תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום סוקולוב
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
TZA18 TZA18
A18 - סוקולוב נחום 1861- 1936 A18
PHNS - אוסף נחום סוקולוב PHNS
CM110 1907- 1907 CM110
CM195 1889- 1930 CM195