי העמק עם נחום גולדמן נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בית טרומפלדור
סימול: KRU\6096
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1964 גיליון 71, דצמבר. הקונגרס הציוני ה - 26. נחום גולדמן. משה שרת. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
סימול: KRU\21291
תיאור:
יהודים בתפוצה. אמריקה הלטינית. הוועידה ה - 4 של הקהילות הישראליות באמריקה הלטינית. משתתף: נחום גולדמן. הבראיקה (בפורטוגזית)
סימול: KRU\16720
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עתון העתונאים - ירושלים. הודעה על כנס בהשתתפות גרשון אגרונסקי, דניאל אוסטר, משה דיין, נחום גולדמן. באולם "ציון"
סימול: KRU\184
תיאור:
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו השני של הכרוז נמצא במס' 8658)
סימול: KRU\8657
הזמנה לכנס בהשתתפות נחום גולדמן וגור אריה טרלו והקרנת הסרט בא היום, 21/01/1951 בהוואנה, קובה
הזמנה לכנס בהשתתפות נחום גולדמן וגור אריה טרלו והקרנת הסרט בא היום, 21/01/1951 בהוואנה, קובה
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 26. במת הסברה לקראתו בנושא: העם בתפוצות והמדינה. בהשתתפות נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות. מטעם עירית חיפה. אולם התיאטרון העירוני, חיפה
תרבות. הרצאה: היהדות האמריקאית מאת נחום גולדמן. מטעם ישראל - אמריקה, אגודה לקשרי ידידות בין ישראל וארה"ב. הטכניון, חיפה
יהודים בתפוצה. קובה. הודעה על קיום מפגש בהשתתפות נחום גולדמן
יהודים בתפוצה. דרום אמריקה. כינוס לכבוד סולדריות עם ישראל בהשתתפות אליהו דובקין ונחום גולדמן, מטעם קרן היסוד
יהודים בתפוצה. גרמניה. הרצאתו של נחום גולדמן, מטעם הקונגרס היהודי העולמי (בגרמנית)
ההסתדרות הציונית. פגישת אנשי העמק עם נחום גולדמן נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בית טרומפלדור
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1964 גיליון 71, דצמבר. הקונגרס הציוני ה - 26. נחום גולדמן. משה שרת. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
יהודים בתפוצה. אמריקה הלטינית. הוועידה ה - 4 של הקהילות הישראליות באמריקה הלטינית. משתתף: נחום גולדמן. הבראיקה (בפורטוגזית)
עיתונים ומגזינים. עתון העתונאים - ירושלים. הודעה על כנס בהשתתפות גרשון אגרונסקי, דניאל אוסטר, משה דיין, נחום גולדמן. באולם "ציון"
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו השני של הכרוז נמצא במס' 8658)