תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עגנון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין מרדכי לבנון לבין אישים שונים בעניין תרגומי לבנון מספרי מקרא וראיון להוציא לאור תרגום מסכת ברכות. בין המתכתבים: שמואל יוסף עגנון בירושלים, טוביה בר-אילן בחולון, נחום זאב ויליאמס בלונדון, אלכסנדר פלאי מהוצאת הספרים "מסדה" בירושלים, דפוס ווייס בירושלים 1965- 1967 A476\70
התכתבות, בעיקר מכתבים וגלויות אל נחום סוקולוב מאת נציגי מערכות העיתונים והוצאות הספרים בלונדון, ורשה, ירושלים, בעניין פעילותו של סוקולוב כסופר ועיתונאי. בין הכותבים: יוסף שי עגנון; יהודה לייב מאגנס; יעקב פיכמן; יצחק רצון; מערכת העיתון "Jewish Chronicle" 1907- 1933 A18\1607
דברים מאת ר' בנימין על אודות ש"י עגנון וקטעי עיתונים בעניינו של עגנון 1936- 1938 A357\64
קטעי עיתונים, הכוללים כתבות של אנשי רוח וסופרים ובניהם אברהם קבק וש"י עגנון 1925- 1938 A357\246
נאומים מאת יעקב צור (כולל תרגומים; מודפסים במכונת כתיבה): תמצית דבריו בוועידת "הדסה" בשיקגו; ראשי פרקים של נאום בפני חניכי פיקוד ומטה של צבא ההגנה לישראל; נאום בארוחה לכבוד השגרירים הלטיניים (1970); דברים לזכרו של יוסף שכטמן; מפגש של יושב ראש הדירקטוריון של הקרן הקיימת עם הפקידות הבכירה (1970); נאום במנחמיה בקשר לחנוכת יער על שם לוי אשכול; נאומו בכנס "קול האדמה"; נאום באנגלית ביום השבעים לקרן הקיימת; נאום שלא ננאם בוועד הפועל הציוני (1971); "שי עגנון יצר מימד חדש בספרותנו" - הרצאה לזכרו של עגנון שהעלה בוועד הפועל הציוני; דברי יעקב צור לפני באי הקונגרס הציוני הכ"ז; ביקורת על הספר "שחרית של אתמול" מאת יעקב צור (25.01.1966); ראשי פרקים לדברי הפתיחה מאת יעקב צור בימי עיון בנושא ההסברה (22-23.01.1969) 1966- 1971 A326\228
התכתבות המכילה מכתבים וגלויות, בעיקר בעברית, בין זלמן דוד ליבונטין בתל אביב לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ בעניין הפצת ספרו מכתב מאת שמואל יוסף עגנון בירושלים אל זלמן דוד ליבונטין בעניין ספרו "לארץ אבותינו: דברי ימי המסע והעבודה בשנות תרמ"ב, תרמ"ג" 1930- 1930 A34\27
מאמרים ועבודות מחקר מאת שרה פיינשטיין בעניין שמואל יוסף עגנון 1978- 1980 A644\13
מכתבי תנחומים, גלויות ומברקים אל יעקב קלצקין מאת שונים לרגל מות אביו אליהו קלצקין, שנפטר בירושלים, בין השאר, חנוך אלבק (ברלין), Alfred Bonne (ירושלים), ש. ביאלובלוצקי (S. Bialoblocki) חיים ברודי (Heinrich Brody, פראג), ברית עברית עולמית, מיכאל גוטמן (ברסלאו), יעקב הורוביץ (Jacob Horowitz, (פרנקפורט), מאיר הילדסהיימר (ברלין), רוברט ולטש (Robert Weltsch), משה ולך (ירושלים), מרק וישניצר (Mark Wischnitzer, ברלין), הרב יעקב מאיר זלקינד (לונדון), יעקב טייטל (Jacob Teitel, ברלין), חיים טשרנוביץ/צ'רנוביץ (ניו יורק), ש. א. יהודה (A. S. E. Yahuda, לונדון), ס. ה. ליבן (S. H. Lieben, פראג), גאורג לנדאואר, מיכאל מאיר (Michael Meyer, ברלין), ראובן מס, ארנו נאדל (Arno Nadel, ברלין), משה ניימן (ירושלים), אוסקר נכט (Oscar Nacht, ברלין), הנרייטה סאלד, הרמן גרשון סויט (Hermann Swet, ברלין), ש"י (שמואל יוסף) עגנון, ש. פדר (לובלין, פאריס), ד. פייטלברג (ברלין), אהרון פריימן (A. Freimann, פרנקפורט), אברהם הלוי פרנקל, משה דוד קאסוטו (Umberto Cassuto, פירנצה), יעקובוס קאן (Jacobus Kann, האג), מכס קולנשר (ברלין), הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שמואל קליין (ירושלים), עזריאל קרלבך (המבורג), מיכל רבינוביץ (ירושלים), מרטין רוזנבליט, ארתור רופין, אברהם שבדרון (ירושלים), קרל שוורץ (Karl Schwarz, ברלין), אליהו שטראוס (Elias Strauss, מינכן), S. Shiflowski (ברלין), אברהם שלזינגר (בוכאו) 1932- 1932 A40\107
התכתבות בנוגע לכרוז נגר הטרור היהודי, שעליו חתמו עגנון, כצנלסון, פרנקל והנרייטה סאלד 1939- 1939 A376\361
מאמרים וסקירות מאת יעקב צור (כולל טיוטות, העתקים מודפסים במכונת כתיבה): "עלייתה ושקיעתה של הרפובליקה החמישית" (נשלח לעיתון "מעריב", 06.05.1969); "ראשי פרקים להרצאת מר יעקב צור ביום 03.07.1969 בוועדה לתקציב - מגביות ובקורת - ועד הפועל הציוני"; "זהירות - מצע!"; "שעה במחיצתו של נשיא בראזיל" (ספטמבר 1969); "במעגלות הסיוט של התופת הסובייטית" (ספטמבר 1969); "במצרים ובערי התעלה בימי המלחמה האחרת" (נשלח לעיתון "מעריב", 18.09.1969); "מסע בזק בימי חירום"; "במחיצתו של קבק" (טבת תשל"ד, ירושלים); "על מאבק רעיוני ועל זלזול באידיאולוגיה" (דצמבר 1969); "שני עולמות של ש"י עגנון"; "נשמתה היהודית של נאטאלי סארוט" (נשלח לעיתון "מעריב", 19.12.1969); "ז'ורז' פומפידו - נשיא ללא מטען של מדיניות" (נשלח לעיתון "מעריב", ינואר 1970); "הגנראל קאטרו, הצרפתי שהקים והפסיד את סוריה" 1969- 1973 A326\69
קטעי עיתונים מאת ובעניין ש"י עגנון, והתכתבות בין יהושע מנוח לבין אמונה ירון, בתו של עגנון, תשי"ב - תשל"ה 1952- 1975 A193\432
מכתבים אל יעקב קלצקין מאת שמואל יוסף עגנון, ברלין וירושלים, 1931, 1936 1931- 1936 A40\151