תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך נחום סוקולוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
26 מעטפות המכילות רשימות ביבליוגרפיות בענייני משה יהודה לייב ליליינבלום, זלמן דוד לבונטין, יחיאל יוסף לבונטין, שמריהו לוין, הרב מרדכי אליאשברג, נחום סוקולוב, וסופרים ופעילים ציוניים אחרים (בכתב ידו של אלתר דרויאנוב, מסודר לפי שמות) A10\10\1
קטעי עיתונים המכילים מאמרים מאת יוסף פרנקל בענייני היהדות, מדינת ישראל ומנהיגי הציונות, בפרט הרצל, נחום סוקולוב, נחום גולדמן 1940- 1969 A384\20
התכתבות בין אלתר דרויאנוב, תל אביב, לבין אנשים שונים, ביניהם מנחם מנדל אוסישקין (3 מכתבים), זלמן דוד לבונטין (שנת 1934) ונחום סוקולוב (תרצ"ד), בעניין אוצר התיישבות היהודים (ונספחים, כולל העתק של הרצאתו לפני הדירקטוריון של אפ"ק - חברת אנגליה - פלשתינה בתל אביב) 1933- 1934 A10\17
מאמרים מאת יוסף פרנקל, לונדון, בעניינים ציוניים שונים, בפרט תנועת הציונים באנגליה, ההיסטוריה והספרות של יהודי אירופה, בעיות של העיתונות היהודית, פעילותו וחיין של תאודור הרצל ויחסיו עם משפחת רוטשילד, ביוגרפיות של Sir Solomon de Medina, זיגמונד ורנר, נחום סוקולוב ו נחום גולדמן, חיים וייצמן וחיים גסטר, יעקב קופל גולדבלום, יוסף לפטוויץ', סטפן וייז, מטיאס אשר, ארנולד טוינבי; "שלום עליכם - הציוני", "אלטנוישול" - בית הכנסת ישן-חדש בפראג (מאמרים מתקופות שונות, מודפסים במכונת כתיבה) A384\48
פנקסים המכילים רשימות ותקצירי פרוטוקולים בקצרנות מאת יעקב מימון, בעניינים שונים: דברי הספד מאת משה שרתוק על חיים ארלוזורוב, 15.07.1933; ישיבת הוועד הפועל הציוני, מרץ - אפריל 1934; מושב אספת הנבחרים, 15.05.1934; ישיבת הוועד הפועל המצומצם, 22.06.1936; הרצאות של נחום סוקולוב ומשה שרתוק בפגישה עם צירי קרן היסוד בירושלים 1933- 1936 A108\27
תדפיסי תמונות בענייני תולדות הציונות ומנהיגים ציוניים, ביניהם חיים וייצמן, הרמן שטרוק, נחום סוקולוב, מנחם מנדל אוסישקין, יצחק בן צבי; בצירוף רשימת התצלומים בצרפתית 1903- 1949 A310\3
קטעי עיתונים, סקירות, רשימות, מאמרים בכתב יד ובכתב מכונה בעניין פעילותו של נחום סוקולוב; בין היתר מאת סוקולוב ומאת ישראל כהן עליו 1921- 1952 A213\81
קטעי עיתונים, בעיקר "Juedische Volkszeitung", "Die Wahrheit", "Zidovske Zpravy" ו-"Selbstwehr", המכילים מאמרים מאת אוסקר נוימן ודבריו של נחום סוקולוב 1928- 1930 A331\17
תמצית נאום מאת ישראל רבין לרגל יום הולדתו ה-70 של נחום סוקולוב (כתב מכונה, כולל תוספות בכתב יד, טיוטה, 3 עמ') 1929- 1929 A351\52
כתב יד בצרפתית של מחזה תיאטרלי מאת פרו שפירא על החיים בארץ ישראל (בתקופה אחרי מאורעות תרצ"ו כנראה); צילום פרוטוקול הישיבה שהתקיימה באלכסנדריה ב-04.04.1922 בהשתתפות משלחת ציונית (בראשות נחום סוקולוב) ומשלחת עברית 1922 A335\34
מכתבים אל ישראל כהן מאת אישים שונים בעיקר בעניינים ציוניים; בין היתר מכתב המלצה על ישראל כהן מאת נחום סוקולוב, נשיא של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית - המשרד המרכזי בלונדון, אל השר לענייני חוץ בממשלת הונגריה (20.08.1923) 1912- 1923 A213\330
רשימות בכתב יד מאת נחום סוקולוב בענייני ספרות (ללא תאריכים) A213\328