תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עגנון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ש"י (שמואל יוסף) עגנון NGEN\326756
הסופר ש"י עגנון ? (כנראה טעות ברישום) GNYBD\400948
דוד בן גוריון וש"י עגנון בשיחה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602057
ארכיון צבי ורחל שורץ: צבי ורחל שורץ אורחים בחתונה של נעמי ושי בן יוסף, בקבוצת יבנה A419\285-7p
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (16) 2005 NKH\583372
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (18) 2005 NKH\583374
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (20) 2005 NKH\583377
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (22) 2005 NKH\583379
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (14) 2005 NKH\583370
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (13) 2005 NKH\583369
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (15) 2005 NKH\583371
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (17) 2005 NKH\583373
תיאור:
ש"י (שמואל יוסף) עגנון
סימול: NGEN\326756
תיאור:
הסופר ש"י עגנון ? (כנראה טעות ברישום)
סימול: GNYBD\400948
תיאור:
דוד בן גוריון וש"י עגנון בשיחה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602057
תיאור:
ארכיון צבי ורחל שורץ: צבי ורחל שורץ אורחים בחתונה של נעמי ושי בן יוסף, בקבוצת יבנה
סימול: A419\285-7p
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (16)
שנה: 2005 סימול: NKH\583372
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (18)
שנה: 2005 סימול: NKH\583374
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (20)
שנה: 2005 סימול: NKH\583377
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (22)
שנה: 2005 סימול: NKH\583379
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (14)
שנה: 2005 סימול: NKH\583370
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (13)
שנה: 2005 סימול: NKH\583369
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (15)
שנה: 2005 סימול: NKH\583371
תיאור:
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (17)
שנה: 2005 סימול: NKH\583373
ש"י (שמואל יוסף) עגנון
הסופר ש"י עגנון ? (כנראה טעות ברישום)
דוד בן גוריון וש"י עגנון בשיחה. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
ארכיון צבי ורחל שורץ: צבי ורחל שורץ אורחים בחתונה של נעמי ושי בן יוסף, בקבוצת יבנה
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (16)
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (18)
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (20)
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (22)
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (14)
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (13)
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (15)
בבית שי עגנון-ירושלים 2005 (17)