תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום גולדמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
יהודים בתפוצה. קובה. הודעה על קיום מפגש בהשתתפות נחום גולדמן KRU\14069
תרבות. הרצאה: היהדות האמריקאית מאת נחום גולדמן. מטעם ישראל - אמריקה, אגודה לקשרי ידידות בין ישראל וארה"ב. הטכניון, חיפה KRU\8469
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 26. במת הסברה לקראתו בנושא: העם בתפוצות והמדינה. בהשתתפות נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות. מטעם עירית חיפה. אולם התיאטרון העירוני, חיפה KRU\418
עיתונים ומגזינים. עתון העתונאים - ירושלים. הודעה על כנס בהשתתפות גרשון אגרונסקי, דניאל אוסטר, משה דיין, נחום גולדמן. באולם "ציון" KRU\184
יהודים בתפוצה. אמריקה הלטינית. הוועידה ה - 4 של הקהילות הישראליות באמריקה הלטינית. משתתף: נחום גולדמן. הבראיקה (בפורטוגזית) KRU\16720
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1964 גיליון 71, דצמבר. הקונגרס הציוני ה - 26. נחום גולדמן. משה שרת. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה. KRU\21291
ההסתדרות הציונית. פגישת אנשי העמק עם נחום גולדמן נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בית טרומפלדור KRU\6096
יהודים בתפוצה. גרמניה. הרצאתו של נחום גולדמן, מטעם הקונגרס היהודי העולמי (בגרמנית) KRU\1460
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו השני של הכרוז נמצא במס' 8658) KRU\8657
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו הראשון של הכרוז נמצא במס' 8657) KRU\8658
תנועות נוער. השומר הצעיר. שנת יובל ה - 50. סימפוזיון, באולם מפעל הפיס, תל אביב. הנושא: דרך השומר הצעיר בהגשמת הציונות. משתתפים: נחום גולדמן, אברהם הרצפלד, יהודה באואר, יעקב עמית וצבי לוריא KRU\6442
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1956 גיליון 8, שבת. זכור את יום השבת לקדשו. נחום גולדמן. הקיץ - בית הספר. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה. KRU\21253
תיאור:
יהודים בתפוצה. קובה. הודעה על קיום מפגש בהשתתפות נחום גולדמן
סימול: KRU\14069
תיאור:
תרבות. הרצאה: היהדות האמריקאית מאת נחום גולדמן. מטעם ישראל - אמריקה, אגודה לקשרי ידידות בין ישראל וארה"ב. הטכניון, חיפה
סימול: KRU\8469
תיאור:
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 26. במת הסברה לקראתו בנושא: העם בתפוצות והמדינה. בהשתתפות נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות. מטעם עירית חיפה. אולם התיאטרון העירוני, חיפה
סימול: KRU\418
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עתון העתונאים - ירושלים. הודעה על כנס בהשתתפות גרשון אגרונסקי, דניאל אוסטר, משה דיין, נחום גולדמן. באולם "ציון"
סימול: KRU\184
תיאור:
יהודים בתפוצה. אמריקה הלטינית. הוועידה ה - 4 של הקהילות הישראליות באמריקה הלטינית. משתתף: נחום גולדמן. הבראיקה (בפורטוגזית)
סימול: KRU\16720
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1964 גיליון 71, דצמבר. הקונגרס הציוני ה - 26. נחום גולדמן. משה שרת. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
סימול: KRU\21291
תיאור:
ההסתדרות הציונית. פגישת אנשי העמק עם נחום גולדמן נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בית טרומפלדור
סימול: KRU\6096
תיאור:
יהודים בתפוצה. גרמניה. הרצאתו של נחום גולדמן, מטעם הקונגרס היהודי העולמי (בגרמנית)
סימול: KRU\1460
תיאור:
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו השני של הכרוז נמצא במס' 8658)
סימול: KRU\8657
תיאור:
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו הראשון של הכרוז נמצא במס' 8657)
סימול: KRU\8658
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. שנת יובל ה - 50. סימפוזיון, באולם מפעל הפיס, תל אביב. הנושא: דרך השומר הצעיר בהגשמת הציונות. משתתפים: נחום גולדמן, אברהם הרצפלד, יהודה באואר, יעקב עמית וצבי לוריא
סימול: KRU\6442
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1956 גיליון 8, שבת. זכור את יום השבת לקדשו. נחום גולדמן. הקיץ - בית הספר. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
סימול: KRU\21253
יהודים בתפוצה. קובה. הודעה על קיום מפגש בהשתתפות נחום גולדמן
תרבות. הרצאה: היהדות האמריקאית מאת נחום גולדמן. מטעם ישראל - אמריקה, אגודה לקשרי ידידות בין ישראל וארה"ב. הטכניון, חיפה
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 26. במת הסברה לקראתו בנושא: העם בתפוצות והמדינה. בהשתתפות נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות. מטעם עירית חיפה. אולם התיאטרון העירוני, חיפה
עיתונים ומגזינים. עתון העתונאים - ירושלים. הודעה על כנס בהשתתפות גרשון אגרונסקי, דניאל אוסטר, משה דיין, נחום גולדמן. באולם "ציון"
יהודים בתפוצה. אמריקה הלטינית. הוועידה ה - 4 של הקהילות הישראליות באמריקה הלטינית. משתתף: נחום גולדמן. הבראיקה (בפורטוגזית)
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1964 גיליון 71, דצמבר. הקונגרס הציוני ה - 26. נחום גולדמן. משה שרת. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
ההסתדרות הציונית. פגישת אנשי העמק עם נחום גולדמן נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בית טרומפלדור
יהודים בתפוצה. גרמניה. הרצאתו של נחום גולדמן, מטעם הקונגרס היהודי העולמי (בגרמנית)
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו השני של הכרוז נמצא במס' 8658)
יהודים בתפוצה. צרפת. מודעה על קיום הפגנה חגיגית למען תמיכה בעצמאות יהודית בארץ ישראל ע"פ החלטת האומות המאוחדות. בהשתתפות זלמן שרגאי, נחום גולדמן, אלברט בייט ועוד. מטעם הפדרציה הציונית בצרפת. צרפתית (חלקו הראשון של הכרוז נמצא במס' 8657)
תנועות נוער. השומר הצעיר. שנת יובל ה - 50. סימפוזיון, באולם מפעל הפיס, תל אביב. הנושא: דרך השומר הצעיר בהגשמת הציונות. משתתפים: נחום גולדמן, אברהם הרצפלד, יהודה באואר, יעקב עמית וצבי לוריא
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1956 גיליון 8, שבת. זכור את יום השבת לקדשו. נחום גולדמן. הקיץ - בית הספר. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.