תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עגנון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קטעי עיתונים בעברית ובגרמנית בעניין מרדכי מרטין ביבר, המכילים בין היתר מאמרים מאת שמואל יוסף עגנון, ארנסט סימון, רולף שלוס ומרגרט סוסמן 1958- 1963 A498\11
התכתבות בין חנוך רינות (ריינהולד), ירושלים, לבין פעילי תרבות, משוררים, סופרים, חברי ממשלת ישראל, נציגי האוניברסיטה העברית, הוצאות ספרים ומערכות עיתונים; סקירות, טיוטות, רשימות, קטעי עיתונים (בפרט בעניין יצירותיו של שמואל יוסף עגנון), ודברי דפוס בענייני חינוך, פירסומים שונים ועליית הנוער, בפרט במושב בן שמן ובקיבוץ עין חרוד. בין המתכתבים: מרדכי (מרטין) בובר, ברל כצנלסון, דב סדן (שטוק), משה שרת, יהודי מנוחין, אדולף בעהם, שלמה שוקן, יוסף הורוויץ, רות דותן, יבניאלי, צויגבוים ואחרים 1932- 1985 A474\2
התכתבויות בין ז.מוזס ואישים אחרים בנושאים שונים, בין היתר עם א. נבנצל , סימון , בירם, יוסטפל, רודל, אריך לוט (Lueth), מכתב ממוזס אל פינר בהגיעו ל 75 שנה ומכתב מאת טרמר אל שי עגנון בענין הוצאת ספרים ותרגומם . 1955- 1964 A376\24
קטעי עיתונים מאת ובעניין ש"י עגנון, והתכתבות בין יהושע מנוח לבין אמונה ירון, בתו של עגנון, תשי"ב - תשל"ה 1952- 1975 A193\432
התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, בפרט יהודה ליס, והוועד המחוזי לקרן היסוד בתל אביב, לבין סופרים ועיתונאים ונציגי מוסדות שונים, בעיקר אגודות הסופרים והעיתונאים בירושלים ובתל אביב, ועד היובל לשמואל יוסף עגנון, ירושלים, ומערכות עיתונים, בעניין הזמנת מאמרים ותירגומים; אישורי מחלקת הכספים של קרן היסוד; תזכירים, בפרט מאת לייב יפה, הזמנות מודפסות לטקסים, תדפיסי דו"חות מאת אגודת העיתונאים בתל אביב על הכנסות והוצאות לתקופת אפריל 1946 - מרץ 1947; כרטיסי ביקור, בולטינים (05.08.1947 - 31.12.1948) 1947- 1948 KH4\5693
איגרות לראש השנה ("שנה טובה") והזמנות לנשואין ולבר-מצווה, לתערוכות ואירועים אחרים אל שמואל ייבין; מכתבי תנחומים אל ואודות; העתקי מכתבי תודה מאת ייבין 1959- 1969 A332\41
התכתבות עם יהושע מנוח בעניינים אישיים וכלליים, (אותיות נ'-ע'), בין היתר עם מרדכי סבר, צבי סוחובולסקי (תש"ט - תשכ"א), עקיבא (ארנסט) סימון (תשכ"ד), אדווין סמואל (תרצ"ד - תרצ"ט), חמדת ואמונה עגנון (ילדיו של ש"י עגנון), מערכת "עם עובד", תרצ"ד - תשל"ה 1934- 1975 A193\656
התכתבות בין יהושע מנוח לבין אמנון שמוש בעניין ש"י עגנון 1971- 1972 A193\433
תמיכת בסופרים ועניינים כללים של הסופרים והעיתונאים. התכתבות בין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים, בעיקר לייב יפה, לבין עיתונאים, סופרים ומשוררים, ביניהם חיים נחמן ביאליק, שמואל יוסף עגנון, ישראל זמורה, אשר ברש, זלמן אפשטיין; נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל ומוסדות יהודיים בארצות הברית; יצחק ניידיץ', זיגפריד מוזס, פרדריק קיש, הרמן ברנשטיין, פליקס רוזנבליט, ל.י.[?] שטיין, משה יוסף גליקסון, ליאו מוצקין, שלמה זלמן שוקן, ואחרים, בעניין מצב הסופרים היהודיים בארץ ישראל, בפרט בקשר לחייה ופעילותיה של אלישבע; פרוספקטים, חוברות, קטעי עיתונים, תזכירים, רשימות בעניין אלישבע; חוזרים מאת אגודת עובדי "הארץ" בתל אביב; שירים בכתב יד מאת יחזקאל סן (אדר א' תרפ"ז, 02.03.1927 - אייר תרצ"ב, 1932) 1927- 1932 KH4\5681
מכתב מאת ש"י עגנון בעניין עבודתו של צבי שורץ בקרן היסוד 1932- 1932 A419\260
מכתבים מאת אישים שונים אל ישראל רייכרט, ביניהם דוד בן-גוריון (1952), משה שרת (1949 - 1952), חיים וייצמן (1944 - 1950), ש"י עגנון (1928), רחל ינאית (1953\1964), מרטין בובר (1919), משה ביילינסון (1922), לוי אשכול (1961), אהרון קציר (1958 - 1962), יהודה לייב מאגנס (1941 - 1942), אבא הלל בילבר (1958), זלמן שזר 1919- 1962 AK261\3
2 מכתבים מאת שמואל יוסף עגנון אל משה עובד בעניינים ספרותיים (ירושלים, שנים תרצ"ב, תרצ"ו) 1932- 1936 AK88\7